هدر اصلی

صبح امروز یکشنبه ۲۴ آذر ۱۳۹۸ برگزار شد:

نشست امروز فراکسیون مستقلین ولایی مجلس


نشست امروز فراکسیون مستقلین ولایی مجلس شورای اسلامی صبح امروز یکشنبه ۲۴ آذر ۱۳۹۸ با حضور اعضاء برگزار شد.
حمیدرضا راهل یکشنبه 24 آذر 1398 ساعت 08:35
نشست امروز فراکسیون مستقلین ولایی مجلس https://cdn.icana.ir/d/019/201912104905277829.jpg , نشست امروز فراکسیون مستقلین ولایی مجلس Icana
نشست امروز فراکسیون مستقلین ولایی مجلس https://cdn.icana.ir/d/019/201912103649042906.jpg , نشست امروز فراکسیون مستقلین ولایی مجلس Icana
نشست امروز فراکسیون مستقلین ولایی مجلس https://cdn.icana.ir/d/019/201912100203759438.jpg , نشست امروز فراکسیون مستقلین ولایی مجلس Icana
نشست امروز فراکسیون مستقلین ولایی مجلس https://cdn.icana.ir/d/019/201912104175610674.jpg , نشست امروز فراکسیون مستقلین ولایی مجلس Icana
نشست امروز فراکسیون مستقلین ولایی مجلس https://cdn.icana.ir/d/019/201912104346288691.jpg , نشست امروز فراکسیون مستقلین ولایی مجلس Icana
نشست امروز فراکسیون مستقلین ولایی مجلس https://cdn.icana.ir/d/019/201912104700874134.jpg , نشست امروز فراکسیون مستقلین ولایی مجلس Icana
نشست امروز فراکسیون مستقلین ولایی مجلس https://cdn.icana.ir/d/019/201912105723214510.jpg , نشست امروز فراکسیون مستقلین ولایی مجلس Icana
نشست امروز فراکسیون مستقلین ولایی مجلس https://cdn.icana.ir/d/019/201912104006609625.jpg , نشست امروز فراکسیون مستقلین ولایی مجلس Icana
نشست امروز فراکسیون مستقلین ولایی مجلس https://cdn.icana.ir/d/019/201912104547711110.jpg , نشست امروز فراکسیون مستقلین ولایی مجلس Icana
نشست امروز فراکسیون مستقلین ولایی مجلس https://cdn.icana.ir/d/019/201912104823106425.jpg , نشست امروز فراکسیون مستقلین ولایی مجلس Icana
نشست امروز فراکسیون مستقلین ولایی مجلس https://cdn.icana.ir/d/019/201912105142848212.jpg , نشست امروز فراکسیون مستقلین ولایی مجلس Icana
نشست امروز فراکسیون مستقلین ولایی مجلس https://cdn.icana.ir/d/019/201912109844888283.jpg , نشست امروز فراکسیون مستقلین ولایی مجلس Icana

ارسال نظر
 
نام کامل :
ایمیل :
متن :
تعداد کاراکتر 0 از 4000

PC
Powerd By : Tasvirnet