هدر اصلی

ناطقان میان دستور22 دی ماه 98 مجلس شورای اسلامی


اسامی ناطقان میان دستور22 دی ماه 98 مجلس شورای اسلامی به شرح زیر است: حسن کامران دستجردی، رمضانعلی سبحانی فر، کارن خانلری، اردشیر نوریان، محمدحسین فرهنگی
حمیدرضا راهل یکشنبه 22 دی 1398 ساعت 13:35
حسن کامران دستجردی در نطق میان دستور https://cdn.icana.ir/d/019/202001102933170474.jpg Icana
حسن کامران دستجردی در نطق میان دستور https://cdn.icana.ir/d/019/202001109644423604.jpg Icana
حسن کامران دستجردی در نطق میان دستور https://cdn.icana.ir/d/019/202001100299671053.jpg Icana
رمضانعلی سبحانی فر در نطق میان دستور https://cdn.icana.ir/d/019/202001100188133833.jpg Icana
رمضانعلی سبحانی فر در نطق میان دستور https://cdn.icana.ir/d/019/202001104460333888.jpg Icana
رمضانعلی سبحانی فر در نطق میان دستور https://cdn.icana.ir/d/019/202001106473777871.jpg Icana
کارن خانلری در نطق میان دستور https://cdn.icana.ir/d/019/202001108596989392.jpg Icana
کارن خانلری در نطق میان دستور https://cdn.icana.ir/d/019/202001109562459024.jpg Icana
کارن خانلری در نطق میان دستور https://cdn.icana.ir/d/019/202001109146843489.jpg Icana
کارن خانلری در نطق میان دستور https://cdn.icana.ir/d/019/202001109976625034.jpg Icana
اردشیر نوریان در نطق میان دستور https://cdn.icana.ir/d/019/202001108646814323.jpg Icana
اردشیر نوریان در نطق میان دستور https://cdn.icana.ir/d/019/202001109527384097.jpg Icana
اردشیر نوریان در نطق میان دستور https://cdn.icana.ir/d/019/202001108963681382.jpg Icana
محمدحسین فرهنگی در نطق میان دستور https://cdn.icana.ir/d/019/202001106643881969.jpg Icana
محمدحسین فرهنگی در نطق میان دستور https://cdn.icana.ir/d/019/202001100305735197.jpg Icana
محمدحسین فرهنگی در نطق میان دستور https://cdn.icana.ir/d/019/202001108713682242.jpg Icana

ارسال نظر
 
نام کامل :
ایمیل :
متن :
تعداد کاراکتر 0 از 4000

PC
Powerd By : Tasvirnet