خبرگزاری خانه ملت

هدر اصلی

صبح امروز شنبه ۲۳ آذر ۱۳۹۸ در پاویون فرودگاه مهرآباد برگزار شد:

بدرقه رسمی دکتر علی لاریجانی پیش از سفر به کشور ترکیه


دکتر علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی در رأس هیات پارلمانی صبح امروز شنبه ۲۳ آذر ۱۳۹۸ به‌ منظور حضور در مجمع عمومی مجالس آسیایی (APA) با بدرقه رسمی جمعی از معاونین، مدیران کل مجلس، معاون پارلمانی رئیس جمهور و معاون پارلمانی وزارت خارجه، تهران را به مقصد ترکیه ترک کرد.
محسن نوروزی‌فرد شنبه 23 آذر 1398 ساعت 08:30
بدرقه رسمی دکتر علی لاریجانی پیش از سفر به کشور ترکیه https://cdn.icana.ir/d/019/201912108876824257.jpg , بدرقه رسمی دکتر علی لاریجانی پیش از سفر به کشور تر Icana
بدرقه رسمی دکتر علی لاریجانی پیش از سفر به کشور ترکیه https://cdn.icana.ir/d/019/201912103799035717.jpg , بدرقه رسمی دکتر علی لاریجانی پیش از سفر به کشور تر Icana
بدرقه رسمی دکتر علی لاریجانی پیش از سفر به کشور ترکیه https://cdn.icana.ir/d/019/201912108610000109.jpg , بدرقه رسمی دکتر علی لاریجانی پیش از سفر به کشور تر Icana
بدرقه رسمی دکتر علی لاریجانی پیش از سفر به کشور ترکیه https://cdn.icana.ir/d/019/201912104252268447.jpg , بدرقه رسمی دکتر علی لاریجانی پیش از سفر به کشور تر Icana
بدرقه رسمی دکتر علی لاریجانی پیش از سفر به کشور ترکیه https://cdn.icana.ir/d/019/201912108038675599.jpg , بدرقه رسمی دکتر علی لاریجانی پیش از سفر به کشور تر Icana
بدرقه رسمی دکتر علی لاریجانی پیش از سفر به کشور ترکیه https://cdn.icana.ir/d/019/201912103274144917.jpg , بدرقه رسمی دکتر علی لاریجانی پیش از سفر به کشور تر Icana
بدرقه رسمی دکتر علی لاریجانی پیش از سفر به کشور ترکیه https://cdn.icana.ir/d/019/201912108291003641.jpg , بدرقه رسمی دکتر علی لاریجانی پیش از سفر به کشور تر Icana
بدرقه رسمی دکتر علی لاریجانی پیش از سفر به کشور ترکیه https://cdn.icana.ir/d/019/201912108476960694.jpg , بدرقه رسمی دکتر علی لاریجانی پیش از سفر به کشور تر Icana
بدرقه رسمی دکتر علی لاریجانی پیش از سفر به کشور ترکیه https://cdn.icana.ir/d/019/201912109108245760.jpg , بدرقه رسمی دکتر علی لاریجانی پیش از سفر به کشور تر Icana
بدرقه رسمی دکتر علی لاریجانی پیش از سفر به کشور ترکیه https://cdn.icana.ir/d/019/201912104408333878.jpg , بدرقه رسمی دکتر علی لاریجانی پیش از سفر به کشور تر Icana
بدرقه رسمی دکتر علی لاریجانی پیش از سفر به کشور ترکیه https://cdn.icana.ir/d/019/201912104099291753.jpg , بدرقه رسمی دکتر علی لاریجانی پیش از سفر به کشور تر Icana
بدرقه رسمی دکتر علی لاریجانی پیش از سفر به کشور ترکیه https://cdn.icana.ir/d/019/201912103428425919.jpg , بدرقه رسمی دکتر علی لاریجانی پیش از سفر به کشور تر Icana
بدرقه رسمی دکتر علی لاریجانی پیش از سفر به کشور ترکیه https://cdn.icana.ir/d/019/201912104501577603.jpg , بدرقه رسمی دکتر علی لاریجانی پیش از سفر به کشور تر Icana
بدرقه رسمی دکتر علی لاریجانی پیش از سفر به کشور ترکیه https://cdn.icana.ir/d/019/201912109482600337.jpg , بدرقه رسمی دکتر علی لاریجانی پیش از سفر به کشور تر Icana
