هدر اصلی

سخنرانی دکتر لاریجانی در مراسم افتتاح سه پروژه تصفیه خانه آب در استان آذربایجان غربی


دکتر علی لاریجانی که امروز سه شنبه، ۱۴ ابان ماه به استان آذربایجان غربی سفر کرده است، در مراسم افتتاح پروژه های آب و فاضلاب این استان که در مهاباد به صورت ویدئو کنفرانس برگزار شد، گفت: دشمن به دنبال سوءاستفاده از تنوع اقوام است و حال آن که همه ملت ایران با همدلی اقتصاد کشور را توسعه خواهند داد.
محسن نوروزی‌فرد سه‌شنبه 14 آبان 1398 ساعت 17:58
سخنرانی دکتر لاریجانی در مراسم افتتاح سه پروژه تصفیه خانه آب در استان آذربایجان غربی https://cdn.icana.ir/d/019/201911107415389131.jpg , سخنرانی دکتر لاریجانی در مراسم افتتاح سه پروژه تصف Icana
سخنرانی دکتر لاریجانی در مراسم افتتاح سه پروژه تصفیه خانه آب در استان آذربایجان غربی https://cdn.icana.ir/d/019/201911104800393302.jpg , سخنرانی دکتر لاریجانی در مراسم افتتاح سه پروژه تصف Icana
سخنرانی دکتر لاریجانی در مراسم افتتاح سه پروژه تصفیه خانه آب در استان آذربایجان غربی https://cdn.icana.ir/d/019/201911108210227038.jpg , سخنرانی دکتر لاریجانی در مراسم افتتاح سه پروژه تصف Icana
سخنرانی دکتر لاریجانی در مراسم افتتاح سه پروژه تصفیه خانه آب در استان آذربایجان غربی https://cdn.icana.ir/d/019/201911100772851344.jpg , سخنرانی دکتر لاریجانی در مراسم افتتاح سه پروژه تصف Icana
سخنرانی دکتر لاریجانی در مراسم افتتاح سه پروژه تصفیه خانه آب در استان آذربایجان غربی https://cdn.icana.ir/d/019/201911105342649334.jpg , سخنرانی دکتر لاریجانی در مراسم افتتاح سه پروژه تصف Icana
سخنرانی دکتر لاریجانی در مراسم افتتاح سه پروژه تصفیه خانه آب در استان آذربایجان غربی https://cdn.icana.ir/d/019/201911103824256585.jpg , سخنرانی دکتر لاریجانی در مراسم افتتاح سه پروژه تصف Icana
سخنرانی دکتر لاریجانی در مراسم افتتاح سه پروژه تصفیه خانه آب در استان آذربایجان غربی https://cdn.icana.ir/d/019/201911101825117020.jpg , سخنرانی دکتر لاریجانی در مراسم افتتاح سه پروژه تصف Icana
سخنرانی دکتر لاریجانی در مراسم افتتاح سه پروژه تصفیه خانه آب در استان آذربایجان غربی https://cdn.icana.ir/d/019/201911106640212884.jpg , سخنرانی دکتر لاریجانی در مراسم افتتاح سه پروژه تصف Icana
سخنرانی دکتر لاریجانی در مراسم افتتاح سه پروژه تصفیه خانه آب در استان آذربایجان غربی https://cdn.icana.ir/d/019/201911104242753120.jpg , سخنرانی دکتر لاریجانی در مراسم افتتاح سه پروژه تصف Icana
سخنرانی دکتر لاریجانی در مراسم افتتاح سه پروژه تصفیه خانه آب در استان آذربایجان غربی https://cdn.icana.ir/d/019/201911102916077487.jpg , سخنرانی دکتر لاریجانی در مراسم افتتاح سه پروژه تصف Icana
سخنرانی دکتر لاریجانی در مراسم افتتاح سه پروژه تصفیه خانه آب در استان آذربایجان غربی https://cdn.icana.ir/d/019/201911103023739492.jpg , سخنرانی دکتر لاریجانی در مراسم افتتاح سه پروژه تصف Icana
سخنرانی دکتر لاریجانی در مراسم افتتاح سه پروژه تصفیه خانه آب در استان آذربایجان غربی https://cdn.icana.ir/d/019/201911103101661881.jpg , سخنرانی دکتر لاریجانی در مراسم افتتاح سه پروژه تصف Icana
سخنرانی دکتر لاریجانی در مراسم افتتاح سه پروژه تصفیه خانه آب در استان آذربایجان غربی https://cdn.icana.ir/d/019/201911107222865891.jpg , سخنرانی دکتر لاریجانی در مراسم افتتاح سه پروژه تصف Icana
سخنرانی دکتر لاریجانی در مراسم افتتاح سه پروژه تصفیه خانه آب در استان آذربایجان غربی https://cdn.icana.ir/d/019/201911106915980859.jpg , سخنرانی دکتر لاریجانی در مراسم افتتاح سه پروژه تصف Icana
سخنرانی دکتر لاریجانی در مراسم افتتاح سه پروژه تصفیه خانه آب در استان آذربایجان غربی https://cdn.icana.ir/d/019/201911102663787056.jpg , سخنرانی دکتر لاریجانی در مراسم افتتاح سه پروژه تصف Icana
سخنرانی دکتر لاریجانی در مراسم افتتاح سه پروژه تصفیه خانه آب در استان آذربایجان غربی https://cdn.icana.ir/d/019/201911107054423835.jpg , سخنرانی دکتر لاریجانی در مراسم افتتاح سه پروژه تصف Icana
سخنرانی دکتر لاریجانی در مراسم افتتاح سه پروژه تصفیه خانه آب در استان آذربایجان غربی https://cdn.icana.ir/d/019/201911104729073670.jpg , سخنرانی دکتر لاریجانی در مراسم افتتاح سه پروژه تصف Icana
سخنرانی دکتر لاریجانی در مراسم افتتاح سه پروژه تصفیه خانه آب در استان آذربایجان غربی https://cdn.icana.ir/d/019/201911105296568707.jpg , سخنرانی دکتر لاریجانی در مراسم افتتاح سه پروژه تصف Icana
سخنرانی دکتر لاریجانی در مراسم افتتاح سه پروژه تصفیه خانه آب در استان آذربایجان غربی https://cdn.icana.ir/d/019/201911106526179100.jpg , سخنرانی دکتر لاریجانی در مراسم افتتاح سه پروژه تصف Icana
سخنرانی دکتر لاریجانی در مراسم افتتاح سه پروژه تصفیه خانه آب در استان آذربایجان غربی https://cdn.icana.ir/d/019/201911108682200200.jpg , سخنرانی دکتر لاریجانی در مراسم افتتاح سه پروژه تصف Icana
کلید واژه ها


ارسال نظر
 
نام کامل :
ایمیل :
متن :
تعداد کاراکتر 0 از 4000

PC
Powerd By : Tasvirnet