خبرگزاری خانه ملت

هدر اصلی

همزمان با ایام شهادت حضرت صدیقه طاهره (س) برگزار شد:

حضور دکتر علی لاریجانی در اولین سالگرد مرحوم محمدنبی حبیبی


دکتر علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی در اولین سالگرد مرحوم محمدنبی حبیبی دبیرکل حزب موتلفه اسلامی حضور یافت.
امین شانه بند یکشنبه 6 بهمن 1398 ساعت 08:36
حضور دکتر علی لاریجانی در اولین سالگرد مرحوم محمد نبی حبیبی دبیرکل حزب موتلفه اسلامی https://cdn.icana.ir/d/019/202001107040851270.jpg Icana
حضور دکتر علی لاریجانی در اولین سالگرد مرحوم محمد نبی حبیبی دبیرکل حزب موتلفه اسلامی https://cdn.icana.ir/d/019/202001109593640021.jpg Icana
حضور دکتر علی لاریجانی در اولین سالگرد مرحوم محمد نبی حبیبی دبیرکل حزب موتلفه اسلامی https://cdn.icana.ir/d/019/202001104613835685.jpg Icana
حضور دکتر علی لاریجانی در اولین سالگرد مرحوم محمد نبی حبیبی دبیرکل حزب موتلفه اسلامی https://cdn.icana.ir/d/019/202001102879274039.jpg Icana
حضور دکتر علی لاریجانی در اولین سالگرد مرحوم محمد نبی حبیبی دبیرکل حزب موتلفه اسلامی https://cdn.icana.ir/d/019/202001100426051861.jpg Icana
حضور دکتر علی لاریجانی در اولین سالگرد مرحوم محمد نبی حبیبی دبیرکل حزب موتلفه اسلامی https://cdn.icana.ir/d/019/202001100971190229.jpg Icana
حضور دکتر علی لاریجانی در اولین سالگرد مرحوم محمد نبی حبیبی دبیرکل حزب موتلفه اسلامی https://cdn.icana.ir/d/019/202001100497614540.jpg Icana
حضور دکتر علی لاریجانی در اولین سالگرد مرحوم محمد نبی حبیبی دبیرکل حزب موتلفه اسلامی https://cdn.icana.ir/d/019/202001100154569469.jpg Icana
حضور دکتر علی لاریجانی در اولین سالگرد مرحوم محمد نبی حبیبی دبیرکل حزب موتلفه اسلامی https://cdn.icana.ir/d/019/202001101099878919.jpg Icana
حضور دکتر علی لاریجانی در اولین سالگرد مرحوم محمد نبی حبیبی دبیرکل حزب موتلفه اسلامی https://cdn.icana.ir/d/019/202001100380587411.jpg Icana
حضور دکتر علی لاریجانی در اولین سالگرد مرحوم محمد نبی حبیبی دبیرکل حزب موتلفه اسلامی https://cdn.icana.ir/d/019/202001100012282501.jpg Icana
حضور دکتر علی لاریجانی در اولین سالگرد مرحوم محمد نبی حبیبی دبیرکل حزب موتلفه اسلامی https://cdn.icana.ir/d/019/202001105326430360.jpg Icana
حضور دکتر علی لاریجانی در اولین سالگرد مرحوم محمد نبی حبیبی دبیرکل حزب موتلفه اسلامی https://cdn.icana.ir/d/019/202001109973141063.jpg Icana
حضور دکتر علی لاریجانی در اولین سالگرد مرحوم محمد نبی حبیبی دبیرکل حزب موتلفه اسلامی https://cdn.icana.ir/d/019/202001108180176601.jpg Icana
حضور دکتر علی لاریجانی در اولین سالگرد مرحوم محمد نبی حبیبی دبیرکل حزب موتلفه اسلامی https://cdn.icana.ir/d/019/202001109293049682.jpg Icana
حضور دکتر علی لاریجانی در اولین سالگرد مرحوم محمد نبی حبیبی دبیرکل حزب موتلفه اسلامی https://cdn.icana.ir/d/019/202001109187349066.jpg Icana
حضور دکتر علی لاریجانی در اولین سالگرد مرحوم محمد نبی حبیبی دبیرکل حزب موتلفه اسلامی https://cdn.icana.ir/d/019/202001109352809850.jpg Icana
حضور دکتر علی لاریجانی در اولین سالگرد مرحوم محمد نبی حبیبی دبیرکل حزب موتلفه اسلامی https://cdn.icana.ir/d/019/202001106795130804.jpg Icana

ارسال نظر
 
نام کامل :
ایمیل :
متن :
تعداد کاراکتر 0 از 4000

PC
Powerd By : Tasvirnet