هدر اصلی

نشست مشترک روسای هیأت های شرکت کننده در مجمع عمومی مجالس آسیایی (APA)


نشست مشترک رؤسای هیأت های شرکت کننده در مجمع عمومی مجالس آسیایی (APA) با حضور دکتر لاریجانی برگزار شد.
محسن نوروزی‌فرد شنبه 23 آذر 1398 ساعت 16:20
نشست مشترک روسای هیأت های شرکت کننده در مجمع عمومی مجالس آسیایی (APA) https://cdn.icana.ir/d/019/201912105294867274.jpg Icana
نشست مشترک روسای هیأت های شرکت کننده در مجمع عمومی مجالس آسیایی (APA) https://cdn.icana.ir/d/019/201912103162495528.jpg Icana
نشست مشترک روسای هیأت های شرکت کننده در مجمع عمومی مجالس آسیایی (APA) https://cdn.icana.ir/d/019/201912102957719174.jpg Icana
نشست مشترک روسای هیأت های شرکت کننده در مجمع عمومی مجالس آسیایی (APA) https://cdn.icana.ir/d/019/201912105157169616.jpg Icana
نشست مشترک روسای هیأت های شرکت کننده در مجمع عمومی مجالس آسیایی (APA) https://cdn.icana.ir/d/019/201912105004192922.jpg Icana
نشست مشترک روسای هیأت های شرکت کننده در مجمع عمومی مجالس آسیایی (APA) https://cdn.icana.ir/d/019/201912108085676852.jpg , نشست مشترک روسای هیأت های شرکت کننده در مجمع عمومی Icana
نشست مشترک روسای هیأت های شرکت کننده در مجمع عمومی مجالس آسیایی (APA) https://cdn.icana.ir/d/019/201912104793410450.jpg , نشست مشترک روسای هیأت های شرکت کننده در مجمع عمومی Icana
نشست مشترک روسای هیأت های شرکت کننده در مجمع عمومی مجالس آسیایی (APA) https://cdn.icana.ir/d/019/201912105311220721.jpg , نشست مشترک روسای هیأت های شرکت کننده در مجمع عمومی Icana
نشست مشترک روسای هیأت های شرکت کننده در مجمع عمومی مجالس آسیایی (APA) https://cdn.icana.ir/d/019/201912108281323050.jpg , نشست مشترک روسای هیأت های شرکت کننده در مجمع عمومی Icana

ارسال نظر
 
نام کامل :
ایمیل :
متن :
تعداد کاراکتر 0 از 4000

PC
Powerd By : Tasvirnet