هدر اصلی

ناطقان میان دستور صحن علنی مجلس شورای اسلامی امروز 1 بهمن ماه 1398


ناطقان میان دستور صحن علنی مجلس شورای اسلامی امروز 1 بهمن ماه 1398 را به شرح ذیل می باشد: - محمد عاشوری تازیانی - محسن بیگلری - احمد انارکی محمدی - احمد حمزه - احمد مرادی
فرج صمدی سه‌شنبه 1 بهمن 1398 ساعت 15:20
احمد حمزه در نطق میان دستور https://cdn.icana.ir/d/019/202001107547831899.jpg Icana
احمد حمزه در نطق میان دستور https://cdn.icana.ir/d/019/202001107670064190.jpg Icana
محمد عاشوری تازیانی در نطق میان دستور https://cdn.icana.ir/d/019/202001101550250030.jpg Icana
محمد عاشوری تازیانی در نطق میان دستور https://cdn.icana.ir/d/019/202001101484475641.jpg Icana
احمد انارکی محمدی در نطق میان دستور https://cdn.icana.ir/d/019/202001101342119741.jpg Icana
احمد انارکی محمدی در نطق میان دستور https://cdn.icana.ir/d/019/202001107909684201.jpg Icana
احمد انارکی محمدی در نطق میان دستور https://cdn.icana.ir/d/019/202001105834791274.jpg Icana
محسن بیگلری در نطق میان دستور https://cdn.icana.ir/d/019/202001109994527355.jpg Icana
محسن بیگلری در نطق میان دستور https://cdn.icana.ir/d/019/202001103918128017.jpg Icana
احمد مرادی در نطق میان دستور https://cdn.icana.ir/d/019/202001103063899851.jpg Icana
احمد مرادی در نطق میان دستور https://cdn.icana.ir/d/019/202001107910131608.jpg Icana
احمد مرادی در نطق میان دستور https://cdn.icana.ir/d/019/202001100038314965.jpg Icana

ارسال نظر
 
نام کامل :
ایمیل :
متن :
تعداد کاراکتر 0 از 4000

PC
Powerd By : Tasvirnet