هدر اصلی

صبح امروز دوشنبه ۲۹ مهر ۱۳۹۸ برگزار شد:

نشست سید امیرحسین قاضی زاده هاشمی با مدیران شرکت های دانش بنیان


نشست سید امیرحسین قاضی زاده هاشمی، عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی امروز 29 مهر ماه 1398 با مدیران شرکت های دانش بنیان از زاویه دید دوربین خبرگزاری خانه ملت.
محمدرضا زرندوش دوشنبه 29 مهر 1398 ساعت 11:14
نشست سید امیرحسین قاضی زاده هاشمی با مدیران شرکت های دانش بنیان https://cdn.icana.ir/d/019/201910107170619340.jpg Icana
نشست سید امیرحسین قاضی زاده هاشمی با مدیران شرکت های دانش بنیان https://cdn.icana.ir/d/019/201910100879460736.jpg Icana
نشست سید امیرحسین قاضی زاده هاشمی با مدیران شرکت های دانش بنیان https://cdn.icana.ir/d/019/201910103063485300.jpg Icana
نشست سید امیرحسین قاضی زاده هاشمی با مدیران شرکت های دانش بنیان https://cdn.icana.ir/d/019/201910100510155246.jpg Icana
نشست سید امیرحسین قاضی زاده هاشمی با مدیران شرکت های دانش بنیان https://cdn.icana.ir/d/019/201910102883304468.jpg Icana
نشست سید امیرحسین قاضی زاده هاشمی با مدیران شرکت های دانش بنیان https://cdn.icana.ir/d/019/201910100341526856.jpg Icana
نشست سید امیرحسین قاضی زاده هاشمی با مدیران شرکت های دانش بنیان https://cdn.icana.ir/d/019/201910105843561735.jpg Icana
نشست سید امیرحسین قاضی زاده هاشمی با مدیران شرکت های دانش بنیان https://cdn.icana.ir/d/019/201910105660958616.jpg Icana
نشست سید امیرحسین قاضی زاده هاشمی با مدیران شرکت های دانش بنیان https://cdn.icana.ir/d/019/201910108192480220.jpg Icana
نشست سید امیرحسین قاضی زاده هاشمی با مدیران شرکت های دانش بنیان https://cdn.icana.ir/d/019/201910102486235851.jpg Icana
نشست سید امیرحسین قاضی زاده هاشمی با مدیران شرکت های دانش بنیان https://cdn.icana.ir/d/019/201910107028828855.jpg Icana
نشست سید امیرحسین قاضی زاده هاشمی با مدیران شرکت های دانش بنیان https://cdn.icana.ir/d/019/201910108000746945.jpg Icana
نشست سید امیرحسین قاضی زاده هاشمی با مدیران شرکت های دانش بنیان https://cdn.icana.ir/d/019/201910108555734660.jpg Icana
نشست سید امیرحسین قاضی زاده هاشمی با مدیران شرکت های دانش بنیان https://cdn.icana.ir/d/019/201910104522222659.jpg Icana
نشست سید امیرحسین قاضی زاده هاشمی با مدیران شرکت های دانش بنیان https://cdn.icana.ir/d/019/201910104450896340.jpg Icana
نشست سید امیرحسین قاضی زاده هاشمی با مدیران شرکت های دانش بنیان https://cdn.icana.ir/d/019/201910106258518004.jpg Icana
نشست سید امیرحسین قاضی زاده هاشمی با مدیران شرکت های دانش بنیان https://cdn.icana.ir/d/019/201910107826342335.jpg Icana
نشست سید امیرحسین قاضی زاده هاشمی با مدیران شرکت های دانش بنیان https://cdn.icana.ir/d/019/201910108336610918.jpg Icana
نشست سید امیرحسین قاضی زاده هاشمی با مدیران شرکت های دانش بنیان https://cdn.icana.ir/d/019/201910104160743017.jpg Icana
نشست سید امیرحسین قاضی زاده هاشمی با مدیران شرکت های دانش بنیان https://cdn.icana.ir/d/019/201910104346700070.jpg Icana
نشست سید امیرحسین قاضی زاده هاشمی با مدیران شرکت های دانش بنیان https://cdn.icana.ir/d/019/201910104746563633.jpg Icana

ارسال نظر
 
نام کامل :
ایمیل :
متن :
تعداد کاراکتر 0 از 4000

PC
Powerd By : Tasvirnet