ایام محرم 1398

نشست کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با حضور محمدباقر نوبخت


نشست کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی امروز یکشنبه 3 شهریورماه با حضور محمدباقر نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه برگزار شد.
حمیدرضا راهل یکشنبه 3 شهریور 1398 ساعت 17:46
نشست کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با حضور رئیس سازمان برنامه و بودجه https://cdn.icana.ir/d/019/201908104026625214.jpg , محمدباقر نوبخت, نشست کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس, رئیس سازمان برنامه و بودجه Icana
نشست کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با حضور رئیس سازمان برنامه و بودجه https://cdn.icana.ir/d/019/201908107922100589.jpg , محمدباقر نوبخت, نشست کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس, رئیس سازمان برنامه و بودجه Icana
نشست کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با حضور رئیس سازمان برنامه و بودجه https://cdn.icana.ir/d/019/201908107348577734.jpg , محمدباقر نوبخت, نشست کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس, رئیس سازمان برنامه و بودجه Icana
نشست کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با حضور رئیس سازمان برنامه و بودجه https://cdn.icana.ir/d/019/201908102659056994.jpg , محمدباقر نوبخت, نشست کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس, رئیس سازمان برنامه و بودجه Icana
نشست کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با حضور رئیس سازمان برنامه و بودجه https://cdn.icana.ir/d/019/201908104223705188.jpg , محمدباقر نوبخت, نشست کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس, رئیس سازمان برنامه و بودجه Icana
نشست کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با حضور رئیس سازمان برنامه و بودجه https://cdn.icana.ir/d/019/201908109322006206.jpg , محمدباقر نوبخت, نشست کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس, رئیس سازمان برنامه و بودجه Icana
نشست کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با حضور رئیس سازمان برنامه و بودجه https://cdn.icana.ir/d/019/201908109281199999.jpg , محمدباقر نوبخت, نشست کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس, رئیس سازمان برنامه و بودجه Icana
نشست کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با حضور رئیس سازمان برنامه و بودجه https://cdn.icana.ir/d/019/201908102990351223.jpg , محمدباقر نوبخت, نشست کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس, رئیس سازمان برنامه و بودجه Icana
نشست کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با حضور رئیس سازمان برنامه و بودجه https://cdn.icana.ir/d/019/201908103851847944.jpg , محمدباقر نوبخت, نشست کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس, رئیس سازمان برنامه و بودجه Icana

ارسال نظر
 
نام کامل :
ایمیل :
متن :
تعداد کاراکتر 0 از 4000

PC
Powerd By : Tasvirnet