هدر اصلی

افتتاحیه نمایشگاه عکس 'زنان در جنگ و حقوق بشر دوستانه' با حضور سیده فاطمه حسینی


نمایشگاه عکس 'زنان در جنگ و حقوق بشر دوستانه' با حضور سیده فاطمه حسینی، رییس هیأت پارلمانی ایران در اجلاس IPU افتتاح شد.
سه‌شنبه 23 مهر 1398 ساعت 23:31
افتتاحیه نمایشگاه عکس زنان در جنگ و حقوق بشر دوستانه با حضور سیده فاطمه حسینی https://cdn.icana.ir/d/019/201910103329300319.jpg , سیده فاطمه حسینی, افتتاحیه نمایشگاه عکس Icana
افتتاحیه نمایشگاه عکس زنان در جنگ و حقوق بشر دوستانه با حضور سیده فاطمه حسینی https://cdn.icana.ir/d/019/201910103447060697.jpg , سیده فاطمه حسینی, افتتاحیه نمایشگاه عکس Icana
افتتاحیه نمایشگاه عکس زنان در جنگ و حقوق بشر دوستانه با حضور سیده فاطمه حسینی https://cdn.icana.ir/d/019/201910102830495678.jpg , سیده فاطمه حسینی, افتتاحیه نمایشگاه عکس Icana
افتتاحیه نمایشگاه عکس زنان در جنگ و حقوق بشر دوستانه با حضور سیده فاطمه حسینی https://cdn.icana.ir/d/019/201910105546250406.jpg , سیده فاطمه حسینی, افتتاحیه نمایشگاه عکس Icana
افتتاحیه نمایشگاه عکس زنان در جنگ و حقوق بشر دوستانه با حضور سیده فاطمه حسینی https://cdn.icana.ir/d/019/201910102547088185.jpg , سیده فاطمه حسینی, افتتاحیه نمایشگاه عکس Icana
افتتاحیه نمایشگاه عکس زنان در جنگ و حقوق بشر دوستانه با حضور سیده فاطمه حسینی https://cdn.icana.ir/d/019/201910106168591646.jpg , سیده فاطمه حسینی, افتتاحیه نمایشگاه عکس Icana
افتتاحیه نمایشگاه عکس زنان در جنگ و حقوق بشر دوستانه با حضور سیده فاطمه حسینی https://cdn.icana.ir/d/019/201910103178186922.jpg , سیده فاطمه حسینی, افتتاحیه نمایشگاه عکس Icana
افتتاحیه نمایشگاه عکس زنان در جنگ و حقوق بشر دوستانه با حضور سیده فاطمه حسینی https://cdn.icana.ir/d/019/201910102965212060.jpg , سیده فاطمه حسینی, افتتاحیه نمایشگاه عکس Icana
افتتاحیه نمایشگاه عکس زنان در جنگ و حقوق بشر دوستانه با حضور سیده فاطمه حسینی https://cdn.icana.ir/d/019/201910105776181271.jpg , سیده فاطمه حسینی, افتتاحیه نمایشگاه عکس Icana

ارسال نظر
 
نام کامل :
ایمیل :
متن :
تعداد کاراکتر 0 از 4000

PC
Powerd By : Tasvirnet