هدر اصلی

نشست کمیسیون اقتصادی مجلس با حضور وزیر امور اقتصادی و دارایی


نشست کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی امروز سه شنبه 8 مردادماه با حضور فرهاد دژپسند، وزیر امور اقتصادی و دارایی برگزار شد.
حمیدرضا راهل سه‌شنبه 8 مرداد 1398 ساعت 18:23
نشست کمیسیون اقتصادی مجلس با حضور وزیر امور اقتصادی و دارایی https://cdn.icana.ir/d/019/201907108405215005.jpg , کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی, وزیر امور اقتصادی و دارایی, فرهاد دژپسند Icana
نشست کمیسیون اقتصادی مجلس با حضور وزیر امور اقتصادی و دارایی https://cdn.icana.ir/d/019/201907106199896164.jpg , کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی, وزیر امور اقتصادی و دارایی, فرهاد دژپسند Icana
نشست کمیسیون اقتصادی مجلس با حضور وزیر امور اقتصادی و دارایی https://cdn.icana.ir/d/019/201907105510476228.jpg , کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی, وزیر امور اقتصادی و دارایی, فرهاد دژپسند Icana
نشست کمیسیون اقتصادی مجلس با حضور وزیر امور اقتصادی و دارایی https://cdn.icana.ir/d/019/201907104997659098.jpg , کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی, وزیر امور اقتصادی و دارایی, فرهاد دژپسند Icana
نشست کمیسیون اقتصادی مجلس با حضور وزیر امور اقتصادی و دارایی https://cdn.icana.ir/d/019/201907105247340913.jpg , کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی, وزیر امور اقتصادی و دارایی, فرهاد دژپسند Icana
نشست کمیسیون اقتصادی مجلس با حضور وزیر امور اقتصادی و دارایی https://cdn.icana.ir/d/019/201907105552773072.jpg , کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی, وزیر امور اقتصادی و دارایی, فرهاد دژپسند Icana
نشست کمیسیون اقتصادی مجلس با حضور وزیر امور اقتصادی و دارایی https://cdn.icana.ir/d/019/201907104526712957.jpg , کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی, وزیر امور اقتصادی و دارایی, فرهاد دژپسند Icana
نشست کمیسیون اقتصادی مجلس با حضور وزیر امور اقتصادی و دارایی https://cdn.icana.ir/d/019/201907105543232497.jpg , کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی, وزیر امور اقتصادی و دارایی, فرهاد دژپسند Icana
نشست کمیسیون اقتصادی مجلس با حضور وزیر امور اقتصادی و دارایی https://cdn.icana.ir/d/019/201907102262634068.jpg , کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی, وزیر امور اقتصادی و دارایی, فرهاد دژپسند Icana
نشست کمیسیون اقتصادی مجلس با حضور وزیر امور اقتصادی و دارایی https://cdn.icana.ir/d/019/201907101768487670.jpg , کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی, وزیر امور اقتصادی و دارایی, فرهاد دژپسند Icana
نشست کمیسیون اقتصادی مجلس با حضور وزیر امور اقتصادی و دارایی https://cdn.icana.ir/d/019/201907101939724676.jpg , کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی, وزیر امور اقتصادی و دارایی, فرهاد دژپسند Icana
نشست کمیسیون اقتصادی مجلس با حضور وزیر امور اقتصادی و دارایی https://cdn.icana.ir/d/019/201907105296531957.jpg , کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی, وزیر امور اقتصادی و دارایی, فرهاد دژپسند Icana
نشست کمیسیون اقتصادی مجلس با حضور وزیر امور اقتصادی و دارایی https://cdn.icana.ir/d/019/201907104828658049.jpg , کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی, وزیر امور اقتصادی و دارایی, فرهاد دژپسند Icana
نشست کمیسیون اقتصادی مجلس با حضور وزیر امور اقتصادی و دارایی https://cdn.icana.ir/d/019/201907105728668321.jpg , کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی, وزیر امور اقتصادی و دارایی, فرهاد دژپسند Icana
نشست کمیسیون اقتصادی مجلس با حضور وزیر امور اقتصادی و دارایی https://cdn.icana.ir/d/019/201907102232634984.jpg , کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی, وزیر امور اقتصادی و دارایی, فرهاد دژپسند Icana

ارسال نظر
 
نام کامل :
ایمیل :
متن :
تعداد کاراکتر 0 از 4000

Powerd By : Tasvirnet