هدر اصلی

ناطقان نوبت عصر صحن علنی 17 آذر مجلس شورای اسلامی


ناطقان نوبت عصر صحن علنی 17 آذر مجلس شورای اسلامی به شرح ذیل است: محمدرضا صباغیان بافقی، جمشید جعفرپور، عباس گودرزی، سیدجواد ساداتی نژاد، علی ابراهیمی
محسن نوروزی‌فرد یکشنبه 17 آذر 1398 ساعت 17:56
محمدرضا صباغیان بافقی در نطق میان دستور https://cdn.icana.ir/d/019/201912103312721244.jpg , محمدرضا صباغیان بافقی در نطق میان دستور Icana
محمدرضا صباغیان بافقی در نطق میان دستور https://cdn.icana.ir/d/019/201912103173346619.jpg , محمدرضا صباغیان بافقی در نطق میان دستور Icana
محمدرضا صباغیان بافقی در نطق میان دستور https://cdn.icana.ir/d/019/201912103591470494.jpg , محمدرضا صباغیان بافقی در نطق میان دستور Icana
محمدرضا صباغیان بافقی در نطق میان دستور https://cdn.icana.ir/d/019/201912103452095869.jpg , محمدرضا صباغیان بافقی در نطق میان دستور Icana
جمشید جعفرپور در نطق میان دستور https://cdn.icana.ir/d/019/201912103781340472.jpg , جمشید جعفرپور در نطق میان دستور Icana
جمشید جعفرپور در نطق میان دستور https://cdn.icana.ir/d/019/201912100867889086.jpg , جمشید جعفرپور در نطق میان دستور Icana
جمشید جعفرپور در نطق میان دستور https://cdn.icana.ir/d/019/201912100998133555.jpg , جمشید جعفرپور در نطق میان دستور Icana
جمشید جعفرپور در نطق میان دستور https://cdn.icana.ir/d/019/201912108916320028.jpg , جمشید جعفرپور در نطق میان دستور Icana
جمشید جعفرپور در نطق میان دستور https://cdn.icana.ir/d/019/201912101140675785.jpg , جمشید جعفرپور در نطق میان دستور Icana
عباس گودرزی در نطق میان دستور https://cdn.icana.ir/d/019/201912101321415606.jpg , ناطقان نوبت عصر صحن علنی 17 آذر مجلس شورای اسلامی Icana
عباس گودرزی در نطق میان دستور https://cdn.icana.ir/d/019/201912108008876344.jpg , ناطقان نوبت عصر صحن علنی 17 آذر مجلس شورای اسلامی Icana
عباس گودرزی در نطق میان دستور https://cdn.icana.ir/d/019/201912107383740158.jpg , ناطقان نوبت عصر صحن علنی 17 آذر مجلس شورای اسلامی Icana
سیدجواد ساداتی نژاد در نطق میان دستور https://cdn.icana.ir/d/019/201912100023512417.jpg , سیدجواد ساداتی نژاد در نطق میان دستور Icana
سیدجواد ساداتی نژاد در نطق میان دستور https://cdn.icana.ir/d/019/201912100440574081.jpg , سیدجواد ساداتی نژاد در نطق میان دستور Icana
سیدجواد ساداتی نژاد در نطق میان دستور https://cdn.icana.ir/d/019/201912104108791365.jpg , سیدجواد ساداتی نژاد در نطق میان دستور Icana
سیدجواد ساداتی نژاد در نطق میان دستور https://cdn.icana.ir/d/019/201912102878367578.jpg , سیدجواد ساداتی نژاد در نطق میان دستور Icana
سیدجواد ساداتی نژاد در نطق میان دستور https://cdn.icana.ir/d/019/201912107752300330.jpg , سیدجواد ساداتی نژاد در نطق میان دستور Icana
علی ابراهیمی در نطق میان دستور https://cdn.icana.ir/d/019/201912108830884013.jpg , علی ابراهیمی در نطق میان دستور Icana
علی ابراهیمی در نطق میان دستور https://cdn.icana.ir/d/019/201912108342700166.jpg , علی ابراهیمی در نطق میان دستور Icana
علی ابراهیمی در نطق میان دستور https://cdn.icana.ir/d/019/201912109132089835.jpg , علی ابراهیمی در نطق میان دستور Icana
علی ابراهیمی در نطق میان دستور https://cdn.icana.ir/d/019/201912105000192710.jpg , علی ابراهیمی در نطق میان دستور Icana

ارسال نظر
 
نام کامل :
ایمیل :
متن :
تعداد کاراکتر 0 از 4000

PC
Powerd By : Tasvirnet