هدر اصلی

نشست کمیسیون اقتصادی مجلس با حضور رئیس بانک مرکزی


نشست کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی امروز یکشنبه 29 دی ماه با حضور عبدالناصر همتی، رئیس بانک مرکزی برگزار شد.
حمیدرضا راهل یکشنبه 29 دی 1398 ساعت 18:02
نشست کمیسیون اقتصادی مجلس با حضور رئیس بانک مرکزی https://cdn.icana.ir/d/019/202001105672688247.jpg , کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی, عبدالناصر همتی, رئیس بانک مرکزی Icana
نشست کمیسیون اقتصادی مجلس با حضور رئیس بانک مرکزی https://cdn.icana.ir/d/019/202001100315877449.jpg , کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی, عبدالناصر همتی, رئیس بانک مرکزی Icana
نشست کمیسیون اقتصادی مجلس با حضور رئیس بانک مرکزی https://cdn.icana.ir/d/019/202001102639067668.jpg , کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی, عبدالناصر همتی, رئیس بانک مرکزی Icana
نشست کمیسیون اقتصادی مجلس با حضور رئیس بانک مرکزی https://cdn.icana.ir/d/019/202001101329839736.jpg , کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی, عبدالناصر همتی, رئیس بانک مرکزی Icana
نشست کمیسیون اقتصادی مجلس با حضور رئیس بانک مرکزی https://cdn.icana.ir/d/019/202001109192940447.jpg , کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی, عبدالناصر همتی, رئیس بانک مرکزی Icana
نشست کمیسیون اقتصادی مجلس با حضور رئیس بانک مرکزی https://cdn.icana.ir/d/019/202001102818826448.jpg , کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی, عبدالناصر همتی, رئیس بانک مرکزی Icana
نشست کمیسیون اقتصادی مجلس با حضور رئیس بانک مرکزی https://cdn.icana.ir/d/019/202001107549326052.jpg , کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی, عبدالناصر همتی, رئیس بانک مرکزی Icana
نشست کمیسیون اقتصادی مجلس با حضور رئیس بانک مرکزی https://cdn.icana.ir/d/019/202001101900965520.jpg , کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی, عبدالناصر همتی, رئیس بانک مرکزی Icana
نشست کمیسیون اقتصادی مجلس با حضور رئیس بانک مرکزی https://cdn.icana.ir/d/019/202001104424615147.jpg , کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی, عبدالناصر همتی, رئیس بانک مرکزی Icana
نشست کمیسیون اقتصادی مجلس با حضور رئیس بانک مرکزی https://cdn.icana.ir/d/019/202001102611233598.jpg , کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی, عبدالناصر همتی, رئیس بانک مرکزی Icana
نشست کمیسیون اقتصادی مجلس با حضور رئیس بانک مرکزی https://cdn.icana.ir/d/019/202001101870966437.jpg , کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی, عبدالناصر همتی, رئیس بانک مرکزی Icana

ارسال نظر
 
نام کامل :
ایمیل :
متن :
تعداد کاراکتر 0 از 4000

PC
Powerd By : Tasvirnet