هدر اصلی

ناطقان میان دستور صحن علنی مجلس شورای اسلامی


اسامی ناطقان میان دستور صحن علنی مجلس شورای اسلامی امروز سه شنبه، 14 آبان ماه ۱۳۹۸ به شرح ذیل می باشد: محمدرضا امیرحسنخانی نماینده فردوس، سرایان، طبس، بشرویه علی نوبخت حقیقی نماینده تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس حمدالله کریمی نماینده بیجار حبیب اله دهمرده نماینده زابل، زهک، هیرمند عباسعلی پوربافرانی نماینده نایین، خور، بیابانک/
حمیدرضا راهل سه‌شنبه 14 آبان 1398 ساعت 12:58
ناطقان میان دستور صحن علنی مجلس شورای اسلامی https://cdn.icana.ir/d/019/201911105960645642.jpg , ناطقان میان دستور صحن علنی مجلس شورای اسلامی Icana
ناطقان میان دستور صحن علنی مجلس شورای اسلامی https://cdn.icana.ir/d/019/201911108197792791.jpg , ناطقان میان دستور صحن علنی مجلس شورای اسلامی Icana
ناطقان میان دستور صحن علنی مجلس شورای اسلامی https://cdn.icana.ir/d/019/201911100749734241.jpg , ناطقان میان دستور صحن علنی مجلس شورای اسلامی Icana
ناطقان میان دستور صحن علنی مجلس شورای اسلامی https://cdn.icana.ir/d/019/201911101057379255.jpg , ناطقان میان دستور صحن علنی مجلس شورای اسلامی Icana
ناطقان میان دستور صحن علنی مجلس شورای اسلامی https://cdn.icana.ir/d/019/201911105365849129.jpg , ناطقان میان دستور صحن علنی مجلس شورای اسلامی Icana
ناطقان میان دستور صحن علنی مجلس شورای اسلامی https://cdn.icana.ir/d/019/201911104883226131.jpg , ناطقان میان دستور صحن علنی مجلس شورای اسلامی Icana
ناطقان میان دستور صحن علنی مجلس شورای اسلامی https://cdn.icana.ir/d/019/201911102390978932.jpg , ناطقان میان دستور صحن علنی مجلس شورای اسلامی Icana
ناطقان میان دستور صحن علنی مجلس شورای اسلامی https://cdn.icana.ir/d/019/201911100672624162.jpg , ناطقان میان دستور صحن علنی مجلس شورای اسلامی Icana
ناطقان میان دستور صحن علنی مجلس شورای اسلامی https://cdn.icana.ir/d/019/201911105496395463.jpg , ناطقان میان دستور صحن علنی مجلس شورای اسلامی Icana
ناطقان میان دستور صحن علنی مجلس شورای اسلامی https://cdn.icana.ir/d/019/201911105800014771.jpg , ناطقان میان دستور صحن علنی مجلس شورای اسلامی Icana
ناطقان میان دستور صحن علنی مجلس شورای اسلامی https://cdn.icana.ir/d/019/201911100167275210.jpg , ناطقان میان دستور صحن علنی مجلس شورای اسلامی Icana
ناطقان میان دستور صحن علنی مجلس شورای اسلامی https://cdn.icana.ir/d/019/201911104699161418.jpg , ناطقان میان دستور صحن علنی مجلس شورای اسلامی Icana
ناطقان میان دستور صحن علنی مجلس شورای اسلامی https://cdn.icana.ir/d/019/201911105293957930.jpg , ناطقان میان دستور صحن علنی مجلس شورای اسلامی Icana
ناطقان میان دستور صحن علنی مجلس شورای اسلامی https://cdn.icana.ir/d/019/201911104679375912.jpg Icana
ناطقان میان دستور صحن علنی مجلس شورای اسلامی https://cdn.icana.ir/d/019/201911100410521064.jpg , ناطقان میان دستور صحن علنی مجلس شورای اسلامی Icana
ناطقان میان دستور صحن علنی مجلس شورای اسلامی https://cdn.icana.ir/d/019/201911105267467041.jpg , ناطقان میان دستور صحن علنی مجلس شورای اسلامی Icana
ناطقان میان دستور صحن علنی مجلس شورای اسلامی https://cdn.icana.ir/d/019/201911108171771591.jpg , ناطقان میان دستور صحن علنی مجلس شورای اسلامی Icana
ناطقان میان دستور صحن علنی مجلس شورای اسلامی https://cdn.icana.ir/d/019/201911101414379977.jpg , ناطقان میان دستور صحن علنی مجلس شورای اسلامی Icana
ناطقان میان دستور صحن علنی مجلس شورای اسلامی https://cdn.icana.ir/d/019/201911104540651387.jpg , ناطقان میان دستور صحن علنی مجلس شورای اسلامی Icana
ناطقان میان دستور صحن علنی مجلس شورای اسلامی https://cdn.icana.ir/d/019/201911100539740655.jpg , ناطقان میان دستور صحن علنی مجلس شورای اسلامی Icana
ناطقان میان دستور صحن علنی مجلس شورای اسلامی https://cdn.icana.ir/d/019/201911101090531285.jpg , ناطقان میان دستور صحن علنی مجلس شورای اسلامی Icana
ناطقان میان دستور صحن علنی مجلس شورای اسلامی https://cdn.icana.ir/d/019/201911103193732875.jpg , ناطقان میان دستور صحن علنی مجلس شورای اسلامی Icana
ناطقان میان دستور صحن علنی مجلس شورای اسلامی https://cdn.icana.ir/d/019/201911108913176167.jpg , ناطقان میان دستور صحن علنی مجلس شورای اسلامی Icana

ارسال نظر
 
نام کامل :
ایمیل :
متن :
تعداد کاراکتر 0 از 4000

PC
Powerd By : Tasvirnet