هدر اصلی

نشست اعضای فراکسیون تولید و اشتغال مجلس با وزیر صنعت، معدن و تجارت


نشست هم اندیشی اعضای فراکسیون تولید و اشتغال مجلس شورای اسلامی با رضا رحمانی، وزیر صنعت، معدن و تجارت دوشنبه ۱۸ آذر ۱۳۹۸ از زاویه دوربین خبرگزاری خانه ملت.
محسن نوروزی‌فرد سه‌شنبه 19 آذر 1398 ساعت 08:22
نشست اعضای فراکسیون اشتغال مجلس با وزیر صنعت، معدن و تجارت https://cdn.icana.ir/d/019/201912103597634379.jpg , نشست اعضای فراکسیون اشتغال مجلس با وزیر صنعت، معدن Icana
نشست اعضای فراکسیون اشتغال مجلس با وزیر صنعت، معدن و تجارت https://cdn.icana.ir/d/019/201912103518797813.jpg , نشست اعضای فراکسیون اشتغال مجلس با وزیر صنعت، معدن Icana
نشست اعضای فراکسیون اشتغال مجلس با وزیر صنعت، معدن و تجارت https://cdn.icana.ir/d/019/201912103787492588.jpg , نشست اعضای فراکسیون اشتغال مجلس با وزیر صنعت، معدن Icana
نشست اعضای فراکسیون اشتغال مجلس با وزیر صنعت، معدن و تجارت https://cdn.icana.ir/d/019/201912104947070842.jpg , نشست اعضای فراکسیون اشتغال مجلس با وزیر صنعت، معدن Icana
نشست اعضای فراکسیون اشتغال مجلس با وزیر صنعت، معدن و تجارت https://cdn.icana.ir/d/019/201912103479668574.jpg , نشست اعضای فراکسیون اشتغال مجلس با وزیر صنعت، معدن Icana
نشست اعضای فراکسیون اشتغال مجلس با وزیر صنعت، معدن و تجارت https://cdn.icana.ir/d/019/201912104760873657.jpg , نشست اعضای فراکسیون اشتغال مجلس با وزیر صنعت، معدن Icana
نشست اعضای فراکسیون اشتغال مجلس با وزیر صنعت، معدن و تجارت https://cdn.icana.ir/d/019/201912105255073857.jpg , نشست اعضای فراکسیون اشتغال مجلس با وزیر صنعت، معدن Icana
نشست اعضای فراکسیون اشتغال مجلس با وزیر صنعت، معدن و تجارت https://cdn.icana.ir/d/019/201912101527383802.jpg , نشست اعضای فراکسیون اشتغال مجلس با وزیر صنعت، معدن Icana
نشست اعضای فراکسیون اشتغال مجلس با وزیر صنعت، معدن و تجارت https://cdn.icana.ir/d/019/201912100192198572.jpg , نشست اعضای فراکسیون اشتغال مجلس با وزیر صنعت، معدن Icana
نشست اعضای فراکسیون اشتغال مجلس با وزیر صنعت، معدن و تجارت https://cdn.icana.ir/d/019/201912105330856247.jpg , نشست اعضای فراکسیون اشتغال مجلس با وزیر صنعت، معدن Icana
نشست اعضای فراکسیون اشتغال مجلس با وزیر صنعت، معدن و تجارت https://cdn.icana.ir/d/019/201912105626747831.jpg , نشست اعضای فراکسیون اشتغال مجلس با وزیر صنعت، معدن Icana
نشست اعضای فراکسیون اشتغال مجلس با وزیر صنعت، معدن و تجارت https://cdn.icana.ir/d/019/201912103345544806.jpg , نشست اعضای فراکسیون اشتغال مجلس با وزیر صنعت، معدن Icana
نشست اعضای فراکسیون اشتغال مجلس با وزیر صنعت، معدن و تجارت https://cdn.icana.ir/d/019/201912105967561993.jpg , نشست اعضای فراکسیون اشتغال مجلس با وزیر صنعت، معدن Icana
نشست اعضای فراکسیون اشتغال مجلس با وزیر صنعت، معدن و تجارت https://cdn.icana.ir/d/019/201912102358583373.jpg , نشست اعضای فراکسیون اشتغال مجلس با وزیر صنعت، معدن Icana
نشست اعضای فراکسیون اشتغال مجلس با وزیر صنعت، معدن و تجارت https://cdn.icana.ir/d/019/201912104989554016.jpg , نشست اعضای فراکسیون اشتغال مجلس با وزیر صنعت، معدن Icana
نشست اعضای فراکسیون اشتغال مجلس با وزیر صنعت، معدن و تجارت https://cdn.icana.ir/d/019/201912100835142051.jpg , نشست اعضای فراکسیون اشتغال مجلس با وزیر صنعت، معدن Icana
نشست اعضای فراکسیون اشتغال مجلس با وزیر صنعت، معدن و تجارت https://cdn.icana.ir/d/019/201912100007092808.jpg , نشست اعضای فراکسیون اشتغال مجلس با وزیر صنعت، معدن Icana
نشست اعضای فراکسیون اشتغال مجلس با وزیر صنعت، معدن و تجارت https://cdn.icana.ir/d/019/201912108263683460.jpg , نشست اعضای فراکسیون اشتغال مجلس با وزیر صنعت، معدن Icana
نشست اعضای فراکسیون اشتغال مجلس با وزیر صنعت، معدن و تجارت https://cdn.icana.ir/d/019/201912105871237937.jpg , نشست اعضای فراکسیون اشتغال مجلس با وزیر صنعت، معدن Icana
نشست اعضای فراکسیون اشتغال مجلس با وزیر صنعت، معدن و تجارت https://cdn.icana.ir/d/019/201912105819997266.jpg , نشست اعضای فراکسیون اشتغال مجلس با وزیر صنعت، معدن Icana
نشست اعضای فراکسیون اشتغال مجلس با وزیر صنعت، معدن و تجارت https://cdn.icana.ir/d/019/201912101799175411.jpg , نشست اعضای فراکسیون اشتغال مجلس با وزیر صنعت، معدن Icana

ارسال نظر
 
نام کامل :
ایمیل :
متن :
تعداد کاراکتر 0 از 4000

PC
Powerd By : Tasvirnet