حلول ماه ربیع الاول

دیدار بانوان فرهیخته لبنان با حسین امیرعبداللهیان


حسین امیرعبداللهیان، دستیار ویژه رئیس مجلس در امور بین الملل امروز چهارشنبه 9 مردادماه با بانوان فرهیخته لبنان دیدار و گفت و گو کرد.
حمیدرضا راهل چهارشنبه 9 مرداد 1398 ساعت 14:25
دیدار بانوان فرهیخته لبنان با حسین امیرعبداللهیان https://cdn.icana.ir/d/019/201907101728262934.jpg , دستیار ویژه رئیس مجلس در امور بین الملل, حسین امیرعبداللهیان, بانوان فرهیخته لبنان Icana
دیدار بانوان فرهیخته لبنان با حسین امیرعبداللهیان https://cdn.icana.ir/d/019/201907109738942580.jpg , دستیار ویژه رئیس مجلس در امور بین الملل, حسین امیرعبداللهیان, بانوان فرهیخته لبنان Icana
دیدار بانوان فرهیخته لبنان با حسین امیرعبداللهیان https://cdn.icana.ir/d/019/201907106140735936.jpg , دستیار ویژه رئیس مجلس در امور بین الملل, حسین امیرعبداللهیان, بانوان فرهیخته لبنان Icana
دیدار بانوان فرهیخته لبنان با حسین امیرعبداللهیان https://cdn.icana.ir/d/019/201907106604455111.jpg , دستیار ویژه رئیس مجلس در امور بین الملل, حسین امیرعبداللهیان, بانوان فرهیخته لبنان Icana
دیدار بانوان فرهیخته لبنان با حسین امیرعبداللهیان https://cdn.icana.ir/d/019/201907101970491560.jpg , دستیار ویژه رئیس مجلس در امور بین الملل, حسین امیرعبداللهیان, بانوان فرهیخته لبنان Icana
دیدار بانوان فرهیخته لبنان با حسین امیرعبداللهیان https://cdn.icana.ir/d/019/201907100778726719.jpg , دستیار ویژه رئیس مجلس در امور بین الملل, حسین امیرعبداللهیان, بانوان فرهیخته لبنان Icana
دیدار بانوان فرهیخته لبنان با حسین امیرعبداللهیان https://cdn.icana.ir/d/019/201907107041770947.jpg , دستیار ویژه رئیس مجلس در امور بین الملل, حسین امیرعبداللهیان, بانوان فرهیخته لبنان Icana
دیدار بانوان فرهیخته لبنان با حسین امیرعبداللهیان https://cdn.icana.ir/d/019/201907100720154974.jpg , دستیار ویژه رئیس مجلس در امور بین الملل, حسین امیرعبداللهیان, بانوان فرهیخته لبنان Icana
دیدار بانوان فرهیخته لبنان با حسین امیرعبداللهیان https://cdn.icana.ir/d/019/201907100257935172.jpg , دستیار ویژه رئیس مجلس در امور بین الملل, حسین امیرعبداللهیان, بانوان فرهیخته لبنان Icana
دیدار بانوان فرهیخته لبنان با حسین امیرعبداللهیان https://cdn.icana.ir/d/019/201907108113166789.jpg , دستیار ویژه رئیس مجلس در امور بین الملل, حسین امیرعبداللهیان, بانوان فرهیخته لبنان Icana
دیدار بانوان فرهیخته لبنان با حسین امیرعبداللهیان https://cdn.icana.ir/d/019/201907102658048200.jpg , دستیار ویژه رئیس مجلس در امور بین الملل, حسین امیرعبداللهیان, بانوان فرهیخته لبنان Icana

ارسال نظر
 
نام کامل :
ایمیل :
متن :
تعداد کاراکتر 0 از 4000

PC
Powerd By : Tasvirnet