هدر اصلی

نشست کمیسیون اصل 90 با حضور وزیر کشور


نشست کمیسیون اصل 90 امروز یکشنبه 29 دی ماه با حضور عبدالرضا رحمانی فضلی، وزیر کشور برگزار شد.
حمیدرضا راهل یکشنبه 29 دی 1398 ساعت 18:14
نشست کمیسیون اصل ۹۰ با حضور وزیر کشور https://cdn.icana.ir/d/019/202001106110609237.jpg , وزیر کشور, عبدالرضا رحمانی فضلی, کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور Icana
نشست کمیسیون اصل ۹۰ با حضور وزیر کشور https://cdn.icana.ir/d/019/202001108329152896.jpg , وزیر کشور, عبدالرضا رحمانی فضلی, کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور Icana
نشست کمیسیون اصل ۹۰ با حضور وزیر کشور https://cdn.icana.ir/d/019/202001107501679630.jpg , وزیر کشور, عبدالرضا رحمانی فضلی, کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور Icana
نشست کمیسیون اصل ۹۰ با حضور وزیر کشور https://cdn.icana.ir/d/019/202001107095246964.jpg , وزیر کشور, عبدالرضا رحمانی فضلی, کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور Icana
نشست کمیسیون اصل ۹۰ با حضور وزیر کشور https://cdn.icana.ir/d/019/202001102290690412.jpg , وزیر کشور, عبدالرضا رحمانی فضلی, کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور Icana
نشست کمیسیون اصل ۹۰ با حضور وزیر کشور https://cdn.icana.ir/d/019/202001102163933481.jpg , وزیر کشور, عبدالرضا رحمانی فضلی, کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور Icana
نشست کمیسیون اصل ۹۰ با حضور وزیر کشور https://cdn.icana.ir/d/019/202001102202742788.jpg , وزیر کشور, عبدالرضا رحمانی فضلی, کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور Icana
نشست کمیسیون اصل ۹۰ با حضور وزیر کشور https://cdn.icana.ir/d/019/202001104190854209.jpg , وزیر کشور, عبدالرضا رحمانی فضلی, کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور Icana
نشست کمیسیون اصل ۹۰ با حضور وزیر کشور https://cdn.icana.ir/d/019/202001109848466742.jpg , وزیر کشور, عبدالرضا رحمانی فضلی, کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور Icana
نشست کمیسیون اصل ۹۰ با حضور وزیر کشور https://cdn.icana.ir/d/019/202001109762941403.jpg , وزیر کشور, عبدالرضا رحمانی فضلی, کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور Icana
نشست کمیسیون اصل ۹۰ با حضور وزیر کشور https://cdn.icana.ir/d/019/202001104247309960.jpg , وزیر کشور, عبدالرضا رحمانی فضلی, کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور Icana
نشست کمیسیون اصل ۹۰ با حضور وزیر کشور https://cdn.icana.ir/d/019/202001104134953144.jpg , وزیر کشور, عبدالرضا رحمانی فضلی, کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور Icana

ارسال نظر
 
نام کامل :
ایمیل :
متن :
تعداد کاراکتر 0 از 4000

Powerd By : Tasvirnet