هدر اصلی

دوشنبه ۱۱ آذر ۱۳۹۸ برگزار شد:

دیدار وزیر خارجه عمان با دکتر علی لاریجانی


یوسف بن علوی، وزیر خارجه عمان امروز دوشنبه 11 آذرماه با دکتر علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی دیدار و گفت و گو کرد.
حمیدرضا راهل دوشنبه 11 آذر 1398 ساعت 13:38
دیدار وزیر خارجه عمان با دکتر علی لاریجانی https://cdn.icana.ir/d/019/201912108510316460.jpg , دکتر علی لاریجانی, وزیر خارجه عمان Icana
دیدار وزیر خارجه عمان با دکتر علی لاریجانی https://cdn.icana.ir/d/019/201912108350445567.jpg , دکتر علی لاریجانی, وزیر خارجه عمان Icana
دیدار وزیر خارجه عمان با دکتر علی لاریجانی https://cdn.icana.ir/d/019/201912108597891425.jpg , دکتر علی لاریجانی, وزیر خارجه عمان Icana
دیدار وزیر خارجه عمان با دکتر علی لاریجانی https://cdn.icana.ir/d/019/201912108763538539.jpg , دکتر علی لاریجانی, وزیر خارجه عمان Icana
دیدار وزیر خارجه عمان با دکتر علی لاریجانی https://cdn.icana.ir/d/019/201912101808671376.jpg , دکتر علی لاریجانی, وزیر خارجه عمان Icana
دیدار وزیر خارجه عمان با دکتر علی لاریجانی https://cdn.icana.ir/d/019/201912103824222196.jpg , دکتر علی لاریجانی, وزیر خارجه عمان Icana
دیدار وزیر خارجه عمان با دکتر علی لاریجانی https://cdn.icana.ir/d/019/201912106460939249.jpg , دکتر علی لاریجانی, وزیر خارجه عمان Icana
دیدار وزیر خارجه عمان با دکتر علی لاریجانی https://cdn.icana.ir/d/019/201912100051536002.jpg , دکتر علی لاریجانی, وزیر خارجه عمان Icana
دیدار وزیر خارجه عمان با دکتر علی لاریجانی https://cdn.icana.ir/d/019/201912108985206101.jpg , دکتر علی لاریجانی, وزیر خارجه عمان Icana
دیدار وزیر خارجه عمان با دکتر علی لاریجانی https://cdn.icana.ir/d/019/201912105541611516.jpg , دکتر علی لاریجانی, وزیر خارجه عمان Icana
دیدار وزیر خارجه عمان با دکتر علی لاریجانی https://cdn.icana.ir/d/019/201912109897441202.jpg , دکتر علی لاریجانی, وزیر خارجه عمان Icana
دیدار وزیر خارجه عمان با دکتر علی لاریجانی https://cdn.icana.ir/d/019/201912106820521345.jpg , دکتر علی لاریجانی, وزیر خارجه عمان Icana
دیدار وزیر خارجه عمان با دکتر علی لاریجانی https://cdn.icana.ir/d/019/201912108018865040.jpg , دکتر علی لاریجانی, وزیر خارجه عمان Icana
دیدار وزیر خارجه عمان با دکتر علی لاریجانی https://cdn.icana.ir/d/019/201912106443109836.jpg , دکتر علی لاریجانی, وزیر خارجه عمان Icana
دیدار وزیر خارجه عمان با دکتر علی لاریجانی https://cdn.icana.ir/d/019/201912106828940431.jpg , دکتر علی لاریجانی, وزیر خارجه عمان Icana
دیدار وزیر خارجه عمان با دکتر علی لاریجانی https://cdn.icana.ir/d/019/201912106777385341.jpg , دکتر علی لاریجانی, وزیر خارجه عمان Icana
دیدار وزیر خارجه عمان با دکتر علی لاریجانی https://cdn.icana.ir/d/019/201912101767480118.jpg , دکتر علی لاریجانی, وزیر خارجه عمان Icana
دیدار وزیر خارجه عمان با دکتر علی لاریجانی https://cdn.icana.ir/d/019/201912104353212250.jpg , دکتر علی لاریجانی, وزیر خارجه عمان Icana
دیدار وزیر خارجه عمان با دکتر علی لاریجانی https://cdn.icana.ir/d/019/201912105477020372.jpg , دکتر علی لاریجانی, وزیر خارجه عمان Icana
دیدار وزیر خارجه عمان با دکتر علی لاریجانی https://cdn.icana.ir/d/019/201912100345898741.jpg , دکتر علی لاریجانی, وزیر خارجه عمان Icana
دیدار وزیر خارجه عمان با دکتر علی لاریجانی https://cdn.icana.ir/d/019/201912108943905701.jpg , دکتر علی لاریجانی, وزیر خارجه عمان Icana

ارسال نظر
 
نام کامل :
ایمیل :
متن :
تعداد کاراکتر 0 از 4000

PC
Powerd By : Tasvirnet