هدر اصلی

افتتاح بخش گازی نیروگاه دالاهو با حضور دکتر علی لاریجانی


افتتاح بخش گازی نیروگاه دالاهو با حضور دکتر علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی برگزار شد.
محسن نوروزی‌فرد سه‌شنبه 19 آذر 1398 ساعت 12:38
افتتاح بخش گازی نیروگاه دالاهو با حضور دکتر علی لاریجانی https://cdn.icana.ir/d/019/201912108794619052.jpg Icana
افتتاح بخش گازی نیروگاه دالاهو با حضور دکتر علی لاریجانی https://cdn.icana.ir/d/019/201912108741515084.jpg Icana
افتتاح بخش گازی نیروگاه دالاهو با حضور دکتر علی لاریجانی https://cdn.icana.ir/d/019/201912109513979385.jpg Icana
افتتاح بخش گازی نیروگاه دالاهو با حضور دکتر علی لاریجانی https://cdn.icana.ir/d/019/201912103937092414.jpg Icana
افتتاح بخش گازی نیروگاه دالاهو با حضور دکتر علی لاریجانی https://cdn.icana.ir/d/019/201912103580667529.jpg Icana
افتتاح بخش گازی نیروگاه دالاهو با حضور دکتر علی لاریجانی https://cdn.icana.ir/d/019/201912103035280461.jpg Icana
افتتاح بخش گازی نیروگاه دالاهو با حضور دکتر علی لاریجانی https://cdn.icana.ir/d/019/201912101788994523.jpg Icana
افتتاح بخش گازی نیروگاه دالاهو با حضور دکتر علی لاریجانی https://cdn.icana.ir/d/019/201912109957397693.jpg Icana
افتتاح بخش گازی نیروگاه دالاهو با حضور دکتر علی لاریجانی https://cdn.icana.ir/d/019/201912108857720325.jpg Icana
افتتاح بخش گازی نیروگاه دالاهو با حضور دکتر علی لاریجانی https://cdn.icana.ir/d/019/201912103412946932.jpg Icana
افتتاح بخش گازی نیروگاه دالاهو با حضور دکتر علی لاریجانی https://cdn.icana.ir/d/019/201912103425082219.jpg Icana
افتتاح بخش گازی نیروگاه دالاهو با حضور دکتر علی لاریجانی https://cdn.icana.ir/d/019/201912107785416825.jpg Icana
افتتاح بخش گازی نیروگاه دالاهو با حضور دکتر علی لاریجانی https://cdn.icana.ir/d/019/201912101460799470.jpg Icana
افتتاح بخش گازی نیروگاه دالاهو با حضور دکتر علی لاریجانی https://cdn.icana.ir/d/019/201912107642105281.jpg Icana
افتتاح بخش گازی نیروگاه دالاهو با حضور دکتر علی لاریجانی https://cdn.icana.ir/d/019/201912105885583504.jpg Icana
افتتاح بخش گازی نیروگاه دالاهو با حضور دکتر علی لاریجانی https://cdn.icana.ir/d/019/201912105766332488.jpg Icana
https://cdn.icana.ir/d/019/201912105114923813.jpg Icana
افتتاح بخش گازی نیروگاه دالاهو با حضور دکتر علی لاریجانی https://cdn.icana.ir/d/019/201912107871477157.jpg Icana
افتتاح بخش گازی نیروگاه دالاهو با حضور دکتر علی لاریجانی https://cdn.icana.ir/d/019/201912107740114709.jpg Icana
افتتاح بخش گازی نیروگاه دالاهو با حضور دکتر علی لاریجانی https://cdn.icana.ir/d/019/201912104977226155.jpg Icana
افتتاح بخش گازی نیروگاه دالاهو با حضور دکتر علی لاریجانی https://cdn.icana.ir/d/019/201912101887935600.jpg Icana
کلید واژه ها


ارسال نظر
 
نام کامل :
ایمیل :
متن :
تعداد کاراکتر 0 از 4000

PC
Powerd By : Tasvirnet