هدر اصلی

حضور دکتر لاریجانی در گلزار شهدای شهرستان مهاباد


دکتر علی لاریجانی که صبح امروز سه شنبه 14 آبان ماه به استان آذربایجان غربی سفر کرده در بدو ورود به شهر مهاباد با حضور در گلزار شهدای این شهر به مقام والای شهدا ادای احترام کرد.
محسن نوروزی‌فرد سه‌شنبه 14 آبان 1398 ساعت 17:36
حضور دکتر لاریجانی در گلزار شهدای شهرستان مهاباد https://cdn.icana.ir/d/019/201911104222609953.jpg , حضور دکتر لاریجانی در گلزار شهدای شهرستان مهاباد Icana
حضور دکتر لاریجانی در گلزار شهدای شهرستان مهاباد https://cdn.icana.ir/d/019/201911104420864767.jpg , حضور دکتر لاریجانی در گلزار شهدای شهرستان مهاباد Icana
حضور دکتر لاریجانی در گلزار شهدای شهرستان مهاباد https://cdn.icana.ir/d/019/201911107099584567.jpg , حضور دکتر لاریجانی در گلزار شهدای شهرستان مهاباد Icana
حضور دکتر لاریجانی در گلزار شهدای شهرستان مهاباد https://cdn.icana.ir/d/019/201911107086530497.jpg , حضور دکتر لاریجانی در گلزار شهدای شهرستان مهاباد Icana
حضور دکتر لاریجانی در گلزار شهدای شهرستان مهاباد https://cdn.icana.ir/d/019/201911102395274462.jpg , حضور دکتر لاریجانی در گلزار شهدای شهرستان مهاباد Icana
حضور دکتر لاریجانی در گلزار شهدای شهرستان مهاباد https://cdn.icana.ir/d/019/201911102117456860.jpg , حضور دکتر لاریجانی در گلزار شهدای شهرستان مهاباد Icana
حضور دکتر لاریجانی در گلزار شهدای شهرستان مهاباد https://cdn.icana.ir/d/019/201911104244454381.jpg , حضور دکتر لاریجانی در گلزار شهدای شهرستان مهاباد Icana
حضور دکتر لاریجانی در گلزار شهدای شهرستان مهاباد https://cdn.icana.ir/d/019/201911101156796485.jpg , حضور دکتر لاریجانی در گلزار شهدای شهرستان مهاباد Icana
حضور دکتر لاریجانی در گلزار شهدای شهرستان مهاباد https://cdn.icana.ir/d/019/201911109705660556.jpg , حضور دکتر لاریجانی در گلزار شهدای شهرستان مهاباد Icana
حضور دکتر لاریجانی در گلزار شهدای شهرستان مهاباد https://cdn.icana.ir/d/019/201911100562495809.jpg , حضور دکتر لاریجانی در گلزار شهدای شهرستان مهاباد Icana
حضور دکتر لاریجانی در گلزار شهدای شهرستان مهاباد https://cdn.icana.ir/d/019/201911102180233144.jpg , حضور دکتر لاریجانی در گلزار شهدای شهرستان مهاباد Icana
حضور دکتر لاریجانی در گلزار شهدای شهرستان مهاباد https://cdn.icana.ir/d/019/201911108603900169.jpg , حضور دکتر لاریجانی در گلزار شهدای شهرستان مهاباد Icana
حضور دکتر لاریجانی در گلزار شهدای شهرستان مهاباد https://cdn.icana.ir/d/019/201911100935071331.jpg , حضور دکتر لاریجانی در گلزار شهدای شهرستان مهاباد Icana
حضور دکتر لاریجانی در گلزار شهدای شهرستان مهاباد https://cdn.icana.ir/d/019/201911107636282768.jpg , حضور دکتر لاریجانی در گلزار شهدای شهرستان مهاباد Icana
حضور دکتر لاریجانی در گلزار شهدای شهرستان مهاباد https://cdn.icana.ir/d/019/201911102747856593.jpg , حضور دکتر لاریجانی در گلزار شهدای شهرستان مهاباد Icana
حضور دکتر لاریجانی در گلزار شهدای شهرستان مهاباد https://cdn.icana.ir/d/019/201911103672229142.jpg , حضور دکتر لاریجانی در گلزار شهدای شهرستان مهاباد Icana
حضور دکتر لاریجانی در گلزار شهدای شهرستان مهاباد https://cdn.icana.ir/d/019/201911101508594187.jpg , حضور دکتر لاریجانی در گلزار شهدای شهرستان مهاباد Icana
حضور دکتر لاریجانی در گلزار شهدای شهرستان مهاباد https://cdn.icana.ir/d/019/201911105579868441.jpg , حضور دکتر لاریجانی در گلزار شهدای شهرستان مهاباد Icana
حضور دکتر لاریجانی در گلزار شهدای شهرستان مهاباد https://cdn.icana.ir/d/019/201911108242706359.jpg , حضور دکتر لاریجانی در گلزار شهدای شهرستان مهاباد Icana
حضور دکتر لاریجانی در گلزار شهدای شهرستان مهاباد https://cdn.icana.ir/d/019/201911109316109649.jpg , حضور دکتر لاریجانی در گلزار شهدای شهرستان مهاباد Icana
حضور دکتر لاریجانی در گلزار شهدای شهرستان مهاباد https://cdn.icana.ir/d/019/201911103204726668.jpg , حضور دکتر لاریجانی در گلزار شهدای شهرستان مهاباد Icana
حضور دکتر لاریجانی در گلزار شهدای شهرستان مهاباد https://cdn.icana.ir/d/019/201911105769552089.jpg , حضور دکتر لاریجانی در گلزار شهدای شهرستان مهاباد Icana
حضور دکتر لاریجانی در گلزار شهدای شهرستان مهاباد https://cdn.icana.ir/d/019/201911103110267884.jpg , حضور دکتر لاریجانی در گلزار شهدای شهرستان مهاباد Icana
کلید واژه ها


ارسال نظر
 
نام کامل :
ایمیل :
متن :
تعداد کاراکتر 0 از 4000

PC
Powerd By : Tasvirnet