هدر اصلی

ناطقان میان دستور صحن علنی مجلس شورای اسلامی 21 مهر ماه 1398


اسامی ناطقان میان دستور صحن علنی مجلس شورای اسلامی امروز 21 مهر ماه 1398 به شرح ذیل می باشد: جلال میرزایی نماینده مردم ایلام معصومه آقاپور علیشاهی نماینده شبستر علی اکبری نماینده مردم شیراز حسن کامران دستجردی نماینده مردم اصفهان محمد فیضی زنگیر نماینده مردم اردبیل
محمدرضا زرندوش یکشنبه 21 مهر 1398 ساعت 12:40
جلال میرزایی در نطق میان دستور https://cdn.icana.ir/d/019/201910101132190463.jpg Icana
جلال میرزایی در نطق میان دستور https://cdn.icana.ir/d/019/201910100553450375.jpg Icana
جلال میرزایی در نطق میان دستور https://cdn.icana.ir/d/019/201910101317961186.jpg Icana
جلال میرزایی در نطق میان دستور https://cdn.icana.ir/d/019/201910100649029588.jpg Icana
جلال میرزایی در نطق میان دستور https://cdn.icana.ir/d/019/201910101586454372.jpg Icana
معصومه آقاپور علیشاهی در نطق میان دستور https://cdn.icana.ir/d/019/201910104995449377.jpg Icana
معصومه آقاپور علیشاهی در نطق میان دستور https://cdn.icana.ir/d/019/201910101655963285.jpg Icana
معصومه آقاپور علیشاهی در نطق میان دستور https://cdn.icana.ir/d/019/201910101067028572.jpg Icana
معصومه آقاپور علیشاهی در نطق میان دستور https://cdn.icana.ir/d/019/201910101827200291.jpg Icana
معصومه آقاپور علیشاهی در نطق میان دستور https://cdn.icana.ir/d/019/201910100127415981.jpg Icana
علی اکبری در نطق میان دستور https://cdn.icana.ir/d/019/201910100871616853.jpg Icana
علی اکبری در نطق میان دستور https://cdn.icana.ir/d/019/201910101290113388.jpg Icana
علی اکبری در نطق میان دستور https://cdn.icana.ir/d/019/201910102882571783.jpg Icana
علی اکبری در نطق میان دستور https://cdn.icana.ir/d/019/201910103598912936.jpg Icana
علی اکبری در نطق میان دستور https://cdn.icana.ir/d/019/201910107067314267.jpg Icana
حسن کامران دستجردی در نطق میان دستور https://cdn.icana.ir/d/019/201910107369168396.jpg Icana
حسن کامران دستجردی در نطق میان دستور https://cdn.icana.ir/d/019/201910101538975350.jpg Icana
حسن کامران دستجردی در نطق میان دستور https://cdn.icana.ir/d/019/201910102618366658.jpg Icana
حسن کامران دستجردی در نطق میان دستور https://cdn.icana.ir/d/019/201910101118242859.jpg Icana
حسن کامران دستجردی در نطق میان دستور https://cdn.icana.ir/d/019/201910100091923449.jpg Icana
محمد فیضی در نطق میان دستور https://cdn.icana.ir/d/019/201910102183367636.jpg Icana
محمد فیضی در نطق میان دستور https://cdn.icana.ir/d/019/201910103105123751.jpg Icana
محمد فیضی در نطق میان دستور https://cdn.icana.ir/d/019/201910103428609106.jpg Icana
محمد فیضی در نطق میان دستور https://cdn.icana.ir/d/019/201910102888811928.jpg Icana
محمد فیضی در نطق میان دستور https://cdn.icana.ir/d/019/201910102300504885.jpg Icana
محمد فیضی در نطق میان دستور https://cdn.icana.ir/d/019/201910103319419894.jpg Icana

ارسال نظر
 
نام کامل :
ایمیل :
متن :
تعداد کاراکتر 0 از 4000

PC
Powerd By : Tasvirnet