هدر اصلی

دیدار امیر عبداللهیان با راغب الحسین، رئیس گروه دوستی پارلمانی سوریه و ایران


دیدار حسین امیر عبداللهیان، مشاور رئیس مجلس در امور بین الملل با راغب الحسین، رئیس گروه دوستی پارلمانی سوریه و ایران از زاویه دوربین خبرگزاری خانه ملت.
امین شانه بند سه‌شنبه 14 آبان 1398 ساعت 17:17
دیدار امیر عبداللهیان با راغب الحسین، رئیس گروه دوستی پارلمانی سوریه و ایران https://cdn.icana.ir/d/019/201911102252257150.jpg , دیدار امیر عبداللهیان با راغب الحسین، رئیس گروه دو Icana
دیدار امیر عبداللهیان با راغب الحسین، رئیس گروه دوستی پارلمانی سوریه و ایران https://cdn.icana.ir/d/019/201911106822924860.jpg , دیدار امیر عبداللهیان با راغب الحسین، رئیس گروه دو Icana
دیدار امیر عبداللهیان با راغب الحسین، رئیس گروه دوستی پارلمانی سوریه و ایران https://cdn.icana.ir/d/019/201911101970899284.jpg , دیدار امیر عبداللهیان با راغب الحسین، رئیس گروه دو Icana
دیدار امیر عبداللهیان با راغب الحسین، رئیس گروه دوستی پارلمانی سوریه و ایران https://cdn.icana.ir/d/019/201911107765225369.jpg , دیدار امیر عبداللهیان با راغب الحسین، رئیس گروه دو Icana
دیدار امیر عبداللهیان با راغب الحسین، رئیس گروه دوستی پارلمانی سوریه و ایران https://cdn.icana.ir/d/019/201911106011618982.jpg , دیدار امیر عبداللهیان با راغب الحسین، رئیس گروه دو Icana
دیدار امیر عبداللهیان با راغب الحسین، رئیس گروه دوستی پارلمانی سوریه و ایران https://cdn.icana.ir/d/019/201911105426973811.jpg , دیدار امیر عبداللهیان با راغب الحسین، رئیس گروه دو Icana
دیدار امیر عبداللهیان با راغب الحسین، رئیس گروه دوستی پارلمانی سوریه و ایران https://cdn.icana.ir/d/019/201911102191699993.jpg , دیدار امیر عبداللهیان با راغب الحسین، رئیس گروه دو Icana
دیدار امیر عبداللهیان با راغب الحسین، رئیس گروه دوستی پارلمانی سوریه و ایران https://cdn.icana.ir/d/019/201911102508087845.jpg , دیدار امیر عبداللهیان با راغب الحسین، رئیس گروه دو Icana
دیدار امیر عبداللهیان با راغب الحسین، رئیس گروه دوستی پارلمانی سوریه و ایران https://cdn.icana.ir/d/019/201911101725316723.jpg , دیدار امیر عبداللهیان با راغب الحسین، رئیس گروه دو Icana
دیدار امیر عبداللهیان با راغب الحسین، رئیس گروه دوستی پارلمانی سوریه و ایران https://cdn.icana.ir/d/019/201911102556719900.jpg , دیدار امیر عبداللهیان با راغب الحسین، رئیس گروه دو Icana

ارسال نظر
 
نام کامل :
ایمیل :
متن :
تعداد کاراکتر 0 از 4000

PC
Powerd By : Tasvirnet