هدر اصلی

حضور نایب رئیس مجلس در شهرک صنعتی پرند


مسعود پزشکیان، نایب رئیس مجلس شورای اسلامی عصر امروز دوشنبه 23 دی ماه با حضور در شرکت پاکمن واقع در شهرک صنعتی پرند، از بخش های مختلف تولیدی این شرکت و کارخانه های آن بازدید کرد.
فرج صمدی دوشنبه 23 دی 1398 ساعت 20:33
حضور نایب رئیس مجلس در شهرک صنعتی پرند https://cdn.icana.ir/d/019/202001107666861540.jpg Icana
حضور نایب رئیس مجلس در شهرک صنعتی پرند https://cdn.icana.ir/d/019/202001107021229090.jpg Icana
حضور نایب رئیس مجلس در شهرک صنعتی پرند https://cdn.icana.ir/d/019/202001107204763852.jpg Icana
حضور نایب رئیس مجلس در شهرک صنعتی پرند https://cdn.icana.ir/d/019/202001106654345886.jpg Icana
حضور نایب رئیس مجلس در شهرک صنعتی پرند https://cdn.icana.ir/d/019/202001106801360029.jpg Icana
حضور نایب رئیس مجلس در شهرک صنعتی پرند https://cdn.icana.ir/d/019/202001106954336723.jpg Icana
حضور نایب رئیس مجلس در شهرک صنعتی پرند https://cdn.icana.ir/d/019/202001106305536664.jpg Icana
حضور نایب رئیس مجلس در شهرک صنعتی پرند https://cdn.icana.ir/d/019/202001106446401927.jpg Icana
حضور نایب رئیس مجلس در شهرک صنعتی پرند https://cdn.icana.ir/d/019/202001104051269533.jpg Icana
حضور نایب رئیس مجلس در شهرک صنعتی پرند https://cdn.icana.ir/d/019/202001104241139510.jpg Icana
حضور نایب رئیس مجلس در شهرک صنعتی پرند https://cdn.icana.ir/d/019/202001103667616655.jpg Icana
حضور نایب رئیس مجلس در شهرک صنعتی پرند https://cdn.icana.ir/d/019/202001108827190667.jpg Icana
حضور نایب رئیس مجلس در شهرک صنعتی پرند https://cdn.icana.ir/d/019/202001107992120477.jpg Icana
حضور نایب رئیس مجلس در شهرک صنعتی پرند https://cdn.icana.ir/d/019/202001107924855451.jpg Icana
حضور نایب رئیس مجلس در شهرک صنعتی پرند https://cdn.icana.ir/d/019/202001107678341241.jpg Icana
حضور نایب رئیس مجلس در شهرک صنعتی پرند https://cdn.icana.ir/d/019/202001107500955354.jpg Icana
حضور نایب رئیس مجلس در شهرک صنعتی پرند https://cdn.icana.ir/d/019/202001105741335985.jpg Icana
حضور نایب رئیس مجلس در شهرک صنعتی پرند https://cdn.icana.ir/d/019/202001100014909697.jpg Icana
حضور نایب رئیس مجلس در شهرک صنعتی پرند https://cdn.icana.ir/d/019/202001109080211851.jpg Icana
حضور نایب رئیس مجلس در شهرک صنعتی پرند https://cdn.icana.ir/d/019/202001108437334901.jpg Icana
حضور نایب رئیس مجلس در شهرک صنعتی پرند https://cdn.icana.ir/d/019/202001107799900954.jpg Icana
حضور نایب رئیس مجلس در شهرک صنعتی پرند https://cdn.icana.ir/d/019/202001107444756522.jpg Icana
حضور نایب رئیس مجلس در شهرک صنعتی پرند https://cdn.icana.ir/d/019/202001107963125783.jpg Icana

ارسال نظر
 
نام کامل :
ایمیل :
متن :
تعداد کاراکتر 0 از 4000

PC
Powerd By : Tasvirnet