شهادت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها

حضور هیئت پارلمانی جمهوری اسلامی ایران در نشست هیات رئیسه زنان و مجمع نمایندگان زنان اجلاس بین المجالس جهانی ‪ IPU


حضور هیئت پارلمانی جمهوری اسلامی ایران در نشست هیات رئیسه زنان و مجمع نمایندگان زنان اجلاس بین المجالس جهانی IPU از زاویه دید دوربین خبرگزاری خانه ملت.
حمیدرضا راهل یکشنبه 21 مهر 1398 ساعت 23:48
حضور هیئت پارلمانی جمهوری اسلامی ایران در نشست هیات رئیسه زنان و مجمع نمایندگان زنان اجلاس بین المجالس جهانی ‪ IPU https://cdn.icana.ir/d/019/201910104371482229.jpg Icana
حضور هیئت پارلمانی جمهوری اسلامی ایران در نشست هیات رئیسه زنان و مجمع نمایندگان زنان اجلاس بین المجالس جهانی ‪ IPU https://cdn.icana.ir/d/019/201910109775733119.jpg Icana
حضور هیئت پارلمانی جمهوری اسلامی ایران در نشست هیات رئیسه زنان و مجمع نمایندگان زنان اجلاس بین المجالس جهانی ‪ IPU https://cdn.icana.ir/d/019/201910103376667894.jpg Icana
حضور هیئت پارلمانی جمهوری اسلامی ایران در نشست هیات رئیسه زنان و مجمع نمایندگان زنان اجلاس بین المجالس جهانی ‪ IPU https://cdn.icana.ir/d/019/201910109972869955.jpg Icana
حضور هیئت پارلمانی جمهوری اسلامی ایران در نشست هیات رئیسه زنان و مجمع نمایندگان زنان اجلاس بین المجالس جهانی ‪ IPU https://cdn.icana.ir/d/019/201910103323377596.jpg Icana
حضور هیئت پارلمانی جمهوری اسلامی ایران در نشست هیات رئیسه زنان و مجمع نمایندگان زنان اجلاس بین المجالس جهانی ‪ IPU https://cdn.icana.ir/d/019/201910103551817824.jpg Icana
حضور هیئت پارلمانی جمهوری اسلامی ایران در نشست هیات رئیسه زنان و مجمع نمایندگان زنان اجلاس بین المجالس جهانی ‪ IPU https://cdn.icana.ir/d/019/201910100137958209.jpg Icana
حضور هیئت پارلمانی جمهوری اسلامی ایران در نشست هیات رئیسه زنان و مجمع نمایندگان زنان اجلاس بین المجالس جهانی ‪ IPU https://cdn.icana.ir/d/019/201910103842678505.jpg Icana
حضور هیئت پارلمانی جمهوری اسلامی ایران در نشست هیات رئیسه زنان و مجمع نمایندگان زنان اجلاس بین المجالس جهانی ‪ IPU https://cdn.icana.ir/d/019/201910109608036378.jpg Icana
حضور هیئت پارلمانی جمهوری اسلامی ایران در نشست هیات رئیسه زنان و مجمع نمایندگان زنان اجلاس بین المجالس جهانی ‪ IPU https://cdn.icana.ir/d/019/201910103798704693.jpg Icana
حضور هیئت پارلمانی جمهوری اسلامی ایران در نشست هیات رئیسه زنان و مجمع نمایندگان زنان اجلاس بین المجالس جهانی ‪ IPU https://cdn.icana.ir/d/019/201910109477232920.jpg Icana

ارسال نظر
 
نام کامل :
ایمیل :
متن :
تعداد کاراکتر 0 از 4000

Powerd By : Tasvirnet