شهادت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها

امروز دوشنبه ۲۲ مهر ۱۳۹۸ برگزار شد:

حضور دکتر علی لاریجانی و هیات پارلمانی جمهوری اسلامی ایران در صد و چهل و یکمین اجلاس اتحادیه بین المجالس جهانی (IPU)


حضور دکتر علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی و هیات پارلمانی جمهوری اسلامی ایران در صد و چهل و یکمین اجلاس اتحادیه بین المجالس جهانی (IPU) از زاویه دید دوربین خبرگزاری خانه ملت.
حمیدرضا راهل دوشنبه 22 مهر 1398 ساعت 17:25
حضور دکتر علی لاریجانی و هیات پارلمانی جمهوری اسلامی ایران در در حاشیه صد و چهل و یکمین اجلاس اتحادیه بین المجالس جهانی (IPU) https://cdn.icana.ir/d/019/201910101607758656.jpg Icana
حضور دکتر علی لاریجانی و هیات پارلمانی جمهوری اسلامی ایران در در حاشیه صد و چهل و یکمین اجلاس اتحادیه بین المجالس جهانی (IPU) https://cdn.icana.ir/d/019/201910102947721510.jpg Icana
حضور دکتر علی لاریجانی و هیات پارلمانی جمهوری اسلامی ایران در در حاشیه صد و چهل و یکمین اجلاس اتحادیه بین المجالس جهانی (IPU) https://cdn.icana.ir/d/019/201910105165395127.jpg Icana
حضور دکتر علی لاریجانی و هیات پارلمانی جمهوری اسلامی ایران در در حاشیه صد و چهل و یکمین اجلاس اتحادیه بین المجالس جهانی (IPU) https://cdn.icana.ir/d/019/201910101468693113.jpg Icana
حضور دکتر علی لاریجانی و هیات پارلمانی جمهوری اسلامی ایران در در حاشیه صد و چهل و یکمین اجلاس اتحادیه بین المجالس جهانی (IPU) https://cdn.icana.ir/d/019/201910101622787786.jpg Icana
حضور دکتر علی لاریجانی و هیات پارلمانی جمهوری اسلامی ایران در در حاشیه صد و چهل و یکمین اجلاس اتحادیه بین المجالس جهانی (IPU) https://cdn.icana.ir/d/019/201910100981957971.jpg Icana
حضور دکتر علی لاریجانی و هیات پارلمانی جمهوری اسلامی ایران در در حاشیه صد و چهل و یکمین اجلاس اتحادیه بین المجالس جهانی (IPU) https://cdn.icana.ir/d/019/201910101552914143.jpg Icana
حضور دکتر علی لاریجانی و هیات پارلمانی جمهوری اسلامی ایران در در حاشیه صد و چهل و یکمین اجلاس اتحادیه بین المجالس جهانی (IPU) https://cdn.icana.ir/d/019/201910100967093527.jpg Icana
حضور دکتر علی لاریجانی و هیات پارلمانی جمهوری اسلامی ایران در در حاشیه صد و چهل و یکمین اجلاس اتحادیه بین المجالس جهانی (IPU) https://cdn.icana.ir/d/019/201910102135380825.jpg Icana
حضور دکتر علی لاریجانی و هیات پارلمانی جمهوری اسلامی ایران در در حاشیه صد و چهل و یکمین اجلاس اتحادیه بین المجالس جهانی (IPU) https://cdn.icana.ir/d/019/201910104827964414.jpg Icana
حضور دکتر علی لاریجانی و هیات پارلمانی جمهوری اسلامی ایران در در حاشیه صد و چهل و یکمین اجلاس اتحادیه بین المجالس جهانی (IPU) https://cdn.icana.ir/d/019/201910101797565056.jpg Icana
حضور دکتر علی لاریجانی و هیات پارلمانی جمهوری اسلامی ایران در در حاشیه صد و چهل و یکمین اجلاس اتحادیه بین المجالس جهانی (IPU) https://cdn.icana.ir/d/019/201910102010912577.jpg Icana
حضور دکتر علی لاریجانی و هیات پارلمانی جمهوری اسلامی ایران در در حاشیه صد و چهل و یکمین اجلاس اتحادیه بین المجالس جهانی (IPU) https://cdn.icana.ir/d/019/201910101950914410.jpg Icana
حضور دکتر علی لاریجانی و هیات پارلمانی جمهوری اسلامی ایران در صد و چهل و یکمین اجلاس اتحادیه بین المجالس جهانی (IPU) https://cdn.icana.ir/d/019/201910108625922107.jpg Icana
حضور دکتر علی لاریجانی و هیات پارلمانی جمهوری اسلامی ایران در صد و چهل و یکمین اجلاس اتحادیه بین المجالس جهانی (IPU) https://cdn.icana.ir/d/019/201910108372141039.jpg Icana
حضور دکتر علی لاریجانی و هیات پارلمانی جمهوری اسلامی ایران در صد و چهل و یکمین اجلاس اتحادیه بین المجالس جهانی (IPU) https://cdn.icana.ir/d/019/201910108239474283.jpg Icana
حضور دکتر علی لاریجانی و هیات پارلمانی جمهوری اسلامی ایران در صد و چهل و یکمین اجلاس اتحادیه بین المجالس جهانی (IPU) https://cdn.icana.ir/d/019/201910106498279292.jpg Icana
حضور دکتر علی لاریجانی و هیات پارلمانی جمهوری اسلامی ایران در صد و چهل و یکمین اجلاس اتحادیه بین المجالس جهانی (IPU) https://cdn.icana.ir/d/019/201910109111497338.jpg Icana
حضور دکتر علی لاریجانی و هیات پارلمانی جمهوری اسلامی ایران در صد و چهل و یکمین اجلاس اتحادیه بین المجالس جهانی (IPU) https://cdn.icana.ir/d/019/201910108960197611.jpg Icana
حضور دکتر علی لاریجانی و هیات پارلمانی جمهوری اسلامی ایران در صد و چهل و یکمین اجلاس اتحادیه بین المجالس جهانی (IPU) https://cdn.icana.ir/d/019/201910108735111319.jpg Icana

ارسال نظر
 
نام کامل :
ایمیل :
متن :
تعداد کاراکتر 0 از 4000

Powerd By : Tasvirnet