هدر اصلی

نشست کمیسیون صنایع مجلس با حضور مدیران خودروسازی کشور و جمعی از قطعه سازان


نشست اعضای کمیسیون صنایع مجلس شورای اسلامی امروز 23 آذر ماه 1398 با حضور مدیران خودروسازی کشور و جمعی از قطعه سازان برگزار شد.
حمیدرضا راهل شنبه 23 آذر 1398 ساعت 16:08
نشست کمیسیون صنایع مجلس با حضور مدیران خودروسازی کشور و جمعی از قطعه سازان https://cdn.icana.ir/d/019/201912109235201413.jpg Icana
نشست کمیسیون صنایع مجلس با حضور مدیران خودروسازی کشور و جمعی از قطعه سازان https://cdn.icana.ir/d/019/201912105462745600.jpg Icana
نشست کمیسیون صنایع مجلس با حضور مدیران خودروسازی کشور و جمعی از قطعه سازان https://cdn.icana.ir/d/019/201912106502041691.jpg Icana
نشست کمیسیون صنایع مجلس با حضور مدیران خودروسازی کشور و جمعی از قطعه سازان https://cdn.icana.ir/d/019/201912105231137767.jpg Icana
نشست کمیسیون صنایع مجلس با حضور مدیران خودروسازی کشور و جمعی از قطعه سازان https://cdn.icana.ir/d/019/201912104918810500.jpg Icana
نشست کمیسیون صنایع مجلس با حضور مدیران خودروسازی کشور و جمعی از قطعه سازان https://cdn.icana.ir/d/019/201912105374797975.jpg Icana
نشست کمیسیون صنایع مجلس با حضور مدیران خودروسازی کشور و جمعی از قطعه سازان https://cdn.icana.ir/d/019/201912104364704604.jpg Icana
نشست کمیسیون صنایع مجلس با حضور مدیران خودروسازی کشور و جمعی از قطعه سازان https://cdn.icana.ir/d/019/201912104800324831.jpg Icana
نشست کمیسیون صنایع مجلس با حضور مدیران خودروسازی کشور و جمعی از قطعه سازان https://cdn.icana.ir/d/019/201912106870974522.jpg Icana
نشست کمیسیون صنایع مجلس با حضور مدیران خودروسازی کشور و جمعی از قطعه سازان https://cdn.icana.ir/d/019/201912100214904529.jpg Icana
نشست کمیسیون صنایع مجلس با حضور مدیران خودروسازی کشور و جمعی از قطعه سازان https://cdn.icana.ir/d/019/201912100325442826.jpg Icana
کلید واژه ها


ارسال نظر
 
نام کامل :
ایمیل :
متن :
تعداد کاراکتر 0 از 4000

PC
Powerd By : Tasvirnet