هدر اصلی

دیدار اعضای سازمان نظام مهندسی کشاورزی استان قم با دکتر لاریجانی


دکتر علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی امروز چهارشنبه 16 مردادماه با اعضای سازمان نظام مهندسی کشاورزی استان قم دیدار و گفت و گو کرد.
محسن نوروزی‌فرد چهارشنبه 16 مرداد 1398 ساعت 09:50
دیدار اعضای سازمان نظام مهندسی کشاورزی استان قم با دکتر لاریجانی https://cdn.icana.ir/d/019/201908106449645002.jpg , دکتر علی لاریجانی, سازمان نظام مهندسی کشاورزی استان قم Icana
دیدار اعضای سازمان نظام مهندسی کشاورزی استان قم با دکتر لاریجانی https://cdn.icana.ir/d/019/201908107378498614.jpg , دکتر علی لاریجانی, سازمان نظام مهندسی کشاورزی استان قم Icana
دیدار اعضای سازمان نظام مهندسی کشاورزی استان قم با دکتر لاریجانی https://cdn.icana.ir/d/019/201908104407247844.jpg , دکتر علی لاریجانی, سازمان نظام مهندسی کشاورزی استان قم Icana
دیدار اعضای سازمان نظام مهندسی کشاورزی استان قم با دکتر لاریجانی https://cdn.icana.ir/d/019/201908107636378936.jpg , دکتر علی لاریجانی, سازمان نظام مهندسی کشاورزی استان قم Icana
دیدار اعضای سازمان نظام مهندسی کشاورزی استان قم با دکتر لاریجانی https://cdn.icana.ir/d/019/201908102205772567.jpg , دکتر علی لاریجانی, سازمان نظام مهندسی کشاورزی استان قم Icana
دیدار اعضای سازمان نظام مهندسی کشاورزی استان قم با دکتر لاریجانی https://cdn.icana.ir/d/019/201908107946431578.jpg , دکتر علی لاریجانی, سازمان نظام مهندسی کشاورزی استان قم Icana
دیدار اعضای سازمان نظام مهندسی کشاورزی استان قم با دکتر لاریجانی https://cdn.icana.ir/d/019/201908100836249179.jpg , دکتر علی لاریجانی, سازمان نظام مهندسی کشاورزی استان قم Icana
دیدار اعضای سازمان نظام مهندسی کشاورزی استان قم با دکتر لاریجانی https://cdn.icana.ir/d/019/201908109257447436.jpg , دکتر علی لاریجانی, سازمان نظام مهندسی کشاورزی استان قم Icana
دیدار اعضای سازمان نظام مهندسی کشاورزی استان قم با دکتر لاریجانی https://cdn.icana.ir/d/019/201908101022019903.jpg , دکتر علی لاریجانی, سازمان نظام مهندسی کشاورزی استان قم Icana
دیدار اعضای سازمان نظام مهندسی کشاورزی استان قم با دکتر لاریجانی https://cdn.icana.ir/d/019/201908107657292023.jpg , دکتر علی لاریجانی, سازمان نظام مهندسی کشاورزی استان قم Icana
دیدار اعضای سازمان نظام مهندسی کشاورزی استان قم با دکتر لاریجانی https://cdn.icana.ir/d/019/201908102292788542.jpg , دکتر علی لاریجانی, سازمان نظام مهندسی کشاورزی استان قم Icana
دیدار اعضای سازمان نظام مهندسی کشاورزی استان قم با دکتر لاریجانی https://cdn.icana.ir/d/019/201908106632557622.jpg , دکتر علی لاریجانی, سازمان نظام مهندسی کشاورزی استان قم Icana
دیدار اعضای سازمان نظام مهندسی کشاورزی استان قم با دکتر لاریجانی https://cdn.icana.ir/d/019/201908107462763803.jpg , دکتر علی لاریجانی, سازمان نظام مهندسی کشاورزی استان قم Icana
دیدار اعضای سازمان نظام مهندسی کشاورزی استان قم با دکتر لاریجانی https://cdn.icana.ir/d/019/201908107073707368.jpg , دکتر علی لاریجانی, سازمان نظام مهندسی کشاورزی استان قم Icana

ارسال نظر
 
نام کامل :
ایمیل :
متن :
تعداد کاراکتر 0 از 4000

PC
Powerd By : Tasvirnet