ایام محرم 1398

صبح امروز یکشنبه ۳ شهریور ۱۳۹۸:

ناطقان میان دستور 3 شهریور مجلس شورای اسلامی


اسامی ناطقان میان دستور 3 شهریور مجلس شورای اسلامی به شرح ذیل است: حشمت الله فلاحت پیشه، علی اسماعیلی، علی جلیلی شیشوانی، حسین مقصودی، مصطفی کواکبیان
محمدرضا زرندوش یکشنبه 3 شهریور 1398 ساعت 12:12
حشمت الله فلاحت پیشه در نطق میان دستور https://cdn.icana.ir/d/019/201908109012970364.jpg Icana
حشمت الله فلاحت پیشه در نطق میان دستور https://cdn.icana.ir/d/019/201908109803044918.jpg Icana
حشمت الله فلاحت پیشه در نطق میان دستور https://cdn.icana.ir/d/019/201908102368515836.jpg Icana
حشمت الله فلاحت پیشه در نطق میان دستور https://cdn.icana.ir/d/019/201908108518451307.jpg Icana
علی اسماعیلی در نطق میان دستور https://cdn.icana.ir/d/019/201908108067906062.jpg Icana
علی اسماعیلی در نطق میان دستور https://cdn.icana.ir/d/019/201908107914743038.jpg Icana
علی اسماعیلی در نطق میان دستور https://cdn.icana.ir/d/019/201908103255445268.jpg Icana
علی جلیلی شیشوانی در نطق میان دستور https://cdn.icana.ir/d/019/201908101217557201.jpg Icana
علی جلیلی شیشوانی در نطق میان دستور https://cdn.icana.ir/d/019/201908103506296661.jpg Icana
علی جلیلی شیشوانی در نطق میان دستور https://cdn.icana.ir/d/019/201908108687266026.jpg Icana
علی جلیلی شیشوانی در نطق میان دستور https://cdn.icana.ir/d/019/201908107120547558.jpg Icana
حسین مقصودی در نطق میان دستور https://cdn.icana.ir/d/019/201908102180695486.jpg Icana
حسین مقصودی در نطق میان دستور https://cdn.icana.ir/d/019/201908107886420922.jpg Icana
حسین مقصودی در نطق میان دستور https://cdn.icana.ir/d/019/201908103858087158.jpg Icana
مصطفی کواکبیان در نطق میان دستور https://cdn.icana.ir/d/019/201908103305060571.jpg Icana
مصطفی کواکبیان در نطق میان دستور https://cdn.icana.ir/d/019/201908108124305715.jpg Icana
مصطفی کواکبیان در نطق میان دستور https://cdn.icana.ir/d/019/201908102991095006.jpg Icana

ارسال نظر
 
نام کامل :
ایمیل :
متن :
تعداد کاراکتر 0 از 4000

PC
Powerd By : Tasvirnet