هدر اصلی

نشست فراکسیون ایثارگران مجلس با حضور حجت الاسلام سیدمحمدعلی شهیدی محلاتی


نشست فراکسیون ایثارگران مجلس شورای اسلامی امروز یکشنبه 7 مهر98 با حضور حجت الاسلام سیدمحمدعلی شهیدی محلاتی، رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران برگزار شد.
حمیدرضا راهل یکشنبه 7 مهر 1398 ساعت 15:48
نشست فراکسیون ایثارگران مجلس با حضور حجت الاسلام سیدمحمدعلی شهیدی محلاتی https://cdn.icana.ir/d/019/201909103316731012.jpg , رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران, حجت الاسلام سیدمحمدعلی شهیدی محلاتی, فراکسیون ایثارگران مجلس شورای اسلامی Icana
نشست فراکسیون ایثارگران مجلس با حضور حجت الاسلام سیدمحمدعلی شهیدی محلاتی https://cdn.icana.ir/d/019/201909106838353253.jpg , رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران, حجت الاسلام سیدمحمدعلی شهیدی محلاتی, فراکسیون ایثارگران مجلس شورای اسلامی Icana
نشست فراکسیون ایثارگران مجلس با حضور حجت الاسلام سیدمحمدعلی شهیدی محلاتی https://cdn.icana.ir/d/019/201909103079160628.jpg , رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران, حجت الاسلام سیدمحمدعلی شهیدی محلاتی, فراکسیون ایثارگران مجلس شورای اسلامی Icana
نشست فراکسیون ایثارگران مجلس با حضور حجت الاسلام سیدمحمدعلی شهیدی محلاتی https://cdn.icana.ir/d/019/201909103402676544.jpg , رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران, حجت الاسلام سیدمحمدعلی شهیدی محلاتی, فراکسیون ایثارگران مجلس شورای اسلامی Icana
نشست فراکسیون ایثارگران مجلس با حضور حجت الاسلام سیدمحمدعلی شهیدی محلاتی https://cdn.icana.ir/d/019/201909106719102237.jpg , رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران, حجت الاسلام سیدمحمدعلی شهیدی محلاتی, فراکسیون ایثارگران مجلس شورای اسلامی Icana
نشست فراکسیون ایثارگران مجلس با حضور حجت الاسلام سیدمحمدعلی شهیدی محلاتی https://cdn.icana.ir/d/019/201909109627266215.jpg , رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران, حجت الاسلام سیدمحمدعلی شهیدی محلاتی, فراکسیون ایثارگران مجلس شورای اسلامی Icana
نشست فراکسیون ایثارگران مجلس با حضور حجت الاسلام سیدمحمدعلی شهیدی محلاتی https://cdn.icana.ir/d/019/201909109767196020.jpg , رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران, حجت الاسلام سیدمحمدعلی شهیدی محلاتی, فراکسیون ایثارگران مجلس شورای اسلامی Icana
نشست فراکسیون ایثارگران مجلس با حضور حجت الاسلام سیدمحمدعلی شهیدی محلاتی https://cdn.icana.ir/d/019/201909100571581518.jpg , رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران, حجت الاسلام سیدمحمدعلی شهیدی محلاتی, فراکسیون ایثارگران مجلس شورای اسلامی Icana
نشست فراکسیون ایثارگران مجلس با حضور حجت الاسلام سیدمحمدعلی شهیدی محلاتی https://cdn.icana.ir/d/019/201909100160165512.jpg , رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران, حجت الاسلام سیدمحمدعلی شهیدی محلاتی, فراکسیون ایثارگران مجلس شورای اسلامی Icana
نشست فراکسیون ایثارگران مجلس با حضور حجت الاسلام سیدمحمدعلی شهیدی محلاتی https://cdn.icana.ir/d/019/201909101433794514.jpg , رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران, حجت الاسلام سیدمحمدعلی شهیدی محلاتی, فراکسیون ایثارگران مجلس شورای اسلامی Icana
نشست فراکسیون ایثارگران مجلس با حضور حجت الاسلام سیدمحمدعلی شهیدی محلاتی https://cdn.icana.ir/d/019/201909103367040034.jpg , رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران, حجت الاسلام سیدمحمدعلی شهیدی محلاتی, فراکسیون ایثارگران مجلس شورای اسلامی Icana
نشست فراکسیون ایثارگران مجلس با حضور حجت الاسلام سیدمحمدعلی شهیدی محلاتی https://cdn.icana.ir/d/019/201909104806563561.jpg , رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران, حجت الاسلام سیدمحمدعلی شهیدی محلاتی, فراکسیون ایثارگران مجلس شورای اسلامی Icana
نشست فراکسیون ایثارگران مجلس با حضور حجت الاسلام سیدمحمدعلی شهیدی محلاتی https://cdn.icana.ir/d/019/201909105412597868.jpg , رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران, حجت الاسلام سیدمحمدعلی شهیدی محلاتی, فراکسیون ایثارگران مجلس شورای اسلامی Icana
نشست فراکسیون ایثارگران مجلس با حضور حجت الاسلام سیدمحمدعلی شهیدی محلاتی https://cdn.icana.ir/d/019/201909104003764891.jpg , رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران, حجت الاسلام سیدمحمدعلی شهیدی محلاتی, فراکسیون ایثارگران مجلس شورای اسلامی Icana
نشست فراکسیون ایثارگران مجلس با حضور حجت الاسلام سیدمحمدعلی شهیدی محلاتی https://cdn.icana.ir/d/019/201909102145462439.jpg , رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران, حجت الاسلام سیدمحمدعلی شهیدی محلاتی, فراکسیون ایثارگران مجلس شورای اسلامی Icana
نشست فراکسیون ایثارگران مجلس با حضور حجت الاسلام سیدمحمدعلی شهیدی محلاتی https://cdn.icana.ir/d/019/201909100350035489.jpg , رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران, حجت الاسلام سیدمحمدعلی شهیدی محلاتی, فراکسیون ایثارگران مجلس شورای اسلامی Icana

ارسال نظر
 
نام کامل :
ایمیل :
متن :
تعداد کاراکتر 0 از 4000

PC
Powerd By : Tasvirnet