هدر اصلی

نشست فراکسیون معلولین مجلس شورای اسلامی با نمایندگان سازمان بهزیستی و امور استخدامی کشور


نشست فراکسیون معلولین مجلس شورای اسلامی با نمایندگان سازمان یهزیستی و سازمان امور استخدامی کشور باعنوان بررسی روند اجرای قانون جامع حمایت از حقوق معلولان خصوصا سه در صد سهمیه استخدام معلولان امروز سه شنبه 16 مهرماه برگزار شد.
حمیدرضا راهل سه‌شنبه 16 مهر 1398 ساعت 15:10
نشست فراکسیون معلولین مجلس شورای اسلامی https://cdn.icana.ir/d/019/201910107197768311.jpg , فراکسیون معلولین مجلس شورای اسلامی Icana
نشست فراکسیون معلولین مجلس شورای اسلامی https://cdn.icana.ir/d/019/201910105674709245.jpg , فراکسیون معلولین مجلس شورای اسلامی Icana
نشست فراکسیون معلولین مجلس شورای اسلامی https://cdn.icana.ir/d/019/201910106361147906.jpg , فراکسیون معلولین مجلس شورای اسلامی Icana
نشست فراکسیون معلولین مجلس شورای اسلامی https://cdn.icana.ir/d/019/201910100814664944.jpg , فراکسیون معلولین مجلس شورای اسلامی Icana
نشست فراکسیون معلولین مجلس شورای اسلامی https://cdn.icana.ir/d/019/201910100458402534.jpg , فراکسیون معلولین مجلس شورای اسلامی Icana
نشست فراکسیون معلولین مجلس شورای اسلامی https://cdn.icana.ir/d/019/201910108344980174.jpg , فراکسیون معلولین مجلس شورای اسلامی Icana
نشست فراکسیون معلولین مجلس شورای اسلامی https://cdn.icana.ir/d/019/201910108038095138.jpg , فراکسیون معلولین مجلس شورای اسلامی Icana
نشست فراکسیون معلولین مجلس شورای اسلامی https://cdn.icana.ir/d/019/201910108167780618.jpg , فراکسیون معلولین مجلس شورای اسلامی Icana
نشست فراکسیون معلولین مجلس شورای اسلامی https://cdn.icana.ir/d/019/201910101958774307.jpg , فراکسیون معلولین مجلس شورای اسلامی Icana
نشست فراکسیون معلولین مجلس شورای اسلامی https://cdn.icana.ir/d/019/201910109897238770.jpg , فراکسیون معلولین مجلس شورای اسلامی Icana
نشست فراکسیون معلولین مجلس شورای اسلامی https://cdn.icana.ir/d/019/201910106763992745.jpg , فراکسیون معلولین مجلس شورای اسلامی Icana
نشست فراکسیون معلولین مجلس شورای اسلامی https://cdn.icana.ir/d/019/201910100309897753.jpg , فراکسیون معلولین مجلس شورای اسلامی Icana
نشست فراکسیون معلولین مجلس شورای اسلامی https://cdn.icana.ir/d/019/201910105983830238.jpg , فراکسیون معلولین مجلس شورای اسلامی Icana
نشست فراکسیون معلولین مجلس شورای اسلامی https://cdn.icana.ir/d/019/201910106538943137.jpg , فراکسیون معلولین مجلس شورای اسلامی Icana
نشست فراکسیون معلولین مجلس شورای اسلامی https://cdn.icana.ir/d/019/201910106350004808.jpg , فراکسیون معلولین مجلس شورای اسلامی Icana
نشست فراکسیون معلولین مجلس شورای اسلامی https://cdn.icana.ir/d/019/201910101763687098.jpg , فراکسیون معلولین مجلس شورای اسلامی Icana

ارسال نظر
 
نام کامل :
ایمیل :
متن :
تعداد کاراکتر 0 از 4000

PC
Powerd By : Tasvirnet