هدر اصلی

دیدار رئیس کمیسیون سیاست خارجه مجلس عراق و دکتر لاریجانی


دیدار شیرکو میرو، رئیس کمیسیون سیاست خارجه مجلس عراق و جمعی از نمایندگان پارلمان این کشور 23 مهر ماه ۱۳۹۸ با دکتر علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی از زاویه دید دوربین خبرگزاری خانه ملت.
حمیدرضا راهل چهارشنبه 24 مهر 1398 ساعت 09:12
دیدار رئیس کمیسیون سیاست خارجه مجلس عراق و دکتر لاریجانی https://cdn.icana.ir/d/019/201910106221046649.jpg , دکتر علی لاریجانی, رئیس کمیسیون سیاست خارجه مجلس عراق Icana
دیدار رئیس کمیسیون سیاست خارجه مجلس عراق و دکتر لاریجانی https://cdn.icana.ir/d/019/201910108976116248.jpg , دکتر علی لاریجانی, رئیس کمیسیون سیاست خارجه مجلس عراق Icana
دیدار رئیس کمیسیون سیاست خارجه مجلس عراق و دکتر لاریجانی https://cdn.icana.ir/d/019/201910105260505475.jpg , دکتر علی لاریجانی, رئیس کمیسیون سیاست خارجه مجلس عراق Icana
دیدار رئیس کمیسیون سیاست خارجه مجلس عراق و دکتر لاریجانی https://cdn.icana.ir/d/019/201910107928013142.jpg , دکتر علی لاریجانی, رئیس کمیسیون سیاست خارجه مجلس عراق Icana
دیدار رئیس کمیسیون سیاست خارجه مجلس عراق و دکتر لاریجانی https://cdn.icana.ir/d/019/201910107541565318.jpg , دکتر علی لاریجانی, رئیس کمیسیون سیاست خارجه مجلس عراق Icana
دیدار رئیس کمیسیون سیاست خارجه مجلس عراق و دکتر لاریجانی https://cdn.icana.ir/d/019/201910106927795249.jpg , دکتر علی لاریجانی, رئیس کمیسیون سیاست خارجه مجلس عراق Icana
دیدار رئیس کمیسیون سیاست خارجه مجلس عراق و دکتر لاریجانی https://cdn.icana.ir/d/019/201910107436661690.jpg , دکتر علی لاریجانی, رئیس کمیسیون سیاست خارجه مجلس عراق Icana
دیدار رئیس کمیسیون سیاست خارجه مجلس عراق و دکتر لاریجانی https://cdn.icana.ir/d/019/201910107236916238.jpg , دکتر علی لاریجانی, رئیس کمیسیون سیاست خارجه مجلس عراق Icana
دیدار رئیس کمیسیون سیاست خارجه مجلس عراق و دکتر لاریجانی https://cdn.icana.ir/d/019/201910108809910144.jpg , دکتر علی لاریجانی, رئیس کمیسیون سیاست خارجه مجلس عراق Icana
دیدار رئیس کمیسیون سیاست خارجه مجلس عراق و دکتر لاریجانی https://cdn.icana.ir/d/019/201910106620351223.jpg , دکتر علی لاریجانی, رئیس کمیسیون سیاست خارجه مجلس عراق Icana
دیدار رئیس کمیسیون سیاست خارجه مجلس عراق و دکتر لاریجانی https://cdn.icana.ir/d/019/201910107096050980.jpg , دکتر علی لاریجانی, رئیس کمیسیون سیاست خارجه مجلس عراق Icana
دیدار رئیس کمیسیون سیاست خارجه مجلس عراق و دکتر لاریجانی https://cdn.icana.ir/d/019/201910107317410674.jpg , دکتر علی لاریجانی, رئیس کمیسیون سیاست خارجه مجلس عراق Icana

ارسال نظر
 
نام کامل :
ایمیل :
متن :
تعداد کاراکتر 0 از 4000

PC
Powerd By : Tasvirnet