هدر اصلی

سخنرانی دکتر علی لاریجانی در یکصد و چهل و یکمین اجلاس بین المجالس جهانی IPU


سخنرانی دکتر علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی امروز 22 مهر ماه 1398 در یکصد و چهل و یکمین اجلاس بین المجالس جهانی IPU از زاویه دید دوربین خبرگزاری خانه ملت.
حمیدرضا راهل دوشنبه 22 مهر 1398 ساعت 23:00
سخنرانی دکتر علی لاریجانی در یکصد و چهل و یکمین اجلاس بین المجالس جهانی IPU https://cdn.icana.ir/d/019/201910105575236830.jpg Icana
سخنرانی دکتر علی لاریجانی در یکصد و چهل و یکمین اجلاس بین المجالس جهانی IPU https://cdn.icana.ir/d/019/201910105195754656.jpg Icana
سخنرانی دکتر علی لاریجانی در یکصد و چهل و یکمین اجلاس بین المجالس جهانی IPU https://cdn.icana.ir/d/019/201910105851377464.jpg Icana
سخنرانی دکتر علی لاریجانی در یکصد و چهل و یکمین اجلاس بین المجالس جهانی IPU https://cdn.icana.ir/d/019/201910107095844482.jpg Icana
سخنرانی دکتر علی لاریجانی در یکصد و چهل و یکمین اجلاس بین المجالس جهانی IPU https://cdn.icana.ir/d/019/201910106170001272.jpg Icana
سخنرانی دکتر علی لاریجانی در یکصد و چهل و یکمین اجلاس بین المجالس جهانی IPU https://cdn.icana.ir/d/019/201910108981571633.jpg Icana
سخنرانی دکتر علی لاریجانی در یکصد و چهل و یکمین اجلاس بین المجالس جهانی IPU https://cdn.icana.ir/d/019/201910107074760340.jpg Icana
سخنرانی دکتر علی لاریجانی در یکصد و چهل و یکمین اجلاس بین المجالس جهانی IPU https://cdn.icana.ir/d/019/201910108839215732.jpg Icana
سخنرانی دکتر علی لاریجانی در یکصد و چهل و یکمین اجلاس بین المجالس جهانی IPU https://cdn.icana.ir/d/019/201910105993116358.jpg Icana
سخنرانی دکتر علی لاریجانی در یکصد و چهل و یکمین اجلاس بین المجالس جهانی IPU https://cdn.icana.ir/d/019/201910105526977434.jpg Icana
سخنرانی دکتر علی لاریجانی در یکصد و چهل و یکمین اجلاس بین المجالس جهانی IPU https://cdn.icana.ir/d/019/201910107776986358.jpg Icana
سخنرانی دکتر علی لاریجانی در یکصد و چهل و یکمین اجلاس بین المجالس جهانی IPU https://cdn.icana.ir/d/019/201910105821506693.jpg Icana
سخنرانی دکتر علی لاریجانی در یکصد و چهل و یکمین اجلاس بین المجالس جهانی IPU https://cdn.icana.ir/d/019/201910106410308585.jpg Icana
سخنرانی دکتر علی لاریجانی در یکصد و چهل و یکمین اجلاس بین المجالس جهانی IPU https://cdn.icana.ir/d/019/201910106274511053.jpg Icana
سخنرانی دکتر علی لاریجانی در یکصد و چهل و یکمین اجلاس بین المجالس جهانی IPU https://cdn.icana.ir/d/019/201910107571651015.jpg Icana
سخنرانی دکتر علی لاریجانی در یکصد و چهل و یکمین اجلاس بین المجالس جهانی IPU https://cdn.icana.ir/d/019/201910105161377350.jpg Icana
سخنرانی دکتر علی لاریجانی در یکصد و چهل و یکمین اجلاس بین المجالس جهانی IPU https://cdn.icana.ir/d/019/201910107197823692.jpg Icana
سخنرانی دکتر علی لاریجانی در یکصد و چهل و یکمین اجلاس بین المجالس جهانی IPU https://cdn.icana.ir/d/019/201910105796016351.jpg Icana
سخنرانی دکتر علی لاریجانی در یکصد و چهل و یکمین اجلاس بین المجالس جهانی IPU https://cdn.icana.ir/d/019/201910105652169813.jpg Icana
سخنرانی دکتر علی لاریجانی در یکصد و چهل و یکمین اجلاس بین المجالس جهانی IPU https://cdn.icana.ir/d/019/201910102006813780.jpg Icana
سخنرانی دکتر علی لاریجانی در یکصد و چهل و یکمین اجلاس بین المجالس جهانی IPU https://cdn.icana.ir/d/019/201910106088652837.jpg Icana
سخنرانی دکتر علی لاریجانی در یکصد و چهل و یکمین اجلاس بین المجالس جهانی IPU https://cdn.icana.ir/d/019/201910101825701299.jpg Icana
سخنرانی دکتر علی لاریجانی در یکصد و چهل و یکمین اجلاس بین المجالس جهانی IPU https://cdn.icana.ir/d/019/201910105736225701.jpg Icana

ارسال نظر
 
نام کامل :
ایمیل :
متن :
تعداد کاراکتر 0 از 4000

PC
Powerd By : Tasvirnet