هدر اصلی

بازدید کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی از واحدهای صنعتی و معدنی استان خراسان رضوی


بازدید اعضای کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی از واحدهای صنعتی و معدنی استان خراسان رضوی از زاویه دید دوربین خبرگزاری خانه ملت.
محسن نوروزی‌فرد چهارشنبه 16 مرداد 1398 ساعت 12:12
بازدید کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی از واحدهای صنعتی و معدنی استان خراسان رضوی https://cdn.icana.ir/d/019/201908104975613263.jpg Icana
بازدید کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی از واحدهای صنعتی و معدنی استان خراسان رضوی https://cdn.icana.ir/d/019/201908106694474891.jpg Icana
بازدید کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی از واحدهای صنعتی و معدنی استان خراسان رضوی https://cdn.icana.ir/d/019/201908109108231264.jpg Icana
بازدید کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی از واحدهای صنعتی و معدنی استان خراسان رضوی https://cdn.icana.ir/d/019/201908108421694460.jpg Icana
بازدید کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی از واحدهای صنعتی و معدنی استان خراسان رضوی https://cdn.icana.ir/d/019/201908108605229227.jpg Icana
بازدید کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی از واحدهای صنعتی و معدنی استان خراسان رضوی https://cdn.icana.ir/d/019/201908107992018143.jpg Icana
بازدید کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی از واحدهای صنعتی و معدنی استان خراسان رضوی https://cdn.icana.ir/d/019/201908107721497976.jpg Icana
بازدید کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی از واحدهای صنعتی و معدنی استان خراسان رضوی https://cdn.icana.ir/d/019/201908105105055551.jpg Icana
بازدید کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی از واحدهای صنعتی و معدنی استان خراسان رضوی https://cdn.icana.ir/d/019/201908108165677435.jpg Icana
بازدید کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی از واحدهای صنعتی و معدنی استان خراسان رضوی https://cdn.icana.ir/d/019/201908103161347762.jpg Icana
بازدید کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی از واحدهای صنعتی و معدنی استان خراسان رضوی https://cdn.icana.ir/d/019/201908107859754622.jpg Icana

ارسال نظر
 
نام کامل :
ایمیل :
متن :
تعداد کاراکتر 0 از 4000

PC
Powerd By : Tasvirnet