هفته دفاع مقدس

ناطقان میان دستور 27 مرداد مجلس شورای اسلامی


اسامی ناطقان میان دستور 27 مرداد مجلس شورای اسلامی به شرح ذیل است: سیده فاطمه ذوالقدر، عامر کعبی، محمد قمی، علی گلمرادی، سیدناصر موسوی لارگانی
محمدرضا زرندوش یکشنبه 27 مرداد 1398 ساعت 11:29
سیده فاطمه ذوالقدر در نطق میان دستور https://cdn.icana.ir/d/019/201908107564182818.jpg Icana
سیده فاطمه ذوالقدر در نطق میان دستور https://cdn.icana.ir/d/019/201908107192455041.jpg Icana
سیده فاطمه ذوالقدر در نطق میان دستور https://cdn.icana.ir/d/019/201908106640360107.jpg Icana
عامر کعبی در نطق میان دستور https://cdn.icana.ir/d/019/201908106817932324.jpg Icana
عامر کعبی در نطق میان دستور https://cdn.icana.ir/d/019/201908102295458137.jpg Icana
عامر کعبی در نطق میان دستور https://cdn.icana.ir/d/019/201908102088322780.jpg Icana
محمد قمی در نطق میان دستور https://cdn.icana.ir/d/019/201908102311918435.jpg Icana
محمد قمی در نطق میان دستور https://cdn.icana.ir/d/019/201908103883620247.jpg Icana
محمد قمی در نطق میان دستور https://cdn.icana.ir/d/019/201908100853384467.jpg Icana
علی گلمرادی در نطق میان دستور https://cdn.icana.ir/d/019/201908107486956393.jpg Icana
علی گلمرادی در نطق میان دستور https://cdn.icana.ir/d/019/201908104288649685.jpg Icana
علی گلمرادی در نطق میان دستور https://cdn.icana.ir/d/019/201908104044185102.jpg Icana
سیدناصر موسوی لارگانی در نطق میان دستور https://cdn.icana.ir/d/019/201908103739349692.jpg Icana
سیدناصر موسوی لارگانی در نطق میان دستور https://cdn.icana.ir/d/019/201908103602956342.jpg Icana
سیدناصر موسوی لارگانی در نطق میان دستور https://cdn.icana.ir/d/019/201908107057924993.jpg Icana

ارسال نظر
 
نام کامل :
ایمیل :
متن :
تعداد کاراکتر 0 از 4000

PC
Powerd By : Tasvirnet