هدر اصلی

مراسم تودیع و معارفه مدیرکل ساماندهی امور نظارتی مجلس


مراسم تودیع و معارفه عباس میرحسینی و نوذر شفیعی مدیرکل ساماندهی امور نظارتی مجلس شورای اسلامی امروز چهارشنبه 13 شهریورماه برگزار شد.
حمیدرضا راهل چهارشنبه 13 شهریور 1398 ساعت 15:28
مراسم تودیع و معارفه مدیرکل ساماندهی امور نظارتی مجلس https://cdn.icana.ir/d/019/201909100838085421.jpg , تودیع و معارفه مدیرکل ساماندهی امور نظارتی مجلس Icana
مراسم تودیع و معارفه مدیرکل ساماندهی امور نظارتی مجلس https://cdn.icana.ir/d/019/201909107706958866.jpg , تودیع و معارفه مدیرکل ساماندهی امور نظارتی مجلس Icana
مراسم تودیع و معارفه مدیرکل ساماندهی امور نظارتی مجلس https://cdn.icana.ir/d/019/201909107093265990.jpg , تودیع و معارفه مدیرکل ساماندهی امور نظارتی مجلس Icana
مراسم تودیع و معارفه مدیرکل ساماندهی امور نظارتی مجلس https://cdn.icana.ir/d/019/201909106576081511.jpg , تودیع و معارفه مدیرکل ساماندهی امور نظارتی مجلس Icana
مراسم تودیع و معارفه مدیرکل ساماندهی امور نظارتی مجلس https://cdn.icana.ir/d/019/201909107172150257.jpg , تودیع و معارفه مدیرکل ساماندهی امور نظارتی مجلس Icana
مراسم تودیع و معارفه مدیرکل ساماندهی امور نظارتی مجلس https://cdn.icana.ir/d/019/201909106736697724.jpg , تودیع و معارفه مدیرکل ساماندهی امور نظارتی مجلس Icana
مراسم تودیع و معارفه مدیرکل ساماندهی امور نظارتی مجلس https://cdn.icana.ir/d/019/201909101038948852.jpg , تودیع و معارفه مدیرکل ساماندهی امور نظارتی مجلس Icana
مراسم تودیع و معارفه مدیرکل ساماندهی امور نظارتی مجلس https://cdn.icana.ir/d/019/201909107701512971.jpg , تودیع و معارفه مدیرکل ساماندهی امور نظارتی مجلس Icana
مراسم تودیع و معارفه مدیرکل ساماندهی امور نظارتی مجلس https://cdn.icana.ir/d/019/201909107926412934.jpg , تودیع و معارفه مدیرکل ساماندهی امور نظارتی مجلس Icana
مراسم تودیع و معارفه مدیرکل ساماندهی امور نظارتی مجلس https://cdn.icana.ir/d/019/201909106675887434.jpg , تودیع و معارفه مدیرکل ساماندهی امور نظارتی مجلس Icana
مراسم تودیع و معارفه مدیرکل ساماندهی امور نظارتی مجلس https://cdn.icana.ir/d/019/201909108311742780.jpg , تودیع و معارفه مدیرکل ساماندهی امور نظارتی مجلس Icana
مراسم تودیع و معارفه مدیرکل ساماندهی امور نظارتی مجلس https://cdn.icana.ir/d/019/201909107496736617.jpg , تودیع و معارفه مدیرکل ساماندهی امور نظارتی مجلس Icana
مراسم تودیع و معارفه مدیرکل ساماندهی امور نظارتی مجلس https://cdn.icana.ir/d/019/201909107608534444.jpg , تودیع و معارفه مدیرکل ساماندهی امور نظارتی مجلس Icana
مراسم تودیع و معارفه مدیرکل ساماندهی امور نظارتی مجلس https://cdn.icana.ir/d/019/201909107280780480.jpg , تودیع و معارفه مدیرکل ساماندهی امور نظارتی مجلس Icana
مراسم تودیع و معارفه مدیرکل ساماندهی امور نظارتی مجلس https://cdn.icana.ir/d/019/201909101405645726.jpg , تودیع و معارفه مدیرکل ساماندهی امور نظارتی مجلس Icana
مراسم تودیع و معارفه مدیرکل ساماندهی امور نظارتی مجلس https://cdn.icana.ir/d/019/201909106988988155.jpg , تودیع و معارفه مدیرکل ساماندهی امور نظارتی مجلس Icana

ارسال نظر
 
نام کامل :
ایمیل :
متن :
تعداد کاراکتر 0 از 4000

PC
Powerd By : Tasvirnet