ایام محرم 1398

ناطقان میان دستور صحن علنی مجلس شورای اسلامی 7 مرداد ماه 1398


علیرضا رحیمی در نشست علنی امروز دو‌شنبه، 7 مرداد ماه 1398 مجلس شورای اسلامی، اسامی ناطقان میان دستور را به شرح ذیل قرائت کرد: محسن بیگلری نماینده سقز، بانه. سیدمرتضی خاتمی نماینده ماه نشان، ایجرود، دهستان های بوغداکندی، قلتوق. داود محمدی نماینده قزوین، آبیک، البرز. علیرضا محجوب نماینده تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و تهران. احمد مرادی نماینده بندرعباس، قشم، ابوموسی، حاجی آباد، خمیر.
محمدرضا زرندوش دوشنبه 7 مرداد 1398 ساعت 13:59
محسن بیگلری در نطق میان دستور https://cdn.icana.ir/d/019/201907107977626685.jpg Icana
محسن بیگلری در نطق میان دستور https://cdn.icana.ir/d/019/201907104333155049.jpg Icana
محسن بیگلری در نطق میان دستور https://cdn.icana.ir/d/019/201907105143689299.jpg Icana
محسن بیگلری در نطق میان دستور https://cdn.icana.ir/d/019/201907106984861981.jpg Icana
محسن بیگلری در نطق میان دستور https://cdn.icana.ir/d/019/201907105174940420.jpg Icana
سیدمرتضی خاتمی در نطق میان دستور https://cdn.icana.ir/d/019/201907109828589337.jpg Icana
سیدمرتضی خاتمی در نطق میان دستور https://cdn.icana.ir/d/019/201907104478812614.jpg Icana
سیدمرتضی خاتمی در نطق میان دستور https://cdn.icana.ir/d/019/201907109463569430.jpg Icana
سیدمرتضی خاتمی در نطق میان دستور https://cdn.icana.ir/d/019/201907105639083143.jpg Icana
سیدمرتضی خاتمی در نطق میان دستور https://cdn.icana.ir/d/019/201907109240532764.jpg Icana
سیدمرتضی خاتمی در نطق میان دستور https://cdn.icana.ir/d/019/201907105712444779.jpg Icana
سیدمرتضی خاتمی در نطق میان دستور https://cdn.icana.ir/d/019/201907100401802344.jpg Icana
سیدمرتضی خاتمی در نطق میان دستور https://cdn.icana.ir/d/019/201907106129078016.jpg Icana
علیرضا محجوب در نطق میان دستور https://cdn.icana.ir/d/019/201907100290377175.jpg Icana
علیرضا محجوب در نطق میان دستور https://cdn.icana.ir/d/019/201907107851258427.jpg Icana
علیرضا محجوب در نطق میان دستور https://cdn.icana.ir/d/019/201907107323027620.jpg Icana
علیرضا محجوب در نطق میان دستور https://cdn.icana.ir/d/019/201907107345200856.jpg Icana
علیرضا محجوب در نطق میان دستور https://cdn.icana.ir/d/019/201907109341027162.jpg Icana
علیرضا محجوب در نطق میان دستور https://cdn.icana.ir/d/019/201907108404471344.jpg Icana
داود محمدی در نطق میان دستور https://cdn.icana.ir/d/019/201907108837005289.jpg Icana
داود محمدی در نطق میان دستور https://cdn.icana.ir/d/019/201907103855370211.jpg Icana
داود محمدی در نطق میان دستور https://cdn.icana.ir/d/019/201907106743341961.jpg Icana
داود محمدی در نطق میان دستور https://cdn.icana.ir/d/019/201907107022526553.jpg Icana
داود محمدی در نطق میان دستور https://cdn.icana.ir/d/019/201907104523921220.jpg Icana
داود محمدی در نطق میان دستور https://cdn.icana.ir/d/019/201907104088096022.jpg Icana
داود محمدی در نطق میان دستور https://cdn.icana.ir/d/019/201907104420321899.jpg Icana
احمد مرادی در نطق میان دستور https://cdn.icana.ir/d/019/201907104622350842.jpg Icana
احمد مرادی در نطق میان دستور https://cdn.icana.ir/d/019/201907107462078340.jpg Icana
احمد مرادی در نطق میان دستور https://cdn.icana.ir/d/019/201907106326771406.jpg Icana
احمد مرادی در نطق میان دستور https://cdn.icana.ir/d/019/201907106887810171.jpg Icana
احمد مرادی در نطق میان دستور https://cdn.icana.ir/d/019/201907107299226171.jpg Icana
احمد مرادی در نطق میان دستور https://cdn.icana.ir/d/019/201907102819563339.jpg Icana

ارسال نظر
 
نام کامل :
ایمیل :
متن :
تعداد کاراکتر 0 از 4000

PC
Powerd By : Tasvirnet