خبرگزاری خانه ملت

هدر اصلی

صبح امروز یکشنبه ۱۰ آذر ۱۳۹۸ در سالروز شهادت آیت الله مدرس و روز مجلس برگزار شد:

آغاز نشست رسانه ای رئیس مجلس شورای اسلامی (1)


نشست رسانه ای دکتر علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی در سالروز شهادت آیت الله مدرس و روز مجلس صبح امروز یکشنبه ۱۰ آذر ۱۳۹۸ برگزار شد.
محسن نوروزی‌فرد , محمدرضا زرندوش یکشنبه 10 آذر 1398 ساعت 10:08
نشست خبری رئیس مجلس شورای اسلامی https://cdn.icana.ir/d/019/201912106351286397.jpg , نشست خبری رئیس مجلس شورای اسلامی Icana
نشست خبری رئیس مجلس شورای اسلامی https://cdn.icana.ir/d/019/201912106915679096.jpg , نشست خبری رئیس مجلس شورای اسلامی Icana
نشست رسانه ای رئیس مجلس شورای اسلامی https://cdn.icana.ir/d/019/201912106052524523.jpg , نشست رسانه ای رئیس مجلس شورای اسلامی Icana
نشست خبری رئیس مجلس شورای اسلامی https://cdn.icana.ir/d/019/201912106875926238.jpg , نشست خبری رئیس مجلس شورای اسلامی Icana
نشست خبری رئیس مجلس شورای اسلامی https://cdn.icana.ir/d/019/201912107728170697.jpg , نشست خبری رئیس مجلس شورای اسلامی Icana
نشست خبری رئیس مجلس شورای اسلامی https://cdn.icana.ir/d/019/201912106645710733.jpg , نشست خبری رئیس مجلس شورای اسلامی Icana
آغاز نشست رسانه ای رئیس مجلس شورای اسلامی https://cdn.icana.ir/d/019/201912108286781467.jpg Icana
آغاز نشست رسانه ای رئیس مجلس شورای اسلامی https://cdn.icana.ir/d/019/201912100523132230.jpg Icana
نشست رسانه ای رئیس مجلس شورای اسلامی https://cdn.icana.ir/d/019/201912102158791616.jpg Icana
آغاز نشست رسانه ای رئیس مجلس شورای اسلامی https://cdn.icana.ir/d/019/201912102667818840.jpg Icana
نشست رسانه ای رئیس مجلس شورای اسلامی https://cdn.icana.ir/d/019/201912101839049829.jpg Icana
نشست رسانه ای رئیس مجلس شورای اسلامی https://cdn.icana.ir/d/019/201912101544693969.jpg Icana
نشست رسانه ای رئیس مجلس شورای اسلامی https://cdn.icana.ir/d/019/201912101635935625.jpg Icana
آغاز نشست رسانه ای رئیس مجلس شورای اسلامی https://cdn.icana.ir/d/019/201912100315933590.jpg Icana
نشست رسانه ای رئیس مجلس شورای اسلامی https://cdn.icana.ir/d/019/201912106350777126.jpg Icana
آغاز نشست رسانه ای رئیس مجلس شورای اسلامی https://cdn.icana.ir/d/019/201912100883307564.jpg Icana
نشست رسانه ای رئیس مجلس شورای اسلامی https://cdn.icana.ir/d/019/201912105587810290.jpg Icana
نشست رسانه ای رئیس مجلس شورای اسلامی https://cdn.icana.ir/d/019/201912107855222914.jpg Icana
نشست رسانه ای رئیس مجلس شورای اسلامی https://cdn.icana.ir/d/019/201912105045218167.jpg Icana
آغاز نشست رسانه ای رئیس مجلس شورای اسلامی https://cdn.icana.ir/d/019/201912104771753251.jpg Icana
آغاز نشست رسانه ای رئیس مجلس شورای اسلامی https://cdn.icana.ir/d/019/201912107972070582.jpg Icana
آغاز نشست رسانه ای رئیس مجلس شورای اسلامی https://cdn.icana.ir/d/019/201912105362791099.jpg Icana
آغاز نشست رسانه ای رئیس مجلس شورای اسلامی https://cdn.icana.ir/d/019/201912102224756032.jpg Icana
آغاز نشست رسانه ای رئیس مجلس شورای اسلامی https://cdn.icana.ir/d/019/201912107061037241.jpg Icana
آغاز نشست رسانه ای رئیس مجلس شورای اسلامی https://cdn.icana.ir/d/019/201912108539817216.jpg Icana
نشست رسانه ای رئیس مجلس شورای اسلامی https://cdn.icana.ir/d/019/201912102386486525.jpg Icana
نشست رسانه ای رئیس مجلس شورای اسلامی https://cdn.icana.ir/d/019/201912101085703984.jpg Icana
نشست رسانه ای رئیس مجلس شورای اسلامی https://cdn.icana.ir/d/019/201912105445879320.jpg Icana

ارسال نظر
 
نام کامل :
ایمیل :
متن :
تعداد کاراکتر 0 از 4000

PC
Powerd By : Tasvirnet