هدر اصلی

نشست فراکسیون مستقلین ولایی مجلس با حضور سردار حسین دهقان


نشست فراکسیون مستقلین ولایی مجلس شورای اسلامی صبح امروز یکشنبه 22 دی ماه با حضور سردار حسین دهقان، مشاور رهبری در نیروهای مسلح برگزار شد.
حمیدرضا راهل یکشنبه 22 دی 1398 ساعت 09:15
نشست فراکسیون مستقلین ولایی مجلس با حضور سردار حسین دهقان https://cdn.icana.ir/d/019/202001107011600737.jpg , فراکسیون مستقلین ولایی مجلس شورای اسلامی, سردار حسین نقدی Icana
نشست فراکسیون مستقلین ولایی مجلس با حضور سردار حسین دهقان https://cdn.icana.ir/d/019/202001107142404191.jpg , فراکسیون مستقلین ولایی مجلس شورای اسلامی, سردار حسین نقدی Icana
نشست فراکسیون مستقلین ولایی مجلس با حضور سردار حسین دهقان https://cdn.icana.ir/d/019/202001107782196521.jpg , فراکسیون مستقلین ولایی مجلس شورای اسلامی, سردار حسین نقدی Icana
نشست فراکسیون مستقلین ولایی مجلس با حضور سردار حسین دهقان https://cdn.icana.ir/d/019/202001107220785097.jpg , فراکسیون مستقلین ولایی مجلس شورای اسلامی, سردار حسین نقدی Icana
نشست فراکسیون مستقلین ولایی مجلس با حضور سردار حسین دهقان https://cdn.icana.ir/d/019/202001107967844817.jpg , فراکسیون مستقلین ولایی مجلس شورای اسلامی, سردار حسین نقدی Icana
نشست فراکسیون مستقلین ولایی مجلس با حضور سردار حسین دهقان https://cdn.icana.ir/d/019/202001107925297740.jpg , فراکسیون مستقلین ولایی مجلس شورای اسلامی, سردار حسین نقدی Icana
نشست فراکسیون مستقلین ولایی مجلس با حضور سردار حسین دهقان https://cdn.icana.ir/d/019/202001106805147416.jpg , فراکسیون مستقلین ولایی مجلس شورای اسلامی, سردار حسین نقدی Icana
نشست فراکسیون مستقلین ولایی مجلس با حضور سردار حسین دهقان https://cdn.icana.ir/d/019/202001107296498863.jpg , فراکسیون مستقلین ولایی مجلس شورای اسلامی, سردار حسین نقدی Icana
نشست فراکسیون مستقلین ولایی مجلس با حضور سردار حسین دهقان https://cdn.icana.ir/d/019/202001102818503987.jpg , فراکسیون مستقلین ولایی مجلس شورای اسلامی, سردار حسین نقدی Icana
نشست فراکسیون مستقلین ولایی مجلس با حضور سردار حسین دهقان https://cdn.icana.ir/d/019/202001109342335204.jpg , فراکسیون مستقلین ولایی مجلس شورای اسلامی, سردار حسین نقدی Icana
نشست فراکسیون مستقلین ولایی مجلس با حضور سردار حسین دهقان https://cdn.icana.ir/d/019/202001107463416646.jpg , فراکسیون مستقلین ولایی مجلس شورای اسلامی, سردار حسین نقدی Icana
نشست فراکسیون مستقلین ولایی مجلس با حضور سردار حسین دهقان https://cdn.icana.ir/d/019/202001102330133810.jpg , فراکسیون مستقلین ولایی مجلس شورای اسلامی, سردار حسین نقدی Icana
نشست فراکسیون مستقلین ولایی مجلس با حضور سردار حسین دهقان https://cdn.icana.ir/d/019/202001106833593496.jpg , فراکسیون مستقلین ولایی مجلس شورای اسلامی, سردار حسین نقدی Icana
نشست فراکسیون مستقلین ولایی مجلس با حضور سردار حسین دهقان https://cdn.icana.ir/d/019/202001106988992476.jpg , فراکسیون مستقلین ولایی مجلس شورای اسلامی, سردار حسین نقدی Icana
نشست فراکسیون مستقلین ولایی مجلس با حضور سردار حسین دهقان https://cdn.icana.ir/d/019/202001102657142456.jpg , فراکسیون مستقلین ولایی مجلس شورای اسلامی, سردار حسین نقدی Icana
نشست فراکسیون مستقلین ولایی مجلس با حضور سردار حسین دهقان https://cdn.icana.ir/d/019/202001108490622088.jpg , فراکسیون مستقلین ولایی مجلس شورای اسلامی, سردار حسین نقدی Icana
نشست فراکسیون مستقلین ولایی مجلس با حضور سردار حسین دهقان https://cdn.icana.ir/d/019/202001103164939058.jpg , فراکسیون مستقلین ولایی مجلس شورای اسلامی, سردار حسین نقدی Icana
نشست فراکسیون مستقلین ولایی مجلس با حضور سردار حسین دهقان https://cdn.icana.ir/d/019/202001108998233897.jpg , فراکسیون مستقلین ولایی مجلس شورای اسلامی, سردار حسین نقدی Icana

ارسال نظر
 
نام کامل :
ایمیل :
متن :
تعداد کاراکتر 0 از 4000

PC
Powerd By : Tasvirnet