بدرقه رسمی دکتر علی لاریجانی پیش از سفر به کشور ترکیه https://cdn.icana.ir/d/019/201912104780699512.jpg , بدرقه رسمی دکتر علی لاریجانی پیش از سفر به کشور تر Icana
بدرقه رسمی دکتر علی لاریجانی پیش از سفر به کشور ترکیه https://cdn.icana.ir/d/019/201912103503409333.jpg , بدرقه رسمی دکتر علی لاریجانی پیش از سفر به کشور تر Icana
بدرقه رسمی دکتر علی لاریجانی پیش از سفر به کشور ترکیه https://cdn.icana.ir/d/019/201912108746766118.jpg , بدرقه رسمی دکتر علی لاریجانی پیش از سفر به کشور تر Icana
بدرقه رسمی دکتر علی لاریجانی پیش از سفر به کشور ترکیه https://cdn.icana.ir/d/019/201912109214081037.jpg , بدرقه رسمی دکتر علی لاریجانی پیش از سفر به کشور تر Icana
بدرقه رسمی دکتر علی لاریجانی پیش از سفر به کشور ترکیه https://cdn.icana.ir/d/019/201912105618392200.jpg , دکتر علی لاریجانی Icana
بدرقه رسمی دکتر علی لاریجانی پیش از سفر به کشور ترکیه https://cdn.icana.ir/d/019/201912105787183232.jpg , دکتر علی لاریجانی Icana
بدرقه رسمی دکتر علی لاریجانی پیش از سفر به کشور ترکیه https://cdn.icana.ir/d/019/201912104483245006.jpg , دکتر علی لاریجانی Icana
بدرقه رسمی دکتر علی لاریجانی پیش از سفر به کشور ترکیه https://cdn.icana.ir/d/019/201912104314360717.jpg , دکتر علی لاریجانی Icana
بدرقه رسمی دکتر علی لاریجانی پیش از سفر به کشور ترکیه https://cdn.icana.ir/d/019/201912108209385872.jpg , دکتر علی لاریجانی Icana
بدرقه رسمی دکتر علی لاریجانی پیش از سفر به کشور ترکیه https://cdn.icana.ir/d/019/201912102375117968.jpg , دکتر علی لاریجانی Icana
بدرقه رسمی دکتر علی لاریجانی پیش از سفر به کشور ترکیه https://cdn.icana.ir/d/019/201912107877993365.jpg , دکتر علی لاریجانی Icana
بدرقه رسمی دکتر علی لاریجانی پیش از سفر به کشور ترکیه https://cdn.icana.ir/d/019/201912105753294912.jpg , دکتر علی لاریجانی Icana
بدرقه رسمی دکتر علی لاریجانی پیش از سفر به کشور ترکیه https://cdn.icana.ir/d/019/201912104614351554.jpg , دکتر علی لاریجانی Icana
بدرقه رسمی دکتر علی لاریجانی پیش از سفر به کشور ترکیه https://cdn.icana.ir/d/019/201912107871766076.jpg , دکتر علی لاریجانی Icana
بدرقه رسمی دکتر علی لاریجانی پیش از سفر به کشور ترکیه https://cdn.icana.ir/d/019/201912105031818335.jpg , دکتر علی لاریجانی Icana
بدرقه رسمی دکتر علی لاریجانی پیش از سفر به کشور ترکیه https://cdn.icana.ir/d/019/201912104002648701.jpg , دکتر علی لاریجانی Icana
بدرقه رسمی دکتر علی لاریجانی پیش از سفر به کشور ترکیه https://cdn.icana.ir/d/019/201912101694798376.jpg , دکتر علی لاریجانی Icana
بدرقه رسمی دکتر علی لاریجانی پیش از سفر به کشور ترکیه https://cdn.icana.ir/d/019/201912106302043720.jpg , دکتر علی لاریجانی Icana
بدرقه رسمی دکتر علی لاریجانی پیش از سفر به کشور ترکیه https://cdn.icana.ir/d/019/201912106094472420.jpg , دکتر علی لاریجانی Icana
کلید واژه ها


ارسال نظر
 
نام کامل :
ایمیل :
متن :
تعداد کاراکتر 0 از 4000

Powerd By : Tasvirnet