ایام محرم 1398

بررسی شکوفایی اقتصاد شرکت های دانش بنیان و استارت آپ ها با حضور سیدامیرحسین قاضی زاده هاشمی


جلسه بررسی شکوفایی اقتصاد شرکت های دانش بنیان و استارت آپ ها امروز چهارشنبه 13 شهریور با حضور سیدامیرحسین قاضی زاده هاشمی برگزار شد.
حمیدرضا راهل چهارشنبه 13 شهریور 1398 ساعت 14:49
بررسی شکوفایی اقتصاد شرکت های دانش بنیان و استارت آپ ها با حضور سیدامیرحسین قاضی زاده هاشمی https://cdn.icana.ir/d/019/201909101753963768.jpg , سیدامیرحسین قاضی زاده هاشمی, شرکت های دانش بنیان, استارت آپ ها Icana
بررسی شکوفایی اقتصاد شرکت های دانش بنیان و استارت آپ ها با حضور سیدامیرحسین قاضی زاده هاشمی https://cdn.icana.ir/d/019/201909101661730561.jpg , سیدامیرحسین قاضی زاده هاشمی, شرکت های دانش بنیان, استارت آپ ها Icana
بررسی شکوفایی اقتصاد شرکت های دانش بنیان و استارت آپ ها با حضور سیدامیرحسین قاضی زاده هاشمی https://cdn.icana.ir/d/019/201909101301741556.jpg , سیدامیرحسین قاضی زاده هاشمی, شرکت های دانش بنیان, استارت آپ ها Icana
بررسی شکوفایی اقتصاد شرکت های دانش بنیان و استارت آپ ها با حضور سیدامیرحسین قاضی زاده هاشمی https://cdn.icana.ir/d/019/201909101896505998.jpg , سیدامیرحسین قاضی زاده هاشمی, شرکت های دانش بنیان, استارت آپ ها Icana
بررسی شکوفایی اقتصاد شرکت های دانش بنیان و استارت آپ ها با حضور سیدامیرحسین قاضی زاده هاشمی https://cdn.icana.ir/d/019/201909101606097013.jpg , سیدامیرحسین قاضی زاده هاشمی, شرکت های دانش بنیان, استارت آپ ها Icana
بررسی شکوفایی اقتصاد شرکت های دانش بنیان و استارت آپ ها با حضور سیدامیرحسین قاضی زاده هاشمی https://cdn.icana.ir/d/019/201909109563323440.jpg , سیدامیرحسین قاضی زاده هاشمی, شرکت های دانش بنیان, استارت آپ ها Icana
بررسی شکوفایی اقتصاد شرکت های دانش بنیان و استارت آپ ها با حضور سیدامیرحسین قاضی زاده هاشمی https://cdn.icana.ir/d/019/201909109640484617.jpg , سیدامیرحسین قاضی زاده هاشمی, شرکت های دانش بنیان, استارت آپ ها Icana
بررسی شکوفایی اقتصاد شرکت های دانش بنیان و استارت آپ ها با حضور سیدامیرحسین قاضی زاده هاشمی https://cdn.icana.ir/d/019/201909101299025647.jpg , سیدامیرحسین قاضی زاده هاشمی, شرکت های دانش بنیان, استارت آپ ها Icana
بررسی شکوفایی اقتصاد شرکت های دانش بنیان و استارت آپ ها با حضور سیدامیرحسین قاضی زاده هاشمی https://cdn.icana.ir/d/019/201909101876088767.jpg , سیدامیرحسین قاضی زاده هاشمی, شرکت های دانش بنیان, استارت آپ ها Icana
بررسی شکوفایی اقتصاد شرکت های دانش بنیان و استارت آپ ها با حضور سیدامیرحسین قاضی زاده هاشمی https://cdn.icana.ir/d/019/201909100918354044.jpg , سیدامیرحسین قاضی زاده هاشمی, شرکت های دانش بنیان, استارت آپ ها Icana
بررسی شکوفایی اقتصاد شرکت های دانش بنیان و استارت آپ ها با حضور سیدامیرحسین قاضی زاده هاشمی https://cdn.icana.ir/d/019/201909109908219738.jpg , سیدامیرحسین قاضی زاده هاشمی, شرکت های دانش بنیان, استارت آپ ها Icana
بررسی شکوفایی اقتصاد شرکت های دانش بنیان و استارت آپ ها با حضور سیدامیرحسین قاضی زاده هاشمی https://cdn.icana.ir/d/019/201909100167552595.jpg , سیدامیرحسین قاضی زاده هاشمی, شرکت های دانش بنیان, استارت آپ ها Icana
بررسی شکوفایی اقتصاد شرکت های دانش بنیان و استارت آپ ها با حضور سیدامیرحسین قاضی زاده هاشمی https://cdn.icana.ir/d/019/201909101779677269.jpg , سیدامیرحسین قاضی زاده هاشمی, شرکت های دانش بنیان, استارت آپ ها Icana
بررسی شکوفایی اقتصاد شرکت های دانش بنیان و استارت آپ ها با حضور سیدامیرحسین قاضی زاده هاشمی https://cdn.icana.ir/d/019/201909103845499812.jpg , سیدامیرحسین قاضی زاده هاشمی, شرکت های دانش بنیان, استارت آپ ها Icana

ارسال نظر
 
نام کامل :
ایمیل :
متن :
تعداد کاراکتر 0 از 4000

PC
Powerd By : Tasvirnet