هدر اصلی

ناطقان میان دستور صحن علنی مجلس شورای اسلامی امروز 15 مهر ماه 1398


اسامی ناطقان میان دستور صحن علنی مجلس شورای اسلامی امروز 15 مهر ماه 1398 را به شرح ذیل قرائت کرد: علی نجفی خوشرودی نماینده مردم بابل. پروانه سلحشوری نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس. علی اسدی کرم نماینده مردم شهربابک. محمدرضا تابش نماینده مردم اردکان. حسینعلی حاجی دلیگانی نماینده مردم شاهین شهر، میمه و برخوار.
محمدرضا زرندوش دوشنبه 15 مهر 1398 ساعت 14:03
پروانه سلحشوری در نطق میان دستور https://cdn.icana.ir/d/019/201910107319688577.jpg Icana
پروانه سلحشوری در نطق میان دستور https://cdn.icana.ir/d/019/201910103231073868.jpg Icana
پروانه سلحشوری در نطق میان دستور https://cdn.icana.ir/d/019/201910108304068448.jpg Icana
پروانه سلحشوری در نطق میان دستور https://cdn.icana.ir/d/019/201910105883789460.jpg Icana
پروانه سلحشوری در نطق میان دستور https://cdn.icana.ir/d/019/201910105682367041.jpg Icana
علی اسدی کرم در نطق میان دستور https://cdn.icana.ir/d/019/201910109286034420.jpg Icana
علی اسدی کرم در نطق میان دستور https://cdn.icana.ir/d/019/201910106080475531.jpg Icana
علی اسدی کرم در نطق میان دستور https://cdn.icana.ir/d/019/201910104422466051.jpg Icana
علی اسدی کرم در نطق میان دستور https://cdn.icana.ir/d/019/201910109983458148.jpg Icana
علی اسدی کرم در نطق میان دستور https://cdn.icana.ir/d/019/201910100041415203.jpg Icana
محمدرضا تابش در نطق میان دستور https://cdn.icana.ir/d/019/201910109447760224.jpg Icana
محمدرضا تابش در نطق میان دستور https://cdn.icana.ir/d/019/201910108579542633.jpg Icana
محمدرضا تابش در نطق میان دستور https://cdn.icana.ir/d/019/201910109066981161.jpg Icana
محمدرضا تابش در نطق میان دستور https://cdn.icana.ir/d/019/201910108877297513.jpg Icana
محمدرضا تابش در نطق میان دستور https://cdn.icana.ir/d/019/201910107755765972.jpg Icana
محمدرضا تابش در نطق میان دستور https://cdn.icana.ir/d/019/201910105539469576.jpg Icana
حسینعلی حاجی دلیگانی در نطق میان دستور https://cdn.icana.ir/d/019/201910108403448053.jpg Icana
حسینعلی حاجی دلیگانی در نطق میان دستور https://cdn.icana.ir/d/019/201910105597231787.jpg Icana
حسینعلی حاجی دلیگانی در نطق میان دستور https://cdn.icana.ir/d/019/201910106324849315.jpg Icana
حسینعلی حاجی دلیگانی در نطق میان دستور https://cdn.icana.ir/d/019/201910102286129251.jpg Icana
حسینعلی حاجی دلیگانی در نطق میان دستور https://cdn.icana.ir/d/019/201910109802431554.jpg Icana
علی نجفی خوشرودی در نطق میان دستور https://cdn.icana.ir/d/019/201910105599367775.jpg Icana
علی نجفی خوشرودی در نطق میان دستور https://cdn.icana.ir/d/019/201910105452539962.jpg Icana
علی نجفی خوشرودی در نطق میان دستور https://cdn.icana.ir/d/019/201910105473614782.jpg Icana
علی نجفی خوشرودی در نطق میان دستور https://cdn.icana.ir/d/019/201910105253539829.jpg Icana
علی نجفی خوشرودی در نطق میان دستور https://cdn.icana.ir/d/019/201910107998492288.jpg Icana
علی نجفی خوشرودی در نطق میان دستور https://cdn.icana.ir/d/019/201910108940340836.jpg Icana
کلید واژه ها


ارسال نظر
 
نام کامل :
ایمیل :
متن :
تعداد کاراکتر 0 از 4000

PC
Powerd By : Tasvirnet