هدر اصلی

ناطقان میان دستور صحن علنی مجلس شورای اسلامی 1 مرداد ماه 1398


ناطقان میان دستور صحن علنی مجلس شورای اسلامی امروز 1 مرداد ماه 1398 به شرح زیر می باشد. سیدناصر موسوی لارگانی، محمدصادق حسنی جوریابی، محمد بیرانوندی، بهمن طاهرخانی ، مهرداد بائوج لاهوتی
حمیدرضا راهل سه‌شنبه 1 مرداد 1398 ساعت 14:56
سیدناصر موسوی لارگانی در نطق میان دستور https://cdn.icana.ir/d/019/201907109183086877.jpg Icana
سیدناصر موسوی لارگانی در نطق میان دستور https://cdn.icana.ir/d/019/201907102953467798.jpg Icana
سیدناصر موسوی لارگانی در نطق میان دستور https://cdn.icana.ir/d/019/201907108780614698.jpg Icana
سیدناصر موسوی لارگانی در نطق میان دستور https://cdn.icana.ir/d/019/201907102333387437.jpg Icana
سیدناصر موسوی لارگانی در نطق میان دستور https://cdn.icana.ir/d/019/201907103149300326.jpg Icana
سیدناصر موسوی لارگانی در نطق میان دستور https://cdn.icana.ir/d/019/201907102409385038.jpg Icana
محمدصادق حسنی جوریابی در نطق میان دستور https://cdn.icana.ir/d/019/201907103892493726.jpg Icana
محمدصادق حسنی جوریابی در نطق میان دستور https://cdn.icana.ir/d/019/201907103118666430.jpg Icana
محمدصادق حسنی جوریابی در نطق میان دستور https://cdn.icana.ir/d/019/201907109110235610.jpg Icana
محمدصادق حسنی جوریابی در نطق میان دستور https://cdn.icana.ir/d/019/201907100768755746.jpg Icana
محمد بیرانوندی در نطق میان دستور https://cdn.icana.ir/d/019/201907107365892795.jpg Icana
محمد بیرانوندی در نطق میان دستور https://cdn.icana.ir/d/019/201907107770984473.jpg Icana
محمد بیرانوندی در نطق میان دستور https://cdn.icana.ir/d/019/201907103876411014.jpg Icana
محمد بیرانوندی در نطق میان دستور https://cdn.icana.ir/d/019/201907106741885475.jpg Icana
محمد بیرانوندی در نطق میان دستور https://cdn.icana.ir/d/019/201907106128148729.jpg Icana
بهمن طاهرخانی در نطق میان دستور https://cdn.icana.ir/d/019/201907109243797483.jpg Icana
بهمن طاهرخانی در نطق میان دستور https://cdn.icana.ir/d/019/201907106858512270.jpg Icana
بهمن طاهرخانی در نطق میان دستور https://cdn.icana.ir/d/019/201907101720624515.jpg Icana
بهمن طاهرخانی در نطق میان دستور https://cdn.icana.ir/d/019/201907107943063231.jpg Icana
بهمن طاهرخانی در نطق میان دستور https://cdn.icana.ir/d/019/201907109039063006.jpg Icana
بهمن طاهرخانی در نطق میان دستور https://cdn.icana.ir/d/019/201907108733295947.jpg Icana
مهرداد بائوج لاهوتی در نطق میان دستور https://cdn.icana.ir/d/019/201907103633063795.jpg Icana
مهرداد بائوج لاهوتی در نطق میان دستور https://cdn.icana.ir/d/019/201907109639566826.jpg Icana
مهرداد بائوج لاهوتی در نطق میان دستور https://cdn.icana.ir/d/019/201907103851814877.jpg Icana
مهرداد بائوج لاهوتی در نطق میان دستور https://cdn.icana.ir/d/019/201907104209381596.jpg Icana
مهرداد بائوج لاهوتی در نطق میان دستور https://cdn.icana.ir/d/019/201907104004977901.jpg Icana
مهرداد بائوج لاهوتی در نطق میان دستور https://cdn.icana.ir/d/019/201907100173237877.jpg Icana

ارسال نظر
 
نام کامل :
ایمیل :
متن :
تعداد کاراکتر 0 از 4000

PC
Powerd By : Tasvirnet