ایام محرم 1398

بازدید مسعود پزشکیان از نمایشگاه دام و طیور


مسعود پزشکیان، نایب رئیس مجلس شورای اسلامی امروز 27 مرداد ماه 1398 از نمایشگاه دام و طیور بازدید کرد.
محسن نوروزی‌فرد یکشنبه 27 مرداد 1398 ساعت 21:19
بازدید مسعود پزشکیان از نمایشگاه دام و طیور https://cdn.icana.ir/d/019/201908108963637573.jpg Icana
بازدید مسعود پزشکیان از نمایشگاه دام و طیور https://cdn.icana.ir/d/019/201908102250111075.jpg Icana
بازدید مسعود پزشکیان از نمایشگاه دام و طیور https://cdn.icana.ir/d/019/201908102156387230.jpg Icana
بازدید مسعود پزشکیان از نمایشگاه دام و طیور https://cdn.icana.ir/d/019/201908109129284687.jpg Icana
بازدید مسعود پزشکیان از نمایشگاه دام و طیور https://cdn.icana.ir/d/019/201908107894879072.jpg Icana
بازدید مسعود پزشکیان از نمایشگاه دام و طیور https://cdn.icana.ir/d/019/201908109562687598.jpg Icana
بازدید مسعود پزشکیان از نمایشگاه دام و طیور https://cdn.icana.ir/d/019/201908109748644652.jpg Icana
بازدید مسعود پزشکیان از نمایشگاه دام و طیور https://cdn.icana.ir/d/019/201908109053760603.jpg Icana
بازدید مسعود پزشکیان از نمایشگاه دام و طیور https://cdn.icana.ir/d/019/201908109083014368.jpg Icana
بازدید مسعود پزشکیان از نمایشگاه دام و طیور https://cdn.icana.ir/d/019/201908109157546253.jpg Icana
بازدید مسعود پزشکیان از نمایشگاه دام و طیور https://cdn.icana.ir/d/019/201908108490299553.jpg Icana
بازدید مسعود پزشکیان از نمایشگاه دام و طیور https://cdn.icana.ir/d/019/201908108761036625.jpg Icana
بازدید مسعود پزشکیان از نمایشگاه دام و طیور https://cdn.icana.ir/d/019/201908108854015152.jpg Icana
بازدید مسعود پزشکیان از نمایشگاه دام و طیور https://cdn.icana.ir/d/019/201908109673306898.jpg Icana
بازدید مسعود پزشکیان از نمایشگاه دام و طیور https://cdn.icana.ir/d/019/201908109899511169.jpg Icana
بازدید مسعود پزشکیان از نمایشگاه دام و طیور https://cdn.icana.ir/d/019/201908109997893257.jpg Icana

ارسال نظر
 
نام کامل :
ایمیل :
متن :
تعداد کاراکتر 0 از 4000

PC
Powerd By : Tasvirnet