هدر اصلی

نشست رئیس کمیته فرهنگ، هنر و رسانه کمیسیون فرهنگی مجلس با اعضای انجمن حمایت از قربانیان ترور


نشست رئیس کمیته فرهنگ، هنر و رسانه کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی با اعضای انجمن حمایت از قربانیان ترور امروز چهارشنبه 17 مهرماه برگزار شد.
محمدرضا زرندوش چهارشنبه 17 مهر 1398 ساعت 11:44
نشست رئیس کمیته فرهنگ، هنر و رسانه کمیسیون فرهنگی مجلس با اعضای انجمن حمایت از قربانیان ترور https://cdn.icana.ir/d/019/201910109744130922.jpg , احمد مازنی, کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی, انجمن حمایت از قربانیان ترور Icana
نشست رئیس کمیته فرهنگ، هنر و رسانه کمیسیون فرهنگی مجلس با اعضای انجمن حمایت از قربانیان ترور https://cdn.icana.ir/d/019/201910100974279813.jpg , احمد مازنی, کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی, انجمن حمایت از قربانیان ترور Icana
نشست رئیس کمیته فرهنگ، هنر و رسانه کمیسیون فرهنگی مجلس با اعضای انجمن حمایت از قربانیان ترور https://cdn.icana.ir/d/019/201910108229813138.jpg , احمد مازنی, کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی, انجمن حمایت از قربانیان ترور Icana
نشست رئیس کمیته فرهنگ، هنر و رسانه کمیسیون فرهنگی مجلس با اعضای انجمن حمایت از قربانیان ترور https://cdn.icana.ir/d/019/201910109623948258.jpg , احمد مازنی, کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی, انجمن حمایت از قربانیان ترور Icana
نشست رئیس کمیته فرهنگ، هنر و رسانه کمیسیون فرهنگی مجلس با اعضای انجمن حمایت از قربانیان ترور https://cdn.icana.ir/d/019/201910108685152655.jpg , احمد مازنی, کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی, انجمن حمایت از قربانیان ترور Icana
نشست رئیس کمیته فرهنگ، هنر و رسانه کمیسیون فرهنگی مجلس با اعضای انجمن حمایت از قربانیان ترور https://cdn.icana.ir/d/019/201910109269296304.jpg , احمد مازنی, کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی, انجمن حمایت از قربانیان ترور Icana
نشست رئیس کمیته فرهنگ، هنر و رسانه کمیسیون فرهنگی مجلس با اعضای انجمن حمایت از قربانیان ترور https://cdn.icana.ir/d/019/201910108728175256.jpg , احمد مازنی, کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی, انجمن حمایت از قربانیان ترور Icana
نشست رئیس کمیته فرهنگ، هنر و رسانه کمیسیون فرهنگی مجلس با اعضای انجمن حمایت از قربانیان ترور https://cdn.icana.ir/d/019/201910108147405105.jpg , احمد مازنی, کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی, انجمن حمایت از قربانیان ترور Icana
نشست رئیس کمیته فرهنگ، هنر و رسانه کمیسیون فرهنگی مجلس با اعضای انجمن حمایت از قربانیان ترور https://cdn.icana.ir/d/019/201910100655656004.jpg , احمد مازنی, کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی, انجمن حمایت از قربانیان ترور Icana
نشست رئیس کمیته فرهنگ، هنر و رسانه کمیسیون فرهنگی مجلس با اعضای انجمن حمایت از قربانیان ترور https://cdn.icana.ir/d/019/201910107319406163.jpg , احمد مازنی, کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی, انجمن حمایت از قربانیان ترور Icana
نشست رئیس کمیته فرهنگ، هنر و رسانه کمیسیون فرهنگی مجلس با اعضای انجمن حمایت از قربانیان ترور https://cdn.icana.ir/d/019/201910107165311490.jpg , احمد مازنی, کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی, انجمن حمایت از قربانیان ترور Icana
نشست رئیس کمیته فرهنگ، هنر و رسانه کمیسیون فرهنگی مجلس با اعضای انجمن حمایت از قربانیان ترور https://cdn.icana.ir/d/019/201910100750594112.jpg , احمد مازنی, کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی, انجمن حمایت از قربانیان ترور Icana
نشست رئیس کمیته فرهنگ، هنر و رسانه کمیسیون فرهنگی مجلس با اعضای انجمن حمایت از قربانیان ترور https://cdn.icana.ir/d/019/201910106889170861.jpg , احمد مازنی, کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی, انجمن حمایت از قربانیان ترور Icana

ارسال نظر
 
نام کامل :
ایمیل :
متن :
تعداد کاراکتر 0 از 4000

PC
Powerd By : Tasvirnet