هدر اصلی

بهره برداری همزمان از ۳ پروژه تصفیه خانه آب با حضور دکتر لاریجانی در آذربایجان غربی


سه پروژه تصفیه خانه آب با حضور دکتر علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی که امروز سه شنبه، ۱۴ آبان‌ماه به استان آذربایجان غربی سفر کرده است از طریق ویدئو کنفرانس به صورت همزمان به بهره‌برداری رسید.
محسن نوروزی‌فرد سه‌شنبه 14 آبان 1398 ساعت 17:51
بهره برداری همزمان از ۳ پروژه تصفیه خانه آب با حضور دکتر لاریجانی در آذربایجان غربی https://cdn.icana.ir/d/019/201911107612862850.jpg , بهره برداری همزمان از ۳ پروژه تصفیه خانه آب با حضو Icana
بهره برداری همزمان از ۳ پروژه تصفیه خانه آب با حضور دکتر لاریجانی در آذربایجان غربی https://cdn.icana.ir/d/019/201911107253978985.jpg , بهره برداری همزمان از ۳ پروژه تصفیه خانه آب با حضو Icana
بهره برداری همزمان از ۳ پروژه تصفیه خانه آب با حضور دکتر لاریجانی در آذربایجان غربی https://cdn.icana.ir/d/019/201911104608313389.jpg , بهره برداری همزمان از ۳ پروژه تصفیه خانه آب با حضو Icana
بهره برداری همزمان از ۳ پروژه تصفیه خانه آب با حضور دکتر لاریجانی در آذربایجان غربی https://cdn.icana.ir/d/019/201911100664964918.jpg , بهره برداری همزمان از ۳ پروژه تصفیه خانه آب با حضو Icana
بهره برداری همزمان از ۳ پروژه تصفیه خانه آب با حضور دکتر لاریجانی در آذربایجان غربی https://cdn.icana.ir/d/019/201911101961414662.jpg , بهره برداری همزمان از ۳ پروژه تصفیه خانه آب با حضو Icana
بهره برداری همزمان از ۳ پروژه تصفیه خانه آب با حضور دکتر لاریجانی در آذربایجان غربی https://cdn.icana.ir/d/019/201911101844036568.jpg , بهره برداری همزمان از ۳ پروژه تصفیه خانه آب با حضو Icana
بهره برداری همزمان از ۳ پروژه تصفیه خانه آب با حضور دکتر لاریجانی در آذربایجان غربی https://cdn.icana.ir/d/019/201911102160238091.jpg , بهره برداری همزمان از ۳ پروژه تصفیه خانه آب با حضو Icana
بهره برداری همزمان از ۳ پروژه تصفیه خانه آب با حضور دکتر لاریجانی در آذربایجان غربی https://cdn.icana.ir/d/019/201911102368554709.jpg , بهره برداری همزمان از ۳ پروژه تصفیه خانه آب با حضو Icana
بهره برداری همزمان از ۳ پروژه تصفیه خانه آب با حضور دکتر لاریجانی در آذربایجان غربی https://cdn.icana.ir/d/019/201911103504012541.jpg , بهره برداری همزمان از ۳ پروژه تصفیه خانه آب با حضو Icana
بهره برداری همزمان از ۳ پروژه تصفیه خانه آب با حضور دکتر لاریجانی در آذربایجان غربی https://cdn.icana.ir/d/019/201911103099697973.jpg , بهره برداری همزمان از ۳ پروژه تصفیه خانه آب با حضو Icana
بهره برداری همزمان از ۳ پروژه تصفیه خانه آب با حضور دکتر لاریجانی در آذربایجان غربی https://cdn.icana.ir/d/019/201911108338916212.jpg , بهره برداری همزمان از ۳ پروژه تصفیه خانه آب با حضو Icana
بهره برداری همزمان از ۳ پروژه تصفیه خانه آب با حضور دکتر لاریجانی در آذربایجان غربی https://cdn.icana.ir/d/019/201911107783839998.jpg , بهره برداری همزمان از ۳ پروژه تصفیه خانه آب با حضو Icana
بهره برداری همزمان از ۳ پروژه تصفیه خانه آب با حضور دکتر لاریجانی در آذربایجان غربی https://cdn.icana.ir/d/019/201911107758685487.jpg , بهره برداری همزمان از ۳ پروژه تصفیه خانه آب با حضو Icana
بهره برداری همزمان از ۳ پروژه تصفیه خانه آب با حضور دکتر لاریجانی در آذربایجان غربی https://cdn.icana.ir/d/019/201911105617258794.jpg , بهره برداری همزمان از ۳ پروژه تصفیه خانه آب با حضو Icana
بهره برداری همزمان از ۳ پروژه تصفیه خانه آب با حضور دکتر لاریجانی در آذربایجان غربی https://cdn.icana.ir/d/019/201911102861382270.jpg , بهره برداری همزمان از ۳ پروژه تصفیه خانه آب با حضو Icana
بهره برداری همزمان از ۳ پروژه تصفیه خانه آب با حضور دکتر لاریجانی در آذربایجان غربی https://cdn.icana.ir/d/019/201911105479404796.jpg , بهره برداری همزمان از ۳ پروژه تصفیه خانه آب با حضو Icana
بهره برداری همزمان از ۳ پروژه تصفیه خانه آب با حضور دکتر لاریجانی در آذربایجان غربی https://cdn.icana.ir/d/019/201911102761413278.jpg , بهره برداری همزمان از ۳ پروژه تصفیه خانه آب با حضو Icana
بهره برداری همزمان از ۳ پروژه تصفیه خانه آب با حضور دکتر لاریجانی در آذربایجان غربی https://cdn.icana.ir/d/019/201911103259658930.jpg , بهره برداری همزمان از ۳ پروژه تصفیه خانه آب با حضو Icana

ارسال نظر
 
نام کامل :
ایمیل :
متن :
تعداد کاراکتر 0 از 4000

PC
Powerd By : Tasvirnet