هدر اصلی

ظهر امروز یکشنبه ۶ مرداد ۱۳۹۸ برگزار شد:

دیدار وزیر امور خارجه عمان با دکتر علی لاریجانی


دکتر علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی امروز یکشنبه ۶ مرداد ۱۳۹۸ با یوسف بن علوی، وزیر امور خارجه عمان دیدار و گفت و گو کرد.
محسن نوروزی‌فرد یکشنبه 6 مرداد 1398 ساعت 12:50
دیدار وزیر امور خارجه عمان با دکتر علی لاریجانی https://cdn.icana.ir/d/019/201907101312741863.jpg , دکتر علی لاریجانی, وزیر امور خارجه عمان Icana
دیدار وزیر امور خارجه عمان با دکتر علی لاریجانی https://cdn.icana.ir/d/019/201907105083816031.jpg , دکتر علی لاریجانی, وزیر امور خارجه عمان Icana
دیدار وزیر امور خارجه عمان با دکتر علی لاریجانی https://cdn.icana.ir/d/019/201907108981797064.jpg , دکتر علی لاریجانی, وزیر امور خارجه عمان Icana
دیدار وزیر امور خارجه عمان با دکتر علی لاریجانی https://cdn.icana.ir/d/019/201907105448554036.jpg , دکتر علی لاریجانی, وزیر امور خارجه عمان Icana
دیدار وزیر امور خارجه عمان با دکتر علی لاریجانی https://cdn.icana.ir/d/019/201907108804970167.jpg , دکتر علی لاریجانی, وزیر امور خارجه عمان Icana
دیدار وزیر امور خارجه عمان با دکتر علی لاریجانی https://cdn.icana.ir/d/019/201907106097034349.jpg , دکتر علی لاریجانی, وزیر امور خارجه عمان Icana
دیدار وزیر امور خارجه عمان با دکتر علی لاریجانی https://cdn.icana.ir/d/019/201907107832990609.jpg , دکتر علی لاریجانی, وزیر امور خارجه عمان Icana
دیدار وزیر امور خارجه عمان با دکتر علی لاریجانی https://cdn.icana.ir/d/019/201907100974367105.jpg , دکتر علی لاریجانی, وزیر امور خارجه عمان Icana
دیدار وزیر امور خارجه عمان با دکتر علی لاریجانی https://cdn.icana.ir/d/019/201907108782713154.jpg , دکتر علی لاریجانی, وزیر امور خارجه عمان Icana
دیدار وزیر امور خارجه عمان با دکتر علی لاریجانی https://cdn.icana.ir/d/019/201907109147546731.jpg , دکتر علی لاریجانی, وزیر امور خارجه عمان Icana
دیدار وزیر امور خارجه عمان با دکتر علی لاریجانی https://cdn.icana.ir/d/019/201907100416552608.jpg , دکتر علی لاریجانی, وزیر امور خارجه عمان Icana
دیدار وزیر امور خارجه عمان با دکتر علی لاریجانی https://cdn.icana.ir/d/019/201907100312224630.jpg , دکتر علی لاریجانی, وزیر امور خارجه عمان Icana
دیدار وزیر امور خارجه عمان با دکتر علی لاریجانی https://cdn.icana.ir/d/019/201907102358640603.jpg , دکتر علی لاریجانی, وزیر امور خارجه عمان Icana
دیدار وزیر امور خارجه عمان با دکتر علی لاریجانی https://cdn.icana.ir/d/019/201907101425155342.jpg , دکتر علی لاریجانی, وزیر امور خارجه عمان Icana
دیدار وزیر امور خارجه عمان با دکتر علی لاریجانی https://cdn.icana.ir/d/019/201907102431495521.jpg , دکتر علی لاریجانی, وزیر امور خارجه عمان Icana
دیدار وزیر امور خارجه عمان با دکتر علی لاریجانی https://cdn.icana.ir/d/019/201907102990111999.jpg , دکتر علی لاریجانی, وزیر امور خارجه عمان Icana
دیدار وزیر امور خارجه عمان با دکتر علی لاریجانی https://cdn.icana.ir/d/019/201907100630459118.jpg , دکتر علی لاریجانی, وزیر امور خارجه عمان Icana
دیدار وزیر امور خارجه عمان با دکتر علی لاریجانی https://cdn.icana.ir/d/019/201907104303094536.jpg , دکتر علی لاریجانی, وزیر امور خارجه عمان Icana
دیدار وزیر امور خارجه عمان با دکتر علی لاریجانی https://cdn.icana.ir/d/019/201907101945574229.jpg , دکتر علی لاریجانی, وزیر امور خارجه عمان Icana
دیدار وزیر امور خارجه عمان با دکتر علی لاریجانی https://cdn.icana.ir/d/019/201907102243888099.jpg , دکتر علی لاریجانی, وزیر امور خارجه عمان Icana
دیدار وزیر امور خارجه عمان با دکتر علی لاریجانی https://cdn.icana.ir/d/019/201907103196032930.jpg , دکتر علی لاریجانی, وزیر امور خارجه عمان Icana
دیدار وزیر امور خارجه عمان با دکتر علی لاریجانی https://cdn.icana.ir/d/019/201907105917229706.jpg , دکتر علی لاریجانی, وزیر امور خارجه عمان Icana
دیدار وزیر امور خارجه عمان با دکتر علی لاریجانی https://cdn.icana.ir/d/019/201907108387235482.jpg , دکتر علی لاریجانی, وزیر امور خارجه عمان Icana
دیدار وزیر امور خارجه عمان با دکتر علی لاریجانی https://cdn.icana.ir/d/019/201907104346857818.jpg , دکتر علی لاریجانی, وزیر امور خارجه عمان Icana
دیدار وزیر امور خارجه عمان با دکتر علی لاریجانی https://cdn.icana.ir/d/019/201907104451575116.jpg , دکتر علی لاریجانی, وزیر امور خارجه عمان Icana

ارسال نظر
 
نام کامل :
ایمیل :
متن :
تعداد کاراکتر 0 از 4000

PC
Powerd By : Tasvirnet