هدر اصلی

در حاشیه صد و چهل و یکمین اجلاس اتحادیه بین المجالس جهانی (IPU) در بلگراد صربستان انجام شد:

دیدار رئیس کمیسیون سیاست خارجی عراق و محمدرضا مجیدی


محمدرضا مجیدی، دبیرکل مجمع مجالس APA امروز دوشنبه 22 مهرماه در حاشیه صد و چهل و یکمین اجلاس اتحادیه بین المجالس جهانی(IPU) با رئیس کمیسیون سیاست خارجی عراق دیدار و گفت و گو کرد.
حمیدرضا راهل دوشنبه 22 مهر 1398 ساعت 15:38
دیدار رئیس کمیسیون سیاست خارجی عراق با رضا مجیدی https://cdn.icana.ir/d/019/201910105960986720.jpg , محمدرضا مجیدی, رئیس کمیسیون سیاست خارجی عراق Icana
دیدار رئیس کمیسیون سیاست خارجی عراق با رضا مجیدی https://cdn.icana.ir/d/019/201910100031418018.jpg , محمدرضا مجیدی, رئیس کمیسیون سیاست خارجی عراق Icana
دیدار رئیس کمیسیون سیاست خارجی عراق با رضا مجیدی https://cdn.icana.ir/d/019/201910107420315576.jpg , محمدرضا مجیدی, رئیس کمیسیون سیاست خارجی عراق Icana
دیدار رئیس کمیسیون سیاست خارجی عراق با رضا مجیدی https://cdn.icana.ir/d/019/201910105430133369.jpg , محمدرضا مجیدی, رئیس کمیسیون سیاست خارجی عراق Icana
دیدار رئیس کمیسیون سیاست خارجی عراق با رضا مجیدی https://cdn.icana.ir/d/019/201910107353609539.jpg , محمدرضا مجیدی, رئیس کمیسیون سیاست خارجی عراق Icana
دیدار رئیس کمیسیون سیاست خارجی عراق با رضا مجیدی https://cdn.icana.ir/d/019/201910105577147512.jpg , محمدرضا مجیدی, رئیس کمیسیون سیاست خارجی عراق Icana
دیدار رئیس کمیسیون سیاست خارجی عراق با رضا مجیدی https://cdn.icana.ir/d/019/201910108051818004.jpg , محمدرضا مجیدی, رئیس کمیسیون سیاست خارجی عراق Icana
دیدار رئیس کمیسیون سیاست خارجی عراق با رضا مجیدی https://cdn.icana.ir/d/019/201910108027936769.jpg , محمدرضا مجیدی, رئیس کمیسیون سیاست خارجی عراق Icana
دیدار رئیس کمیسیون سیاست خارجی عراق با رضا مجیدی https://cdn.icana.ir/d/019/201910107057158971.jpg , محمدرضا مجیدی, رئیس کمیسیون سیاست خارجی عراق Icana

ارسال نظر
 
نام کامل :
ایمیل :
متن :
تعداد کاراکتر 0 از 4000

PC
Powerd By : Tasvirnet