ایام محرم 1398

نشست کمیسیون آموزش مجلس با حضور سرپرست وزارت آموزش و پرورش


نشست کمیسیون آموزش مجلس شورای اسلامی امروز یکشنبه 3 شهریورماه با حضور سیدجواد حسینی، سرپرست وزارت آموزش و پرورش برگزار شد.
حمیدرضا راهل یکشنبه 3 شهریور 1398 ساعت 17:08
نشست کمیسیون آموزش مجلس با حضور سرپرست وزارت آموزش و پرورش https://cdn.icana.ir/d/019/201908104032376830.jpg , کمیسیون آموزش مجلس شورای اسلامی, سرپرست وزارت آموزش و پرورش Icana
نشست کمیسیون آموزش مجلس با حضور سرپرست وزارت آموزش و پرورش https://cdn.icana.ir/d/019/201908106652457667.jpg , کمیسیون آموزش مجلس شورای اسلامی, سرپرست وزارت آموزش و پرورش Icana
نشست کمیسیون آموزش مجلس با حضور سرپرست وزارت آموزش و پرورش https://cdn.icana.ir/d/019/201908104216843245.jpg , کمیسیون آموزش مجلس شورای اسلامی, سرپرست وزارت آموزش و پرورش Icana
نشست کمیسیون آموزش مجلس با حضور سرپرست وزارت آموزش و پرورش https://cdn.icana.ir/d/019/201908104858003786.jpg , کمیسیون آموزش مجلس شورای اسلامی, سرپرست وزارت آموزش و پرورش Icana
نشست کمیسیون آموزش مجلس با حضور سرپرست وزارت آموزش و پرورش https://cdn.icana.ir/d/019/201908104162248640.jpg , کمیسیون آموزش مجلس شورای اسلامی, سرپرست وزارت آموزش و پرورش Icana
نشست کمیسیون آموزش مجلس با حضور سرپرست وزارت آموزش و پرورش https://cdn.icana.ir/d/019/201908100669527542.jpg , کمیسیون آموزش مجلس شورای اسلامی, سرپرست وزارت آموزش و پرورش Icana
نشست کمیسیون آموزش مجلس با حضور سرپرست وزارت آموزش و پرورش https://cdn.icana.ir/d/019/201908104339609459.jpg , کمیسیون آموزش مجلس شورای اسلامی, سرپرست وزارت آموزش و پرورش Icana
نشست کمیسیون آموزش مجلس با حضور سرپرست وزارت آموزش و پرورش https://cdn.icana.ir/d/019/201908103164266699.jpg , کمیسیون آموزش مجلس شورای اسلامی, سرپرست وزارت آموزش و پرورش Icana
نشست کمیسیون آموزش مجلس با حضور سرپرست وزارت آموزش و پرورش https://cdn.icana.ir/d/019/201908104951329906.jpg , کمیسیون آموزش مجلس شورای اسلامی, سرپرست وزارت آموزش و پرورش Icana
نشست کمیسیون آموزش مجلس با حضور سرپرست وزارت آموزش و پرورش https://cdn.icana.ir/d/019/201908103215601680.jpg , کمیسیون آموزش مجلس شورای اسلامی, سرپرست وزارت آموزش و پرورش Icana
نشست کمیسیون آموزش مجلس با حضور سرپرست وزارت آموزش و پرورش https://cdn.icana.ir/d/019/201908108555108411.jpg , کمیسیون آموزش مجلس شورای اسلامی, سرپرست وزارت آموزش و پرورش Icana
نشست کمیسیون آموزش مجلس با حضور سرپرست وزارت آموزش و پرورش https://cdn.icana.ir/d/019/201908104471555963.jpg , کمیسیون آموزش مجلس شورای اسلامی, سرپرست وزارت آموزش و پرورش Icana

ارسال نظر
 
نام کامل :
ایمیل :
متن :
تعداد کاراکتر 0 از 4000

PC
Powerd By : Tasvirnet