ایام محرم 1398

نشست فراکسیون مستقلین ولایی مجلس با حضور وزیر بهداشت و درمان


نشست فراکسیون مستقلین ولایی مجلس شورای اسلامی صبح امروز یکشنبه 3 شهریورماه با حضور سعید نمکی، وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی برگزار شد.
محمدرضا زرندوش یکشنبه 3 شهریور 1398 ساعت 11:14
نشست فراکسیون مستقلین ولایی مجلس با حضور وزیر بهداشت و درمان https://cdn.icana.ir/d/019/201908108639921455.jpg , فراکسیون مستقلین ولایی مجلس شورای اسلامی, وزیر بهداشت و درمان, سعید نمکی Icana
نشست فراکسیون مستقلین ولایی مجلس با حضور وزیر بهداشت و درمان https://cdn.icana.ir/d/019/201908103783278153.jpg , فراکسیون مستقلین ولایی مجلس شورای اسلامی, وزیر بهداشت و درمان, سعید نمکی Icana
نشست فراکسیون مستقلین ولایی مجلس با حضور وزیر بهداشت و درمان https://cdn.icana.ir/d/019/201908104028301725.jpg , فراکسیون مستقلین ولایی مجلس شورای اسلامی, وزیر بهداشت و درمان, سعید نمکی Icana
نشست فراکسیون مستقلین ولایی مجلس با حضور وزیر بهداشت و درمان https://cdn.icana.ir/d/019/201908103521671237.jpg , فراکسیون مستقلین ولایی مجلس شورای اسلامی, وزیر بهداشت و درمان, سعید نمکی Icana
نشست فراکسیون مستقلین ولایی مجلس با حضور وزیر بهداشت و درمان https://cdn.icana.ir/d/019/201908100131418010.jpg , فراکسیون مستقلین ولایی مجلس شورای اسلامی, وزیر بهداشت و درمان, سعید نمکی Icana
نشست فراکسیون مستقلین ولایی مجلس با حضور وزیر بهداشت و درمان https://cdn.icana.ir/d/019/201908106454341480.jpg , فراکسیون مستقلین ولایی مجلس شورای اسلامی, وزیر بهداشت و درمان, سعید نمکی Icana
نشست فراکسیون مستقلین ولایی مجلس با حضور وزیر بهداشت و درمان https://cdn.icana.ir/d/019/201908106078127131.jpg , فراکسیون مستقلین ولایی مجلس شورای اسلامی, وزیر بهداشت و درمان, سعید نمکی Icana
نشست فراکسیون مستقلین ولایی مجلس با حضور وزیر بهداشت و درمان https://cdn.icana.ir/d/019/201908101759894924.jpg , فراکسیون مستقلین ولایی مجلس شورای اسلامی, وزیر بهداشت و درمان, سعید نمکی Icana
نشست فراکسیون مستقلین ولایی مجلس با حضور وزیر بهداشت و درمان https://cdn.icana.ir/d/019/201908104157099115.jpg , فراکسیون مستقلین ولایی مجلس شورای اسلامی, وزیر بهداشت و درمان, سعید نمکی Icana
نشست فراکسیون مستقلین ولایی مجلس با حضور وزیر بهداشت و درمان https://cdn.icana.ir/d/019/201908100360789886.jpg , فراکسیون مستقلین ولایی مجلس شورای اسلامی, وزیر بهداشت و درمان, سعید نمکی Icana
نشست فراکسیون مستقلین ولایی مجلس با حضور وزیر بهداشت و درمان https://cdn.icana.ir/d/019/201908107402014393.jpg , فراکسیون مستقلین ولایی مجلس شورای اسلامی, وزیر بهداشت و درمان, سعید نمکی Icana
نشست فراکسیون مستقلین ولایی مجلس با حضور وزیر بهداشت و درمان https://cdn.icana.ir/d/019/201908103188533599.jpg , فراکسیون مستقلین ولایی مجلس شورای اسلامی, وزیر بهداشت و درمان, سعید نمکی Icana
نشست فراکسیون مستقلین ولایی مجلس با حضور وزیر بهداشت و درمان https://cdn.icana.ir/d/019/201908107593933997.jpg , فراکسیون مستقلین ولایی مجلس شورای اسلامی, وزیر بهداشت و درمان, سعید نمکی Icana
نشست فراکسیون مستقلین ولایی مجلس با حضور وزیر بهداشت و درمان https://cdn.icana.ir/d/019/201908102344557199.jpg , فراکسیون مستقلین ولایی مجلس شورای اسلامی, وزیر بهداشت و درمان, سعید نمکی Icana
نشست فراکسیون مستقلین ولایی مجلس با حضور وزیر بهداشت و درمان https://cdn.icana.ir/d/019/201908107801490638.jpg , فراکسیون مستقلین ولایی مجلس شورای اسلامی, وزیر بهداشت و درمان, سعید نمکی Icana
نشست فراکسیون مستقلین ولایی مجلس با حضور وزیر بهداشت و درمان https://cdn.icana.ir/d/019/201908101338159152.jpg , فراکسیون مستقلین ولایی مجلس شورای اسلامی, وزیر بهداشت و درمان, سعید نمکی Icana
نشست فراکسیون مستقلین ولایی مجلس با حضور وزیر بهداشت و درمان https://cdn.icana.ir/d/019/201908104518576480.jpg , فراکسیون مستقلین ولایی مجلس شورای اسلامی, وزیر بهداشت و درمان, سعید نمکی Icana
نشست فراکسیون مستقلین ولایی مجلس با حضور وزیر بهداشت و درمان https://cdn.icana.ir/d/019/201908102182304383.jpg , فراکسیون مستقلین ولایی مجلس شورای اسلامی, وزیر بهداشت و درمان, سعید نمکی Icana
نشست فراکسیون مستقلین ولایی مجلس با حضور وزیر بهداشت و درمان https://cdn.icana.ir/d/019/201908104565158745.jpg , فراکسیون مستقلین ولایی مجلس شورای اسلامی, وزیر بهداشت و درمان, سعید نمکی Icana
نشست فراکسیون مستقلین ولایی مجلس با حضور وزیر بهداشت و درمان https://cdn.icana.ir/d/019/201908102020942852.jpg , فراکسیون مستقلین ولایی مجلس شورای اسلامی, وزیر بهداشت و درمان, سعید نمکی Icana
نشست فراکسیون مستقلین ولایی مجلس با حضور وزیر بهداشت و درمان https://cdn.icana.ir/d/019/201908108042090284.jpg , فراکسیون مستقلین ولایی مجلس شورای اسلامی, وزیر بهداشت و درمان, سعید نمکی Icana

ارسال نظر
 
نام کامل :
ایمیل :
متن :
تعداد کاراکتر 0 از 4000

PC
Powerd By : Tasvirnet