هدر اصلی

حضور هیات پارلمانی ایران در کمیته تدوین بیانیه نهایی چهارمین اجلاس مجالس اوراسیا در قزاقستان


هیات پارلمانی ایران صبح امروز دوشنبه ۱ مهر ۱۳۹۸ در کمیته تدوین بیانیه نهایی چهارمین نشست روسای مجالس کشورهای اوراسیا در نورسلطان قزاقستان حضور یافت. عکس: علی اصغر نظامپور
دوشنبه 1 مهر 1398 ساعت 14:30
استقبال رسمی از هیات پارلمانی ایران در نورسلطان قزاقستان https://cdn.icana.ir/d/019/201909105254820057.jpg Icana
استقبال رسمی از هیات پارلمانی ایران در نورسلطان قزاقستان https://cdn.icana.ir/d/019/201909107340271239.jpg Icana
استقبال رسمی از هیات پارلمانی ایران در نورسلطان قزاقستان https://cdn.icana.ir/d/019/201909103694776141.jpg Icana
استقبال رسمی از هیات پارلمانی ایران در نورسلطان قزاقستان https://cdn.icana.ir/d/019/201909105039422910.jpg Icana
حضور هیات پارلمانی ایران در کمیته تدوین بیانیه نهایی چهارمین اجلاس مجالس اوراسیا در قزاقستان https://cdn.icana.ir/d/019/201909104874148455.jpg Icana
حضور هیات پارلمانی ایران در کمیته تدوین بیانیه نهایی چهارمین اجلاس مجالس اوراسیا در قزاقستان https://cdn.icana.ir/d/019/201909105638472936.jpg Icana
حضور هیات پارلمانی ایران در کمیته تدوین بیانیه نهایی چهارمین اجلاس مجالس اوراسیا در قزاقستان https://cdn.icana.ir/d/019/201909104536891675.jpg Icana
حضور هیات پارلمانی ایران در کمیته تدوین بیانیه نهایی چهارمین اجلاس مجالس اوراسیا در قزاقستان https://cdn.icana.ir/d/019/201909109594969326.jpg , حضور هیات پارلمانی ایران در کمیته تدوین بیانیه نها Icana
حضور هیات پارلمانی ایران در کمیته تدوین بیانیه نهایی چهارمین اجلاس مجالس اوراسیا در قزاقستان https://cdn.icana.ir/d/019/201909107918494219.jpg Icana
حضور هیات پارلمانی ایران در کمیته تدوین بیانیه نهایی چهارمین اجلاس مجالس اوراسیا در قزاقستان https://cdn.icana.ir/d/019/201909105816851183.jpg Icana
حضور هیات پارلمانی ایران در کمیته تدوین بیانیه نهایی چهارمین اجلاس مجالس اوراسیا در قزاقستان https://cdn.icana.ir/d/019/201909103403838756.jpg Icana
حضور هیات پارلمانی ایران در کمیته تدوین بیانیه نهایی چهارمین اجلاس مجالس اوراسیا در قزاقستان https://cdn.icana.ir/d/019/201909102838514408.jpg Icana
حضور هیات پارلمانی ایران در کمیته تدوین بیانیه نهایی چهارمین اجلاس مجالس اوراسیا در قزاقستان https://cdn.icana.ir/d/019/201909103956679013.jpg Icana
حضور هیات پارلمانی ایران در کمیته تدوین بیانیه نهایی چهارمین اجلاس مجالس اوراسیا در قزاقستان https://cdn.icana.ir/d/019/201909102697276486.jpg Icana
حضور هیات پارلمانی ایران در کمیته تدوین بیانیه نهایی چهارمین اجلاس مجالس اوراسیا در قزاقستان https://cdn.icana.ir/d/019/201909104139654791.jpg Icana
حضور هیات پارلمانی ایران در کمیته تدوین بیانیه نهایی چهارمین اجلاس مجالس اوراسیا در قزاقستان https://cdn.icana.ir/d/019/201909103617186277.jpg Icana
حضور هیات پارلمانی ایران در کمیته تدوین بیانیه نهایی چهارمین اجلاس مجالس اوراسیا در قزاقستان https://cdn.icana.ir/d/019/201909102949753246.jpg Icana
حضور هیات پارلمانی ایران در کمیته تدوین بیانیه نهایی چهارمین اجلاس مجالس اوراسیا در قزاقستان https://cdn.icana.ir/d/019/201909103479488619.jpg Icana
حضور هیات پارلمانی ایران در کمیته تدوین بیانیه نهایی چهارمین اجلاس مجالس اوراسیا در قزاقستان https://cdn.icana.ir/d/019/201909109541239686.jpg Icana
حضور هیات پارلمانی ایران در کمیته تدوین بیانیه نهایی چهارمین اجلاس مجالس اوراسیا در قزاقستان https://cdn.icana.ir/d/019/201909103648117009.jpg Icana

ارسال نظر
 
نام کامل :
ایمیل :
متن :
تعداد کاراکتر 0 از 4000

PC
Powerd By : Tasvirnet