هدر اصلی

دیدار روسای گروه دوستی پارلمانی ایران و پاکستان


دیدار روسای گروه دوستی پارلمانی ایران و پاکستان امروز 18 آبان ماه 1398 از زاویه دید دوربین خبرگزاری خانه ملت.
حمیدرضا راهل شنبه 18 آبان 1398 ساعت 15:46
دیدار روسای گروه دوستی پارلمانی ایران و پاکستان https://cdn.icana.ir/d/019/201911102737611956.jpg Icana
دیدار روسای گروه دوستی پارلمانی ایران و پاکستان https://cdn.icana.ir/d/019/201911105567946078.jpg Icana
دیدار روسای گروه دوستی پارلمانی ایران و پاکستان https://cdn.icana.ir/d/019/201911106035842762.jpg Icana
دیدار روسای گروه دوستی پارلمانی ایران و پاکستان https://cdn.icana.ir/d/019/201911102917373809.jpg Icana
دیدار روسای گروه دوستی پارلمانی ایران و پاکستان https://cdn.icana.ir/d/019/201911103351181487.jpg Icana
دیدار روسای گروه دوستی پارلمانی ایران و پاکستان https://cdn.icana.ir/d/019/201911109037443543.jpg Icana
دیدار روسای گروه دوستی پارلمانی ایران و پاکستان https://cdn.icana.ir/d/019/201911100269555987.jpg Icana
دیدار روسای گروه دوستی پارلمانی ایران و پاکستان https://cdn.icana.ir/d/019/201911108087599917.jpg Icana
دیدار روسای گروه دوستی پارلمانی ایران و پاکستان https://cdn.icana.ir/d/019/201911107932624348.jpg Icana
دیدار روسای گروه دوستی پارلمانی ایران و پاکستان https://cdn.icana.ir/d/019/201911107362082768.jpg Icana
دیدار روسای گروه دوستی پارلمانی ایران و پاکستان https://cdn.icana.ir/d/019/201911107237987180.jpg Icana
دیدار روسای گروه دوستی پارلمانی ایران و پاکستان https://cdn.icana.ir/d/019/201911108213823219.jpg Icana
دیدار روسای گروه دوستی پارلمانی ایران و پاکستان https://cdn.icana.ir/d/019/201911106992404623.jpg Icana
دیدار روسای گروه دوستی پارلمانی ایران و پاکستان https://cdn.icana.ir/d/019/201911107548971470.jpg Icana
دیدار روسای گروه دوستی پارلمانی ایران و پاکستان https://cdn.icana.ir/d/019/201911106524958257.jpg Icana
دیدار روسای گروه دوستی پارلمانی ایران و پاکستان https://cdn.icana.ir/d/019/201911103974454376.jpg Icana
دیدار روسای گروه دوستی پارلمانی ایران و پاکستان https://cdn.icana.ir/d/019/201911103320637463.jpg Icana

ارسال نظر
 
نام کامل :
ایمیل :
متن :
تعداد کاراکتر 0 از 4000

PC
Powerd By : Tasvirnet